haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 少儿英语少儿英语

幼儿园大班数学复习题

发布时间:2013-11-25 11:01:18  

幼儿园大班数学复习题

姓名__________________班级____________________

一、 分合

6 5 7 9 8

∕﹨ ∕﹨ ∕﹨ ∕﹨ ∕﹨

( ) 2 3 ( ) ( ) 4 5 ( ) ( ) 3

5 ( ) ( ) 4 3 ( ) 6 ( ) 7 ( )

\/ \/ \/

10 9 8 9 8

二、计算

2+6= 4+5= 6+3= 2+8= 3+4=

1+9= 3+7= 2+5= 6+4= 5+3=

2+4= 2+7= 1+9= 2+4= 5+5=

8+1= 4+4= 3+2= 5+1= 3+6=

10-2= 6-3= 7-5= 9-1= 10-5=

6-4= 5-3= 8-1= 9-2= 7-6=

8+( )=10 9-( )=4 ( )+5=10

10-( )=6 ( )-2=8 ( )+6=9

( )+5=9 6-( )=4 ( )-5=5

2+( )=8 4-( )=1 5-( )=3

三、 填单、双、序、倒和(1)、____ ____ ____ ____ 5 ____ ____ ____ 9 10

(2)10 9 _____ _____ ____ _____ 4 ____ ____ ____

(5)、2 ____ 6 ____ ____

(6) 10 8 ____ ____ _____

(7)、1 ____ 5 ____ _____

(8)、9 7 5 —— ——

四、填相邻数

( ) 5 ( ) ( ) 9 ( ) ( ) 4 ( ) 10 ( ) 8 7 ( ) 5 8 ( ) 6

( ) 6 ( ) ( ) 8 ( ) ( ) 7 ( )

五、比较

10比9( )1 8比7( )1 5比6( )1 5比4( )1 7比6( )1 8比9( )1 10比9多( ) 9比8多( ) 5比4多( ) 6比5多( ) 7比8少( ) 6比7少( )

( )比8多1 ( )比9多1 ( )比5少1 7比( )多1 8比( )多1 6比( )少1

六、看图计算

★★★★★ ☆☆☆☆

( )+( )=( )

( )-( )=( )

◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆◆

( )+( )=( )

( )-( )=( )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com