haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 少儿英语少儿英语

人教版二上识字5

发布时间:2013-12-03 11:00:48  

第一关

谚语声声读
闯关要求:将每一条

谚语读准确,读流利。人心齐,泰山移。 人多计谋广,
chái gāo móu

柴多火焰高。

róng yì zhé

一 根 筷 子 容 易 折,
一 把 筷 子 难 折 断。

树多成林不怕风,
线多搓绳挑千斤。
cu shéng ō jīn

一花独放不是春, 百花齐放春满园。第二关

生字个个能
闯关要求:将每一个生字 都会读、会写、会组词。

我会认:
yí móu chái

移 动
yàn

计 谋


火 柴
zhé

火 焰
cuō shéng

容 易
jīn

折 断


千 斤

独 自móu

chái

移 动
yàn

计 谋


火 柴
zhé

火 焰
cuō shéng

容 易
jīn

折 断


千 斤

独 自

移 谋 柴 焰 易 折 搓 绳 斤 独

人心齐,泰山移。 人多计谋广,柴多火焰高。

一根筷子容易折,一把筷子难折断。

树多成林不怕风,线多搓绳挑千斤。

一花独放不是春,百花齐放春满园。

第三关

谚语猜猜看

请你把谚语补充完整。
人心齐,( 泰山移)。

( 人多计谋广),柴多火焰高。

树多成林不怕风,( 线多搓绳挑千斤)。

人心齐,泰山移。

柴人 多多 火计 焰谋 高广 。,

一花独放不是春,百花齐放春满园。

树多成林不怕风,线多搓绳挑千斤。

闯关要求:看谁记得多!

好记性不如烂笔头。 三个臭皮匠,顶一个诸葛亮。

一个篱笆三个桩,一个好汉三个帮。

一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。

我会写
闯关要求:看谁写得最漂亮!

斤 折 挑 满 容 易 根 独


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com