haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 少儿英语少儿英语

新概念青少版1A_生词默写

发布时间:2013-12-17 14:02:11  

新概念青少版1a 生词默写

新概念青少版1a 生词默写

新概念青少版1a 生词默写

新概念青少版1a 生词默写

新概念青少版1a 生词默写

新概念青少版1a 生词默写

新概念青少版1a 生词默写

新概念青少版1a 生词默写

390. 刀子(复数)____________________ 391. 在……前面____________________ 392. 在……后面____________________ 393. 骨头____________________ 394. 新鲜的____________________ 395. 盘子____________________ 396. 四百____________________

Lesson 29

397. 公平的____________________ 398. 场____________________

399. 打(球)____________________ 400. 主意____________________ 401. 队长____________________ 402. 一方,对____________________ 403. 另外的____________________ 404. 裁判员____________________ 405. 多少……?____________________ 406. 球员____________________

407. 好(副词用在动词后

____________________

Lesson 30

408. 商店____________________ 409. 街道____________________ 410. 小船____________________ 411. 海滩____________________ 412. 动物____________________ 413. 奶牛____________________ 414. 长椅____________________ 415. 千____________________

416. 四千____________________ )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com