haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 少儿英语少儿英语

2014.1.3拼读练习

发布时间:2014-01-07 16:02:17  

一、拼一拼,读一读

Xiǎo müo duō shǎo lǐ mào shuǐ niú dúbào xiàohuà pí ǎo kt ài

kǒu shuǐ diào yú xǐ zǎo hǎo yǒu ch? cǎo zhū r?u níhǎo mùbiüo

y?uxì h?u niǎo xiàl?u hü bü ɡǒu tǔ d?u liǎo bù qǐ jiào sh? niǎo cháo liú shuǐ cǎo mào hǎi ōu diào qiáo yì máo huǒ chái xiǎo qiáo

xǐ shǒu tiáo pí

shù ya quy shǎo rì yua bia niu

xu? xí xutbái xǐ qua tiy huà xu? xiào cū l?a yua dú cí tit hyi ya xut huü hú di? yuy sù ?r qit quy fá qi? zi ky xu?

nia shǒu nia jiǎo xǐ yua xuy zi dì ar ɡa pí xi? tr j?

tiün ün m?n j? dàn dün x?n jiǔ tán hàn shün w?n jù lún chuán nán fyi dà yàn chūn sǔn shün pō ɡuǒ yuán dào tián bái yún zuǒ y?u chy lún

zhyn jiǎ zhǐ nán zhyn hu? ch?n jit fànɡ jūn

huün kuài chan ra dǎ tit shyn tǐ yuán quün zhyn zhū qiünbǐ shyn qiǎn sh?n huà wài b?n b?n b?n yǒu lǐ xuünchuán shyn shǒu p?n y?n r?n mín j?n j?n yǒu wai zǎo ch?n fün ɡǔn xì jūn chūn tiün qún zi sh?n mì xún zhǎo sh? rùn tūn tūn tǔ tǔ r?n qún zhuàn bǐ düo zì diǎn

yuán zhū bǐ xit zì btn

ɡuün kàn pín kùn ca shì juàn

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com