haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 少儿英语少儿英语

城西幼儿园拼音试卷

发布时间:2014-01-16 16:03:05  

城西幼儿园2013-2014学年度第一学期拼音试卷

姓名得分

一. 默写 58分

1. 6个单韵母

2. 23个声母

二. 标出四个声调 4分

a a a a o o o o

e e e e u u u u

三. 照样子写 8分

hé hā gū kā jǔ mǔ shà chǔ

四. 写出音节 18分

ɡ

zh j

k a ch q ü h sh x

五. 填空 12分

a ( ) e i ( ) ( ) b ( ) ( ) f zh ( ) ( ) ( ) ( ) t n ( ) ɡ ( ) ( )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com