haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学数学小学数学

二年级数学口算卡doc

发布时间:2014-02-10 15:59:21  

学习之道,不能一味从下面往上看,因为这样你永远看不到任何东西,看不到各样事物之间的关系,你是从上往下看,才能看得清楚。就像在公司里,这个世界没有苦劳,只有功劳。老板为什幺要你的苦?你要认清自己的位置,才能成功。

1×1 2×3 56+6 42-8 6÷1 12÷6 8×7 9×9 81÷9

2×2 4×2 13+8 42+8 30÷5 4×7 32÷8 63÷9 30÷6

5×3 4×5 7+6 5+5 8÷4 6×7 8÷1 18÷9 24÷3

6×4 4×6 77×9 8×4

3×5 5×4 92×9 48÷6

4×4 6×1 854÷6 27÷3

2×5 6×3 704×9 64÷8

3×6 23-8 7245÷9 42÷6

6×6 45+5 9672÷8 35÷7

1×4 6+51 969×5 81÷9

1×5 6+57 159×6 16÷4

3×3 92-8 99÷1 3×9

3×4 80-6 128×9 48÷8

2×4 100-40 2027÷3 21÷7

5×2 40+5 436÷9 43-9

6×2 5+70 709×8 66+8

6×5 95-9 1008×2 87-9

3×2 40-4 532-4 90-9

5×1 30-3 4056÷8 0+89

5×5 100-50 4727+9 76-0

5×6 50-5 43+28 5+19 46+16 22-7 47-5 39-6 50-9 75-8 63+9 63-6 100+20 73+50 36-20 42-10 42+20 40+7 70-8 75-5 90×5 12-8 36-4 16-9 12-30 20+27 30-50 18+9 5-9 15-90 25-8 24-8 18-6 15-5 30+7 9+25 6-70 20-5 10÷3 2×7 8÷6 5×7 8÷4 7÷7 5÷2 7÷1 48÷4 49÷7 32÷5 21÷7 40÷6 4×5 8÷5 5×7 8÷3 30÷6 8÷5 21÷3 8÷6 42÷6 7÷3 18÷3 56÷5 24÷6 56÷6 42-7 32÷3 5×7 4÷1 21÷7 2÷5 18+6 8÷5 21÷3 40×7 ×3 ×8 ÷8 ÷4 ÷5 ×6 ×5 ÷8 ×2 ×8 ÷7 ÷8 ÷8 ×8 ×8 ×8 -5

5×9 55-6

2×1 77+8 55-6 56+9 10÷2 8×6 64÷8 63÷7 44-7

6×6+5 6×3-9 4×3+8 100-90+6 5×8+8 4×2×7 42÷7÷2 6×6÷4 56-9

1×6+12 5×5-20 4×6+6 74-8+9 6×3+8 2×2×8 16÷8×7 12÷3×8 12-9

3×6+4 2×2+30 6×4+10 65-20+9 56÷7×5 6×6÷4 2×3×6 8×2÷4 34+7

3×6-4 2

2×9÷3 43×5+17 25-7 -9+50 45+9-7 27÷3÷3 64÷8÷8 3×8÷6

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com