haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学数学小学数学

捆小棒

发布时间:2014-04-23 14:11:17  

赵宏

1.数一数,捆一捆.

十 )个一 (

一 )个十 (

2.摆一摆,想一想.

十位 个位 1 1

1个十,1个一,是11.

10 + 1 = 11

2.摆一摆,想一想.

十位 个位

1

5

1个十,5个一,是15.

10 + 5 = 15

2.摆一摆,想一想.

十位 个位

1

9

1个十,9个一,是19.

2.摆一摆,想一想.

十位 个位

1

9

1个十,9个一,是19.

10 +2.摆一摆,想一想.

十位 个位

2

0

2个十,是20.

2.摆一摆,想一想.

十位 个位 2 0

2个十,是20.

10 + 10 =

十位

个位

从右边起,第一位是个位, 第二位是十位 .

3.读直尺上的数.

练一练

1.看图写数.

14

练一练

2.按顺序写数.

15 17 16

18 12

练一练

3.画一画.

十位 个位
1 0

十位 个位
1 5

十位 个位
1 4

十位 个位
2 0

练一练 4. (1)1个十和4个一合起来是( 14).

(2)十位上是1,个位上是2,这个数是(

12).

练一练 5.

10 + 3 = 10 + 0 = 10 + 5 =

6 + 10 = 3 + 10 = 10 + 10 =


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com