haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学数学小学数学

四(1)数学口算、心算练习

发布时间:2014-05-24 08:07:12  

苏教版四年级数学下学期口算练习

班级 姓名 学号 等第

60×9= 50×90= 600÷30= 280-160= 20×34= 60×900= 34+15= 43×2= 95-35= 11×600= 13×600= 75-18= 927÷9= 70-30= 52-41= 8000-5000= 120÷3= 60900÷3= 36070×20= 075÷3= 125125×32= 37030×70= 4530×90= 2830×21= 4525×4= 88230×3= 48140×50= 120280÷70= 21023×30= 2570×16= 3637-16= 14500×8= 47380-240= 12560×9= 5060×900= 4375-18= 927 330÷3= 210

+30= 3÷3= 210÷460= 48×8= 25-30= 400+25= 7×3= 37×2= 70÷22= 50+40= 60×60= 8×30= 60×400= 4×40= 12×70= 40+29= 51×80= 80×90= 600×2= 11÷9= 70-30= 9000-3000= ×4= 70×900= 32×4= 900-34= 25+225= 25×20= 200×14= 60+18= 4+50= 30-24= 400×15= 450+85= 35×900= 78×700= 71×40= 54×50= 700÷3= 28-51= 240÷30= 20×300= 13×20= 0×30= -50= ×100= ×40= ×8= ×400= ×15= ×330= ×50= ×20= ×6= +5= -7= +28= -550= +62= ×3= ×34= ×600= ÷990=

听算题

25×100= 75÷3= 125×8= 25×40= 125×32= 400×20= 200×8= 30×70= 7×14= 60×400= 30×90= 28×3= 4×15= 30×21= 45×2= 30×330= 25×4= 88÷22= 400×50= 230×3= 60×15= 450×20= 140×50= 120×60= 35×6= 280÷70= 2104×700= 7040×50= 50015×60= 12450×20= 4060×900= 900210×4= 7025×40= 2332×40= 12420÷70= 21720÷80= 360120÷3= 3

×30= 60×16= 36×8= 128×5= 420×50= 120÷3= 420×20= 25×30= 270×40= 540×4= 120÷60= 13×900= 32×900= 23×40= 12×80= 240÷70= 230×60= 35÷3= 80×100= 75÷30= 4÷90= 14÷4= 400×7= 490×30=×30= 25×40= 14×3= 80×3= 60×6= 210÷4= 90÷3= 125×700= 70×70= 500÷80= 16÷70= 900÷3=

×400= ×70= ×20= ×15= ×30= ÷30= ×8= ×13= ×8= ×5= ÷30= 900

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com