haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学数学小学数学

复习加减混合

发布时间:2014-06-11 13:52:46  

第1节:复习加减混合(1)

一、算一算。

二、算一算。

4+3-2= 4-2+3= 2+3+4= 9-6+3= 9+1-5= 4+5-7= 3+7-2= 8-2-2= 1+4+5= 10-4-4= 2+7+0= 7-6+5= 8-1-3= 2+6-7= 3+3+3= 7+2-5= 10-6+5= 9-2-2= 9-8+5= 10-4+5=

三、在□填数。

□+5=9 □+7=10 □+3=8 2+□=9 □+3=7 5+□=10

□○□=□ □○□=□

6 □○□=□ □○□=□

复习加减混合(2)

一、算一算。

9-4= 7-7= 10-5= 6+3= 8+2=

10+0= 10-0= 0+9= 5+5= 10-6= 9-9= 0+0= 0-0= 9+1= 10-1=

二、算一算。

3+7-5= 8-6+2= 10-7+0= 9-6+5= 10-6+0= 8-7+1= 3+2+4= 10-3-7= 10-6+2= 8-8+8= 10-9+7= 9+3-8= 8+2-7= 4+5+1= 7-7+6= 2+3-5=

三、在括号里填上适当的数。

3+( )=10 ( )+2=8 ( )+( )=10 9+( )=10 8+( )=9 4+( )=9 ( )+6=8 ( )+2=7 ( )+7=8 4+( )=10

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com