haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学数学小学数学

10以内的口算练习(6)

发布时间:2013-10-13 12:35:43  

10以内的口算过关练习(6)

班级 姓名 完成时间 ___(提醒:笔拿轻一点、字写小一点、速度快一点)

4+5= 7-2= 5+3= 9-2= 6+3= 7-5= 8+2= 9-1= 7+2= 6-5= 2+6= 6-4= 6+4= 6-2= 2+3= 6-3= 5+2= 7-4= 2+8= 10-3= 4+6= 10-8= 2+4= 8-5= 9-8= 5+3= 9-3= 8+2= 10-8= 3+3= 8-2= 4+2= 6-4= 5+3= 7-4= 7+3= 10-7= 9+1= 2+8= 8-3= 6+4= 5-4= 7-3= 3+7= 6-2= 3+4= 6-5= 0+8= 9-6= 2+7= 8-2= 2+5= 7+1= 10-3= 8-4= 6+2= 10-4= 5+4= 1+7= 9-2= 5+2= 6-2= 4+6= 5+3= 2+6= 8-1= 4+5= 9-7= 10-3= 4+4= 2+7= 8-2= 8-6= 3+2= 8-4= 3+6= 5+4= 9-3= 4+3= 9-3= 9-6= 3+7= 2+5= 6-5= 8+1= 8-5= 10-6= 7+3= 3+5= 7-3= 7+1= 9-2= 10-3= 6+2= 2+5= 9-6= 10-7= 8-5= 8-3= 7-2= 3+6= 5-4= 3-2= 6-3= 3+3= 10-7= 4+3= 4+5= 9-8= 4+5= 8-3= 10-4= 10-8= 2+7= 7-5= 3+2= 3+6= 10-3= 3+5= 4+4= 6+2= 7-6= 10-2= 5+3= 2+5= 5+4= 8+2= 3+4= 7-2= 4+5= 6+4= 2+8= 7-3= 3+4= 7-0= 9-2= 7+3= 2+5= 7+2= 10-9= 4+2= 8-2= 2+2= 9-2= 7-5= 4+2= 7-2= 10-2= 7-5= 2+4= 4+3= 7-2= 6-6= 10-5= 8-5= 6+1= 5+4= 9-6= 2+5= 10-7= 5+4= 7-4= 2+2= 6+1= 10-4= 10-9= 7-5= 7-5= 10-1= 5+5= 6-5= 5+2= 8+2= 9-2= 4+3= 1+4= 1+9= 10-3= 6-6= 5+2= 1+6= 4+2= 10+0= 9-2= 9-7= 5+5= 6-4= 3+4= 6-3= 10-4= 10-2= 6-5= 6+1= 4+6= 8+1= 6+4= 5+4= 8-5= 1+6= 8-1= 10-6= 10-2= 7-1= 5-2=

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com