haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学数学小学数学

语文出版社五年级上册一单元复习题

发布时间:2013-09-18 16:00:55  

一单元复习题

一、 看拼音写词语

Wū yán shuāi jiāo dūn shǒu qiān chě sǎng zi shǒu wǔ zú dǎo lǜ yíng yíng( )( )( )( )( )( )( ) dang yǎn zhu? shí tiǎn shí ào nǎo lǎo shǔ guāng tū tū gōng diàn cán zhā suì( )( )( )( )( )( )( )( xia nú pú xǐ qua pai h? hu? d? bīnbīnyǒulǐ zhōng xīn gěng gěng tuī jiàn )( )( )( )( )( )( )( ) h? zi sh?u yǔ fǔ làn gāo yǎ mǔ zhǐ hē tāng bǎo mǔ chan jī yāo jing dào shuǐ ( )( )( )( )( )( )( )( )( )( ) chú fáng pōu kāi jū gōng sh?u chǒng bí qīng liǎn zhǒng yí tàng d?u liú ( )( )( )( )( )( )( ) kuǎn dài shàn liáng b? zi

( )( )( )

二、 比一比组词

檐( )脖( )摔( )遵( )扯( ) 橱( )勃( )蟀( )蹲( )址( ) 桑( )蹈( )营( )萤( )蹬( ) 登( )逐( )添( )懊( )鼠( ) 澄( )啄( )舔( )奥( )舅( ) 秃( )官( )渣( )肩( )仆( ) 季( )宫( )查( )屑( )扑( ) 粘( )鹃( )配( )狱( )彬( ) 沾( )鹊( )醒( )获( )杉( ) 忠( )耻( )荐( )盒( )援( ) 钟( )耿( )茬( )盆( )授( )

腐( )难( )蔓( )哭( )暂( ) 府( )雅( )漫( )咒( )斩( ) 拇( )烫( )杨( )珍( )妖( ) 姆( )汤( )扬( )趁( )袄( ) 到( )厨( )剖( )鞠( )躯( ) 倒( )橱( )部( )菊( )躬( ) 宠( )钟( )趟( )淌( )痘( ) 庞( )肿( 款( )盖( 欺( )善( 昏( )祷( 婚( )铸( 侠( )夹( 狭( )峡(

)躺( )滥( )褴( )锻( )缎( ) ) )膛( )监( )槛( )涡( )蜗( )逗( )褛( )搂( ) ) ) ) )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com