haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学数学小学数学

一年级 认识钟表

发布时间:2013-11-24 13:43:51  

人教版小学一年级上册第七单元

执教者:罗博

11

12

1

10
9 8 7


2
3

4
6 5
gè dà gé

gòng yǒu

一 共 有 12 个 大 格

fēnzhēn

分针

shízhēn

时针

1 2 3 45

11
10 9 8

12

时针 分针
yí gòng yǒu gè dà

1 2 3 4

7

6

5

一 共 有12个 大 格

11
10 9 8 7

12

1 2 3 4

6

5

rèn shí zhěng shí

认识整时

rèn shí zhěng shí

认识整时

分针指向12时, 时针指向几就是几时。
8时
8:00 3时 3:00 6时 6:00

rèn shí zhěng shí

认识整时
10 9 8 7 6 5 4

12:00
2 3

11 12

1

11 10 9 8 7

12

1 2 3 4

6

5

10:00 8:00 下午4:00

10:00

rèn shí zhěng shí

认识整时

10:00

10:00

shàng wǔ 上 午 10:00

wǎn shàng 晚 上 10:00

rèn shí zhěng shí

认识整时
11 10 9 8 7 12 1 2 4 12 11 11 121 10 10 9 9 8 8 7 76 5 6

7时过一点儿
1 2 2 3 3 4 5 11 10 9 8 7

12

3 6时 6 5

1 2 4

66 时 时 4

3 6时 6 5

快7时了 dà yuē

大约7时

rèn shí zhěng shí

认识整时
12

11 10 9 8

1 2 3

6:00
7 6 5

4

rèn shí zhěng shí

认识整时

11 10 9 8 7

12

1 2 3

12:004
6 5

rèn shí zhěng shí

认识整时

10时

11时

12时

1时

智勇冲关

zhǎo péng yǒu

找朋友。
11 10 9 8 7 6 5 4 12 1 2 3 9 8 7 6 5 4 10 11 12 1 2 3 9 8 7 6 5 4 10 11 12 1 2 3 9 8 7 6 5 4 10 11 12 1 2 3

4:00

11:00

7:00

1:00

guò

xiǎo shí

shìshí

过1小时是几时?

4:00

10:00

6:00

12:00

zhǎo guītián shù

找规律填数。

1:00

3:00

5:00

7:00

猜猜下列钟表各是几时?


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com