haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学数学小学数学

六年级数学计算题

发布时间:2013-12-07 09:33:31  

六年级数学计算题训练一

班别: 姓名: 学号:

1、解方程:

51811+X = 2X– = 1812

3X–1.4×2=1.1

5.5x–3x = 1.75

5

8X = 40

X–31

4X = 8

99 X+21173–2=18 X+375 = 10 X÷253 = 6 X+27X = 18 1

六年级数学计算题训练二

班别: 姓名: 学号:

1、解方程:

1231313X = 15× X×(+)= 255

X×(1+1

4)= 25

X×4×1

58 = 10

X×2 = 8

721

6812 (1–5)X = 8915 X×2 = 8×334 15÷X = 56 2

六年级数学计算题训练三

班别: 姓名: 学号:

1、解方程:

X×× = 18 X×3291 = 24× 45

X×1×3

35 = 4

X

3 = 10

X+1

4x = 20

108 X×2 = 18×173 7X–4X = 21 14×x+15×45 = 12 3

六年级数学计算题训练四

班别: 姓名: 学号:

计算下面各题:

[1–(+)]÷ 1

43818145

–×÷3 9512

(1–1×2)÷76

5

9

111512–(9+12)

25÷(7

–586)

(5

–3)÷(2+46439)

4

17÷2

3

×7 425×314

–50

815+233–4

[1–(1+245

)]÷3.5

六年级数学计算题训练五

班别: 姓名: 学号:

计算下面各题:

[(1–)×]÷4 32311++ 53

1

5×[115

3÷(2+6)]

[(1–1×2)÷7

659

8–4÷2×1

736

(5–3)÷2

649

834 12÷(1–37) [(1–3)×255]÷4 4215×3–6÷12 (1+1)÷(1–3238) 5

六年级数学计算题训练六

班别: 姓名: 学号:

用简便方法计算:

141÷3+× 4251++÷ 553

72×(1–1+1

234)

89+67×23+3

7

17×611+5

11÷7

97182 2–2÷4–1356 38+45×56+13 4–82115÷3–56

六年级数学计算题训练七

班别: 姓名: 学号:

用简便方法计算:

8272731×(9+)– ÷+× 9383842

30×(+–)

6–

六年级数学计算题训练八

7 4581113+÷+ 2–×– 93584241625127241+÷+ 83569134195×– ×+÷5 5131081312

班别: 姓名: 学号:

用简便方法计算:

12×(–+) 1111435+×+ 234

4–2÷8515–1

4

6

25÷9+625×8

9

(3+1

54)×60–27

班别:

用简便方法计算:

(1–1

57)×70

5986 48×(1113–2+4) 24×(116+8) 5–1–566 六年级数学计算题训练九 姓名: 学号: 97×596 8

3334×8+×2 15×+15× 5577

(+–)×72 72×(–+) 832111943

(5+1

913)×9+4

13

12

7×(76+14

3)

234 30×(1112–3+6) 718÷5+1115×18 9

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com