haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学数学小学数学

苏教版一年级数学6、5、4、3、2加几

发布时间:2013-12-07 16:41:17  

6、5、4、3、2加几

口算
10+6=16 5+10=15 9+3= 12
9+5=14 9+7= 16 8+4= 12 16 7+9= 7+6=13

8+7=15

7+8=15

一共有多少个 蘑菇?

6+5=
4 10
1

11 1

6+5=
5

11

10

试一试
6+6= 12 9+4= 13 4+9= 13 8+5= 13 5+8= 13

4 8

+ +

8

= 12 = 12

3 9

+

9

= 12

4

+ 3 = 12

2.
7+4=11
4+7= 11 9+5=14 5+9=14 8+3=11

3+8=11

3.用你喜欢的方法算。
6+9= 15 6+7= 13 5+7= 12 6+8= 14

5+6= 11

2+9= 11

白皮球有 7个

花皮球 有 5个

一共有多少个球?

7 + 5 = 12

上面有(

6 )盆花, 下面有( 7 )盆花,
一共有多少盆花?

6 + 7 = 13

算一算

6+

5+

8
14

6
12

5
11

9
14

8
13

7
12

算一算

4+

3+

7
11

9
13

8
12

8
11

10
13

9
12

12
11


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com