haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学数学小学数学

小数

发布时间:2013-12-08 15:50:22  

0.396÷1.2= 0.756÷0.36= 15.6×13=

0.18×15= 0.025×14= 3.06×36=

0.04×0.12= 3.84×2.6≈ 5.76×3= (保留一位小数)

7.15×22 90.75÷3.3 3.68×0.25

16.9÷0.13 1.55÷3.9 3.7×0.016

13.76×0.8= 5.2×0.6 8.4×1.3

6.4×0.5 4.48×0.4 5.25×5

35.4×4.2 0.042×0.54 0.76×0.32

0.25×0.046 2.52×3.4 1.08×25

0.12×0.5×0.16= 4.8×0.25= 0.125×1.4≈(保留两位小数)

2.5÷0.7= (保留三位小数) 10.1÷3.3= (商用循环小数)

10.75÷12.5= (用乘法验算) 3.25×9.04= (用除法验算)

3、脱式计算(能简算的要简算)

2.5×7.1×4 16.12×99+16.12 5.2×0.9+0.9

7.28×99+7.28 4.3×50×0.2 64-2.64×0.5

26×15.7+15.7×24 (2.275 +0.625)×0.28

3.94+34.3×0.2 1.2×(9.6÷2.4)÷4.8

8.9×1.1×4.7 2.7×5.4×3.9 3.6×9.85-5.46

8.05×3.4+7.6 6.58×4.5×0.9 2.8×0.5+1.58

32+4.9-0.9 4.8-4.8×0.5 (1.25-0.125)×8

4.8×100.1 56.5×99+56.5 7.09×10.8-0.8×7.09

4.85 + 0.35 ÷ 1.4

8.7 × 17.4 - 8.7 × 7.4

12.5×0.4×2.5×8 0.87×3.16+4.64 9.5×101

0.68 ÷(5.2 -3.5)× 1.25

40.5 ÷ 0.81 × 0.18 4.8 ×(15 ÷ 2.4)

6.81+6.81×99 0.25×185×40 4.4×0.8-3.4×0.8

(9.37+9.37+9.37+9.37)× 2.5

2.37×6.3+2.37×3.7 2.5×1.25×0.32 3.8×10.1

2.5×(3.8×0.04) 7.69×101 3.8×10.1

0.25×39+0.25 0.125×72 46×0.33+54×0.33

(8×5.27) ×1.25 6.81+6.81×99 0.25×185×40

6.8×0.75÷0.5 3.75÷0.125–2.75 1.53+23.4÷7.2

9.5×99 13.5×0.98 12.5×8.8

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com