haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学数学小学数学

看图列式

发布时间:2013-12-12 09:34:45  

1、计算

80-25-39= 100-52+17=

2、把加法算式改写成乘法算式 4+4+4=12 _______________ 2+2+2+2=8 ______________ 3、看图列式 加法算式_________________ 乘法算式_________________

4、解决问题

淘气今年7岁,爸爸比淘气大29岁,妈妈比 爸爸小3岁,妈妈今年多少岁?

1、计算

80-25-39= 100-52+17=

2、把加法算式改写成乘法算式 4+4+4=12 _______________ 2+2+2+2=8 ______________ 3、看图列式

加法算式_________________ 乘法算式_________________

4、解决问题

淘气今年7岁,爸爸比淘气大29岁,妈妈比 爸爸小3岁,妈妈今年多少岁?

1、计算

80-25-39= 100-52+17=

2、把加法算式改写成乘法算式 4+4+4=12 _______________ 2+2+2+2=8 ______________ 3、看图列式

加法算式_________________ 乘法算式_________________

4、解决问题

淘气今年7岁,爸爸比淘气大29岁,妈妈比 爸爸小3岁,妈妈今年多少岁?

1、计算

80-25-39= 100-52+17=

2、把加法算式改写成乘法算式 4+4+4=12 _______________ 2+2+2+2=8 ______________ 3、看图列式

加法算式_________________ 乘法算式_________________

4、解决问题

淘气今年7岁,爸爸比淘气大29岁,妈妈比 爸爸小3岁,妈妈今年多少岁?

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com