haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学数学小学数学

六年级计算练习卷

发布时间:2013-12-13 13:31:44  

期末计算练习卷三

班级 姓名 成绩

一、计算,能简便的要简便。

1.9×32×125×0.25 (7+3)×24 10.26-(3.78+4.26)

375+450÷18×25 (45

+14

)÷73

+710

12×(14+16-13

4×101 4×79

+45

×119

(25

+13

)÷45

+35

4

63×79

-29

×63 2.25×4.8+77.5×0.48 4÷12

×(58

-14

)

(51+3435

)÷17 999×1999 (115

+217

)×15×17

101×7.8 2000÷12.5÷2.5÷0.8÷4 13.2-3.7-6.3

38×14

+17×0.25+45×25% 2.78×7.8+2.78×3.2-2.78

19.9+19.9×99 (817

+813

)×138

×178

15

×24+176×15

(4.6-2.6÷2)÷0.4 (

8×0.36×12.5

5.3×99+5.3-30 1.25

29+5

8÷34+79

49.2÷(4.3×2-0.4) 2.23

5.4×3+310

10

×4.6 6.75

12

8

5-2)×35 3×17

5

8

4

+58

÷4

78

÷[13

×(32

-34

)] 13

+[(45

-12

)÷920

]

×32×0.25 368÷2.5÷4

78÷7+38

÷3 9999+999+99+9 ×2+2.77÷2.5 2+5÷3+75

9

8

4

9

×2.4+4.25×2.4-2.4

二、解方程。

1χ2

7

28

0.6

x

9

0.7

-28=50 χ-2χ=15 18=0.75 x=0.3 χ:6=0.7:0.28 8: χ=1:1 0.5=0.75 7.2:12=1:χ

316

x69

3χ-1.2=3.6 χ+25%χ=3.75 χ: 3=1:2 χ-20%χ=7.2

4

2

5

2.8: χ=4:1 7=x χ:6=2 1.5=6

4.5χ-3χ=4.5 χ:12.8=10:8 16

:25

=12

:χ 4: χ=1.4:5.6

1.2+2.6χ=5.1 56

χ+13

=720

0.75-χ=18

χ: 12

=14

:16

4χ+23

=54

2.8÷χ=1.410

12χ+1.5=5.1 χ-45

χ=16

0.9χ+1.3χ=5.28 5: χ=1:15

5.5χ-1.3χ=12.6

5(χ-2.8)=140 34

:χ=3.8 25×(20-χ)=30×15

153.5

x=28

5.4:1.8=χ:15 5:9=5:χ x10

94=808

5

χ: 38

=6:0.15

15.6:2.88=2.6:

276×4=368χ 15

75

52.5x

13

:25

=4: χ 3.6χ=1.8×3

χ χ:1.3=3.2:0.9 6:15=χ:20 χ:12=0.5: 13

16:12=40: χ

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com