haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学数学小学数学

二年级上册古诗两首教学课件

发布时间:2013-09-21 19:00:31  

南和县第二中学 二年级二班

zang liú

赠刘景文
宋*苏轼
qíng

荷尽已无擎雨盖,
jú cán yóu

菊残犹有傲霜枝。
jūn xū

一年好景君须记,
ch?ng jú

正是橙黄橘绿时。

zang

liú

qíng

gài

赠送


姓刘 擎雨盖
cán yóu

菊花
jūn

残枝
bì xū

犹有
ch?ng jú

君子 必须 橙色 橘子

赠刘景文
宋 苏轼

荷尽已无擎雨盖, 菊残犹有傲霜枝。
一年好景君须记, 正是橙黄橘绿时。

山行
唐*杜牧
jì xié ng

远上寒山石径斜, 白云生处有人家。
fēng

停车坐爱枫林晚,


霜叶红于二月花。

jì ng

xié

石径 斜路
fēng yú

枫树 于是

山行
杜牧

远上寒山石径斜,
白云生处有人家。 停车坐爱枫林 晚, 霜叶红于二月花。shǒu
(由于)
(于是)


zhī
(树枝)
(枝叶) (记住)

fēng

首 (首先)
(枫树) (枫叶) (姓刘)

(首都)


lí u(识记)

刘 (刘海)

赠刘景文
宋 苏轼

荷尽已无擎雨盖, 菊残犹有傲霜枝。 一年好景君须记,
正是橙黄橘绿时。

擎雨盖
-----荷叶

尽:没有 盖:这里指车盖,比喻荷叶。
荷花凋谢了,能够遮雨 的荷叶也枯萎了,

荷尽已无擎雨盖,
· ·

犹:还
菊花虽然已经凋落, 但仍有经霜不败的花枝。

菊残犹有傲霜枝。


一年中最好的景色你要 记住,那就是橙子泛黄、 橘子青绿的时节。
一年好景君须记,正是橙黄橘绿时。

山行

山 行
[唐] 杜牧

远 上 寒 山 石 径 斜, 白 云 生 处 有 人 家。 停 车 坐 爱 枫 林 晚, 霜 叶 红 于 二 月 花。

人家
寒山

石径 枫林

白云

远上寒山石径斜,

·· ···

深秋时节的高山上,有一条弯 弯曲曲的石头小路伸向远方。

石径斜:石头铺成的小路 弯弯曲曲 寒山:深秋时节的山

白云生处有人家。
· · · ·

在白云飘浮的地方, 隐约可以看到人家。

白云生处:白云飘浮的地方

停车坐爱枫林晚,

坐:因为 晚:傍晚 停下车子只是
因为喜欢这傍 晚时候的枫树 林的景象。

·

·

经过霜染的枫叶,比春 天的鲜花还要红艳。

二月花:指春天的花 红于:比··还红 ·· ·· 霜叶:经霜染的枫叶

霜叶红于二月花。

枫叶

我还会背别的 古诗,现在就背给 大家听

书 河 上 亭 壁
qáng xī 寇凖(准)

岸 独 萧 一

阔 凭 萧 半

樯 危 远 秋

稀 栏 树 山

波 思 疏 带

渺 何 林 夕

茫, 长。 外, 阳。

秋夕
杜牧

银烛秋光冷画屏, 轻罗小扇扑流萤。 天阶夜色凉如水, 坐看牵牛织女星。

练习
?1、“停车坐爱枫林晚”一句诗中的“坐” 因为 ) 的意思是:( ?2、《山行》写的是诗人杜牧在(山间 ) 所看到的(深秋时节 )的枫林景色,描绘 了一幅

由(寒山、石径、白云、人家、 枫林、霜叶 )构成的秋色图,表达 了作者对大自然美景的( 喜爱 )之情。

我喜欢春天,因为 我喜欢夏天,因为 我喜欢秋天,因为 我喜欢冬天,因为

。 。 。 。


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com