haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学数学小学数学

人教五上书上计算题汇总

发布时间:2014-01-06 11:40:13  

小数乘法:

6.7×0.3 2.4×6.2 0.56×0.04 3.7×4.6 0.29×0.07

6.5×8.4 3.2×2.5 2.6×1.08 0.86×7 3.5×16

12.5×42 1.8

0.6×0.39 27

小数除法:

25.2÷6 34.5

6.3÷14 72

×23 0.37×0.43 0.049÷15 7.83÷15 ×0.4 1.06×45 0.8÷9 4.08×25 7×0.9 1.7÷8 0.54×0.86 ×0.45 ÷6

24÷15 1.26÷18 43.5÷29 18.9÷27 1.35÷15

28.6÷11 20.4÷24 3.64÷52 15.6÷12 328÷16

5.04÷6 76.5

62.4÷2.6 0.544

5.98÷0.23 19.76

6.21÷0.03 180

÷45 0.84÷0.16 1.44÷5.2 10.8÷24 18÷28 7.65÷1.8 11.7÷4.5 21÷2.4 1.8÷0.85 12.6÷2.6 19.4÷1.4 8.84÷0.24 13.5÷0.28 ÷12 ÷1.7 ÷30

13.5÷0.3 13.5÷0.03

保留一位小数:

48÷2.3 1.55÷3.8 7.09÷0.52

保留两位小数:

3.81÷7 246.4

循环小数:

28÷18 78.6

1.5÷7 5.7

用计算器算:

9.4÷6 38.2

2.5÷0.4 25÷13 5.63÷6.1 ÷11 400÷75 15÷16 ÷9 5÷8 6.64÷3.3 ÷2.7 12.4÷11 3.7÷2.2 ÷1.5 1.89÷0.54 7.1÷2.5 0.51

÷0.22

32.5÷2.5 1.36×0.05 0.06×1.7 2.08×75 49÷

2.6

2.3÷0.46 1.93+2.7 2.73×1.5 28.5÷15

8.3-2.63

姓名

脱式计算

0.75×18÷0.15 2.07÷0.23÷0.45 21.36÷0.8-12.9 7.28+3.3÷2.5

72×0.81+10.4 7.06×2.4-5.7 50.4×1.9-1.8 3.76×0.25+25.8

1.08×0.8÷0.27 2.05

解方程

x+3.2=4.6 x-1.8=4 x-2=15 1.6x=6.4

x÷3=2.1 x+0.64=14.14 x+0.3=1.8 5x=1.5

3+x=5.4 x-1.5=4 x-6=7.6 x

÷0.82+33.6 44.28÷0.9÷4.1 9.07-22.78姓名 ÷3.4 ÷1.1=3

解方程 姓名

0.2x=6 3x+6=18 2x-7.5=8.5 16+8x=40

x÷7=0.32 x-20=4 x÷5=154 x-3×9=29

2x+2.8×2=10.4 x+2.4x=5.1 2

解方程

8(x-6.2)=41.6

x÷8=0.4 6x+18=48 3

5.4x+x=12.8 3.8+x=6.3 x-7.9=2.6 2.5x=14

(x-2.6)=8 5姓名 x-3)÷2=7.5 13.2x+9x=33.3 8x-3x=105 (x+2.1)=10.5 12x-9x=8.7 (x+1.5)=17.5 (

x+4.8=7.2 x-6.5=3.2 x÷3=1.2 x-0.36=16

3.4x-48=26.8 2x-97=34.2 42x+25x=134 13(x+5)=169

5x+7=42 x

3.85+1.5x=6.1 6x

÷4.2=2 3.6x-x=3.25 x-0.9=4.5 2÷1.44=0.4 (x-3)=5.8

简算(一) 姓名

0.25×4×4.78 0.65×201 4.8×0.25 2.33×0.5×4

1.5×105 1.2×2.5+0.8×2.5 102×0.45 3.2×2.5

104×2.5 1.25

100.1×99+100.1 485

487-187-139-61 273-27-73 284-68-84 1034+78+320+102

×(4-0.8) 2.5×10.2-48.5 2.69×32×12.5 1.58×99 ×99 125×72

简算(二) 姓名

308+176+92 125×32×25

25×12 3200

98×17+2×17

250×12÷50 25

÷4÷25 17(200+4)×25 2100÷14 103×18×4 5.5×17.3+6.7×5.5 3.8+4.29+2.1+4.2 ×32-17×22 ×12

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com