haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 唐诗宋词唐诗宋词

小学生必背古诗100首(注音版)

发布时间:2014-03-19 18:14:01  

小学生必背古诗100首 1 《江南》 乐府民

jiāngnánkěcǎilián

江 南 可 采 莲,

liánya 何h? 田tián t田ián

莲 叶。

yúxìliányajiān

鱼 戏 莲 叶 间。

yúxìliányadōng

鱼 戏 莲 叶 东,

yúxìliányaxī

鱼 戏 莲 叶 西,

yúxìliányanán

鱼 戏 莲 叶 南,

yúxìliányaběi

鱼 戏 莲 叶 北。

2 《敕勒歌》 北朝

chìlachuān

敕 勒 川,

yīnshānxià

阴 山 下。

tiānsìqi?nglú

天 似 穹 庐 ,

l?nggàisìyě

笼 盖 四 野。

tiāncāngcāng

天 苍 苍,

yěmángmáng

野 茫 茫,

fēngchuīcǎodījiàn

风 吹 草 低 见

歌 民歌 niúyáng牛 羊。 1

3 《咏鹅》

?

qǔxiang

máo?xiàngfú

bō?tiānlǜ骆宾王(唐) 鹅, 鹅, 鹅, 曲 项 向 天 歌。 白 毛 浮 绿 水,

红 掌 拨 清 波。

4 《风》

jiělu?

kāisānarqiūyua

chǐ

gānh?ngzhǎngqīngbōbáishuǐgē李峤(唐) ya 解 落 三 秋 叶, 能 开 二 月 花。 过 江 千 尺 浪,

入 竹 万 竿 斜。

5 《咏柳》 贺知章(唐) 碧 玉 妆 成 一 树 高, 万 条 垂 下 绿 丝 绦 。 不 知 细 叶 谁 裁 出 , 二 月 春 风 似 剪 刀 。 6 《凉州词》 王之涣(唐) huáng

yīaryuachūnfēngsìjiǎndāobùzhīxìyashuícáichūwàntiáochuíxiàlǜsītāobìyùzhuāngch?ngyīshùgāorùzhúwànxi?gu?jiāngqiānlàngn?nghuā黄 河 远 上 白 云 间 ,

一 片 孤 城 万 仞 山 , qiāng

chūnpiàndígūh?bùch?ngxūdùwànranshānliǔh?yuǎnshàngbáiyúnjiān羌 笛 何 须 怨 杨 柳 ,

春 风 不 度 玉 门 关 。

fēngyùm?nguānyuànyáng2

7 《登鹳雀楼》 王之涣(唐) 白 日 依 山 尽 ,

黄 河 入 海 流 。

欲 穷 千 里 目 ,

更 上 一 层 楼 。

8 《春晓》 孟浩然(唐) 春 眠 不 觉 晓 ,

处 处 闻 啼 鸟 。

夜 来 风 雨 声 ,

花 落 知 多 少 。

9 《凉州词》 王翰(唐) 葡 萄 美 酒 夜 光 杯 , 欲 饮 琵 琶 马 上 催 。 醉 卧 沙 场 君 莫 笑 , 古 来 征 战 几 人 回 ?

10 《出塞》 王昌龄(唐) 秦 时 明 月 汉 时 关 , 万 里 长 征 人 未 还 。 但 使 龙 城 飞 将 在 , 不 教 胡 马 度 阴 山 。

gǔláizhēngzhànjǐr?nhuízuìw?shāchǎngjūnm?xiàoyùyǐnpípámǎshàngcuīhuālu?zhīduōshǎoyaláifēngyǔshēngchùchùw?ntíniǎochūnmiánbùjiàoxiǎogangshàngyīc?ngl?uyùqi?ngqiānlǐmùhuángh?rùhǎiliúbáirìyīshānjìnpútáoměijiǔyaguāngbēiqínshímíngyuahànshíguānwàndànbùlǐchángl?nghúzhēngr?nwaiháizàishǐch?ngmǎfēijiāngjiàodùyīnshān3

11 《芙蓉楼送辛渐》 王昌龄(唐) 寒 雨 连 江 夜 入 吴 , 平 明 送 客 楚 山 孤 。 洛 阳 亲 友 如 相 问 ,

一 片 冰 心 在 玉 壶 。 yīpiànbīngxīnzàiyùhúlu?yángqīnyǒurúxiāngwanpíngmíngs?ngkachǔshāngūhányǔliánjiāngyarùwú

12 《鹿柴》 王维(唐)

kōngshānbùjiànr?n空 山 不 见 人 ,

但dàn 闻w?n 人r?n 语yǔ xi响ǎng 。

返fǎn 景yǐng 入rù 深shēn 林lín ,

复fù 照zhào 青qīng 苔tái sh上àng 。

13 《送元二使安西》 王维

waich?ngcháoyǔyàqīngch?n渭 城 朝 雨 浥 轻 尘,

kashěqīngqīngliǔsaxīn客 舍 青 青 柳 色 新。

quànjūngangjìnyībēijiǔ劝 君 更 尽 一 杯 酒,

xīchūyángguānwúgùr?n西 出 阳 关 无 故 人。

14 《九月九日忆山东兄弟》

dúzàiyìxiāngw?iyìka独 在 异 乡 为 异 客,

měif?ngjiāji?baisīqīn每 逢 佳 节 倍 思 亲。

yáozhīxiōngdìdēnggāochù遥 知 兄 弟 登 高 处,

biànchāzhūyúshǎoyīr?n遍 插 茱 萸 少 一 人。

4 唐) 王维 唐)( (

15 《静夜思》 李白(唐) chuángqiánmíngyuaguāng

床 前 明 月 光 , 疑yí 是shì 地dì sh上àng shu霜āng 。 举jǔ 头t?u w望àng m明íng 月yua , 低dī 头t?u 思sī 故gù 乡xiāng 。 16 《古朗月行》(节选) xiǎoshíbùshíyua

小 时 不 识 月 , 呼hū 作zu? 白bái 玉yù 盘pán 。 又y?u 疑yí 瑶yáo 台tái 镜jìng , 飞fēi 在zài 青qīng 云yún 端duān 。 仙xiān 人r?n 垂chuí 两liǎng 足zú , 桂guì 树shù 何h? 团tuán 团tuán 。 白bái 兔tù 捣dǎo 药yào 成ch?ng , 问wan 言yán 与yǔ 谁shuí 餐cān 。 17 《望庐山瀑布》 李白 rìzhàoxiānglúshēngzǐyān日 照 香 炉 生 紫 烟 , 遥yáo 看kàn 瀑pù 布bù 挂guà 前qián 川chuān 。 飞fēi 流liú 直zhí 下xià 三sān 千qiān 尺chǐ , 疑yí 是shì 银yín 河h? 落lu? 九jiǔ 天tiān 。 18 《赠汪伦》 李白 lǐbáich?ngzhōujiāngyù

李 白 乘 舟 将 欲 行háng , 忽hū 闻w?n 岸àn 上shàng 踏tà 歌gē 声shēng 。 桃táo 花huā 潭tán 水shuǐ 深shēn 千qiān 尺chǐ , 不bù 及jí 汪wāng 伦lún 送s?ng 我wǒ 情qíng 。 5 李白

19 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》 李白 故 人 西 辞 黄 鹤 楼 ,

烟 花 三 月 下 扬 州 。

孤 帆 远 影 碧 空 尽 ,

唯 见 长 江 天 际 流 。

2 0《 早 发 白 帝 城 》李白 朝 辞 白 帝 彩 云 间 ,

千 里 江 陵 一 日 还 。

两 岸 猿 声 啼 不 住 ,

轻 舟 已 过 万 重 山 。

21 《望天门山》 李白

天 门 中 断 楚 江 开 ,

碧 水 东 流 至 此 回 。

两 岸 青 山 相 对 出 ,

孤 帆 一 片 日 边 来 。

22 《别董大》 高适(唐)

千 里 黄 云 白 日 曛 ,

北 风 吹 雁 雪 纷 纷 。

莫 愁 前 路 无 知 己 ,

天 下 谁 人 不 识 君 。

23 《绝句》(其三)杜甫(唐) liǎngtiānxiàshuír?nbùshíjūnm?ch?uqiánlùwúzhījǐběifēngchuīyànxuěfēnfēnqiānlǐhuángyúnbáirìxūngūfānyīpiànrìbiānláiliǎngànqīngshānxiāngduìchūbìshuǐdōngliúzhìcǐhuítiānm?nzhōngduànchǔjiāngkāiqīngzhōuyǐgu?wànzh?ngshānliǎngànyuánshēngtíbùzhùqiānlǐjiānglíngyīrìháicháocíbáidìcǎiyúnjiānw?ijiànchángjiāngtiānjìliúgūfānyuǎnyǐngbìkōngjìnyānhuāsānyuaxiàyángzhōugùr?nxīcíhuánghal?u

两 个 黄 鹂 鸣 翠 柳 ,

一 行 白 鹭 上 青 天 。

窗 含 西 岭 千 秋 雪 ,

门 泊 东 吴 万 里 船 。

m?nb?dōngwúwànlǐchuánchuānghánxīlǐngqiānqiūxuěyīhángbáilùshàngqīngtiāngahuánglímíngcuìliǔ6

24 《春夜喜雨》 杜甫 好 雨 知 时 节 ,

当 春 乃 发 生 。

随 风 潜 入 夜 ,

润 物 细 无 声 。

野 径 云 俱 黑 ,

江 船 火 独 明 。

晓 看 红 湿 处 ,

花 重 锦 官 城 。

25 《绝句》(其一)杜甫 迟 日 江 山 丽 ,

春 风 花 草 香 。

泥 融 飞 燕 子 ,

沙 暖 睡 鸳 鸯 。

26 《江畔独步寻花》 杜甫 huángshānuǎnshuìyuānyāngnír?ngfēiyànzǐchūnfēnghuācǎoxiāngchírìjiāngshānlìhuāzh?ngjǐnguānch?ngxiǎokành?ngshīchùjiāngchuánhuǒdúmíngyějìngyúnjùhēirùnwùxìwúshēngsuífēngqiánrùyadāngchūnnǎifāshēnghǎoyǔzhīshíji?

黄 师 塔 前 江 水 东 , 春 光 懒 困 倚 微 风 。 桃 花 一 簇 开 无 主 , 可 爱 深 红 爱 浅 红 。 27 《枫桥夜泊》 张继(唐) 月 落 乌 啼 霜 满 天 , 江 枫 渔 火 对 愁 眠 。 姑 苏 城 外 寒 山 寺 , 夜 半 钟 声 到 客 船 。 yabànzhōngshēngdàokachuángūsūch?ngwàihánshānsìjiāngfēngyúhuǒduìch?umiányualu?wūtíshuāngmǎntiānkěàishēnh?ngàiqiǎnh?ngtáohuāyīcùkāiwúzhǔchūnguānglǎnkùnyǐwēifēngshītǎqiánjiāngshuǐdōng7

28 《游子吟》 孟郊(唐) 慈 母 手 中 线 , 游 子 身 上 衣 。 临 行 密 密 缝 , 意 恐 迟 迟 归 。 谁 言 寸 草 心 , 报 得 三 春 晖 。 29 《江雪》 柳宗元(唐) qiānbàod?sānchūnhuīshuíyáncùncǎoxīnyìkǒngchíchíguīlínhángmìmìf?ngyouzǐshēnshàngyīcímǔshǒuzhōngxiàn千 山 鸟 飞 绝 ,

万 径 人 踪 灭 。 孤 舟 蓑 笠 翁 , 独 钓 寒 江 雪 。 30 《渔歌子》 张志和(唐) 西 塞 山 前 白 鹭 飞 , 桃 花 流 水 鳜 鱼 肥 。 青 箬 笠 ,

绿 蓑 衣 ,

斜 风 细 雨 不 须 归 。 31 《塞下曲》 卢纶(唐) 月 黑 雁 飞 高 ,

单 于 夜 遁 逃 。 欲 将 轻 骑 逐 , 大 雪 满 弓 刀 。 shānniǎofēiju?wàngūdújìngr?nsuōhánzōnglìmiazhōudiàowēngjiāngxuěxīsāishānqiánbáilùfēitáohuāru?suōliúlìyīxìshuǐguìyúf?iqīnglǜxi?fēngyǔbùxūguīyuahēiyànfēigāodānyùdàyúyadùntáojiāngxuěqīngjizhúmǎngōngdāo8

32 《望洞庭》 刘禹锡(唐) húguāngqiūyualiǎngxiāngh?湖 光 秋 月 两 相 和 , 潭tán 面miàn 无wú 风fēng 镜jìng 未wai 磨m? 。 遥yáo 望wàng 洞d?ng 庭tíng 山shān 水shuǐ 翠cuì , 白bái 银yín 盘pán 里lǐ 一yī 青qīng 螺lu? 。 33 《浪淘沙》(其一) 刘禹锡jiǔqǔhuángh?wànlǐshā九 曲 黄 河 万 里 沙 , 浪làng 淘táo 风fēng 簸b? 自zì 天tiān 涯yá 。 如rú 今jīn 直zhí sh上àng 银yín 河h? 去qù , 同t?ng 到dào 牵qiān 牛niú 织zhī 女nǚ 家jiā 。 34 《赋得古原草送别》 白居易lílíyuánshàngcǎo离 离 原 上 草 ,

一yī 岁suì 一yī 枯kū 荣r?ng 。

野yě 火huǒ 烧shāo 不bù 尽jìn ,

春chūn 风fēng 吹chuī 又y?u sh生ēng 。 远yuǎn 芳fāng 侵qīn 古gǔ 道dào ,

晴qíng 翠cuì 接jiē hu荒āng ch城?ng 。 又y?u 送s?ng 王wáng 孙sūn 去qù ,

萋qī 萋qī 满mǎn 别bi? 情qíng 。

35 《池上》 白居易(唐) xiǎowáchēngxiǎotǐng小 娃 撑 小 艇 ,

偷tōu 采cǎi 白bái 莲lián 回huí 。

不bù 解jiě 藏cáng 踪zōng 迹jì ,

浮fú 萍píng 一yī 道dào 开kāi 。

9 唐)唐)( (

36 《忆江南》 白居易(唐) jiāng

fēng

rì江 南 好 , jǐngchū

lái

bùjiùc?ngānjiāngjiāngyìhuāh?nglǜshangrúhuǒnánhǎo 风 景 旧 曾 谙 。 日 出 江 花 红 胜 火 , 春 来 江 水 绿 如 蓝 。 能 不 忆 江 南 ?

37 《小儿垂钓》 胡令能(唐) p?ng

ca

pàn?ngjiāngnánchūnshuǐlán蓬 头 稚 子 学 垂 纶 , 侧 坐 莓 苔 草 映 身 。 路 人 借 问 遥 招 手 , 怕 得 鱼 惊 不 应 人 。

38 《悯农》(其一) 李绅(唐) chūnd?yújīngbùyìngr?nr?njiawanyáozhāoshǒuzu?m?itáicǎoyìngshēnt?uzhìzǐxu?chuílún春 种 一 粒 粟 ,

秋 收 万 颗 子 。

四 海 无 闲 田 ,

农 夫 犹 饿 死 !

39 《悯农》(其二) 李绅(唐) 锄 禾 日 当 午 ,

汗 滴 禾 下 土 。

谁 知 盘 中 餐 ,

粒 粒 皆 辛 苦 。

zhǒngshōuhǎifūyīlìsùqiūsìwànwúkēzǐxiánatiánsǐn?ngy?uchúh?rìdāngwǔhàndīh?xiàtǔshuílìzhīlìpánjiēzhōngxīncānkǔ10

40 《寻隐者不遇》 贾岛(唐) sōngxiàwant?ngzǐ松 下 问 童 子 ,

言yán 师shī 采cǎi 药yào 去qù 。

只zhī 在zài 此cǐ 山shān zh中ōng ,

云yún 深shēn 不bù 知zhī 处chù 。

41 《山行》 杜牧(唐) yuǎnshànghánshānshíjìngxia

远 上 寒 山 石 径 斜 ( x 白bái 云yún sh生ēng 处chù 有yǒu 人r?n 家jiā 。 停tíng 车chē 坐zu? 爱ài 枫fēng 林lín 晚wǎn , shu霜āng 叶ya 红h?ng 于yú 二ar 月yua 花huā 。 42 《清明》 杜牧(唐) qīngmíngshíji?yǔfēnfēn清 明 时 节 雨 纷 纷 , 路lù sh上àng 行háng 人r?n 欲yù 断duàn 魂hún 。 借jia 问wan 酒jiǔ 家jiā 何h? 处chù 有yǒu , 牧mù 童t?ng 遥yáo 指zhǐ 杏xìng 花huā 村cūn 。 43 《江南春》 杜牧(唐) qiānlǐyīngtílǜyìngh?ng千 里 莺 啼 绿 映 红 , 水shuǐ 村cūn 山shān 郭guō 酒jiǔ 旗qí 风fēng 。 南nán 朝cháo 四sì 百bǎi 八bā 十shí 寺sì , 多duō 少shǎo 楼l?u 台tái 烟yān 雨yǔ zh中ōng 。 44 《乐游原》 李商隐(唐)xiàngwǎnyìbùshì向 晚 意 不 适 ,

驱qū 车chē d登ēng 古gǔ yu原án 。

夕xī y阳áng 无wú xi限àn 好hǎo ,

只zhī 是shì 近jìn hu黄áng 昏hūn 。

11 á ) i ,

45 《蜂》 罗隐

不 论 平 地 与 山 尖 ,

无 限 风 光 尽 被 占 。 采 得 百 花 成 蜜 后 , 为 谁 辛 苦 为 谁 甜 。 46 《江上渔者》 范仲淹(北宋) jiāng

dàn

jūn

chūw?ishuíxīnkǔw?ishuítiáncǎid?bǎihuāch?ngmìh?uwúxiànfēngguāngjìnbaizhànbùlùnpíngdìyǔshānjiān江 上 往 来 人 , àilúyīyúyabōměikànm?izhōulǐshàngwǎngláir?n 但 爱 鲈 鱼 美 。 君 看 一 叶 舟 , 出 没 风 波 里 。

47 《元日》 王安石(北宋) 爆 竹 声 中 一 岁 除 , 春 风 送 暖 入 屠 苏 。 千 门 万 户 曈 曈 日 , 总 把 新 桃 换 旧 符 。

48 《泊船瓜洲》 王安石(北宋) jīngzǒngbǎxīntáohuànjiùfúqiānm?nwànhùt?ngt?ngrìchūnfēngs?ngnuǎnrùtúsūbàozhúshēngzhōngyīsuìchúfēng京 口 瓜 洲 一 水 间 ,

钟 山 只 隔 数 重 山 。 春 风 又 绿 江 南 岸 , 明 月 何 时 照 我 还 ?

kǒuguāzhōuyīshuǐjiānzhōngchūnmíngshānzhīg?shùzh?ngnánshānànfēngyuay?uh?lǜjiāngzhàoshíwǒhái12

49 《书湖阴先生壁》 王安石(北宋) 茅 檐 常 扫 净 无 苔 ,

花 木 成 畦 手 自 栽 。

一 水 护 田 将 绿 绕 ,

两 山 排 闼 送 青 来 。 liǎngshānpáitàs?ngqīngláiyīshuǐhùtiánjiānglǜràohuāmùch?ngqíshǒuzìzāimáoyánchángsǎojìngwútái

50《六月二十七日望湖楼醉书》

hēiyúnfānm?waizhēshān黑 云 翻 墨 未 遮 山 ,

白bái 雨yǔ 跳tiào 珠zhū 乱luàn 入rù chu船án 。

卷juǎn 地dì 风fēng 来lái 忽hū 吹chuī 散sàn ,

望wàng 湖hú 楼l?u 下xià 水shuǐ 如rú 天tiān 。

51 《饮湖上初晴后雨》 苏轼

shuǐguāngliànyànqíngfānghǎo水 光 潋 滟 晴 方 好 ,

山shān 色sa 空kōng 濛mēng 雨yǔ 亦yì 奇qí 。

欲yù 把bǎ 西xī 湖hú 比bǐ 西xī 子zǐ ,

淡dàn zhu妆āng 浓n?ng 抹mǒ 总zǒng xi相āng 宜yí 。

52 惠崇《春江晓景》 苏轼

zhúwàitáohuāsānliǎngzhī竹 外 桃 花 三 两 枝 ,

春chūn ji江āng 水shuǐ 暖nuǎn 鸭yā 先xiān 知zhī 。

蒌l?u 蒿hāo 满mǎn 地dì 芦lú 芽yá 短duǎn ,

zh正ang 是shì 河h? 豚tún 欲yù sh上àng 时shí 。

53 《题西林壁》 苏轼

h?ngkànch?nglǐngcach?ngfēng横 看 成 岭 侧 成 峰 ,

远yuǎn 近jìn 高gāo 低dī 各ga 不bù 同t?ng 。

不bù 识shí 庐lú 山shān 真zhēn 面miàn 目mù ,

只zhī 缘yuán 身shēn 在zài 此cǐ 山shān zh中ōng 。

13 轼 北宋)苏(

54 《夏日绝句》 李清照(宋)

shēng

sǐ生 当 作 人 杰 , yìw?i

sīguǐxi?ngyǔzhì

bùjīnkěnxiangdāngzu?r?nji? 死 亦 为 鬼 雄 。 至 今 思 项 羽 , 不 肯 过 江 东 。

55 《示儿》 陆游(南宋)

死 去 元 知 万 事 空 ,

但 悲 不 见 九 州 同 。

王 师 北 定 中 原 日 ,

家 祭 无 忘 告 乃 翁 。

56 《秋夜将晓出篱门迎凉有感》陆游(南宋) jiājìwúwànggàonǎiwēngwángshīběidìngzhōngyuánrìdànbēibùjiànjiǔzhōut?ngsǐqùyuánzhīwànshìkōnggu?jiāngdōng三 万 里 河 东 入 海 ,

五 千 仞 岳 上 摩 天 。

遗 民 泪 尽 胡 尘 里 ,

南 望 王 师 又 一 年 。

57 《四时田园杂兴》(一)范成大(南宋) zh?unánwàngwángshīy?uyīniányímínlaijìnhúch?nlǐwǔqiānranyuashàngm?tiānsānwànlǐh?dōngrùhǎi昼 出 耘 田 夜 绩 麻 ,

村 庄 儿 女 各 当 家 。

童 孙 未 解 供 耕 织 ,

也 傍 桑 阴 学 种 瓜 。

58 《四时田园杂兴》(二)范成大(南宋) 梅 子 金 黄 杏 子 肥 ,

麦 花 雪 白 菜 花 稀 。

日 长 篱 落 无 人 过 ,

唯 有 蜻 蜓 蛱 蝶 飞 。

chūyúntiányajìmácūnzhuāngsūn?rnǚgadāngjiāt?ngyěwaijiěyīng?ngxu?gēngzhībàngsāngzhǒngguām?izǐjīnhuángbáixìngcàizǐf?ixīmàirìhuāxuěhuāchángyǒulílu?wúr?ngu?w?iqīngtíngjiádi?fēi14

59 《小池》 杨万里(南宋)

quán泉 眼 无 声 惜 细 流 ,

树 阴 照 水 爱 晴 柔 。

小 河 才 露 ( l ù ) 尖 尖 角 , xiǎoh?cáilùjiānjiānjiǎoshùyīnzhàoshuǐàiqíngr?uyǎnwúshēngxīxìliú 早zǎo 有yǒu 蜻qīng 蜓tíng 立lì sh上àng 头t?u 。

60 《晓出净慈寺送林子方》杨万里bìjìngxīhúliùyuazhōng毕 竟 西 湖 六 月 中 ,

风fēng gu光āng 不bù 与yǔ 四sì 时shí 同t?ng 。

接jiē 天tiān 莲lián 叶ya 无wú qi穷?ng 碧bì ,

映yìng 日rì 荷h? 花huā 别bi? 样yàng 红h?ng 。

61 《春日》 朱熹(南宋)

shangrìxúnfāngsìshuǐbīn胜 日 寻 方 泗 水 滨 ,

无wú bi边ān gu光āng j景ǐng 一yī 时shí 新xīn 。

d等ěng xi闲án 识shí 得d? d东ōng f风ēng mi面àn ,

万wàn 紫zǐ 千qiān 红h?ng z总ǒng 是shì ch春ūn 。

62 《题临安邸》 林升(南宋)

shānwàiqīngshānl?uwàil?u山 外 青 山 楼 外 楼 ,

西xī 湖hú 歌gē 舞wǔ 几jǐ 时shí 休xiū 。

暖nuǎn 风fēng 熏xūn 得d? 游you 人r?n 醉zuì ,

直zhí 把bǎ 杭háng 州zhōu 作zu? 汴biàn 州zhōu 。

63 《游园不值》 叶绍翁(南宋)yìngliánjīchǐyìncāngtái应 怜 屐 齿 印 苍 苔 ,

小xiǎo 扣k?u 柴chái 扉fēi 久jiǔ 不bù 开kāi 。

春chūn 色sa 满mǎn 园yuán 关guān 不bù 住zhù ,

一yī 支zhī 红h?ng 杏xìng 出chū qi墙áng 来lái 。

15 南宋) (

64 《乡村四月》 翁卷(juǎn)(南宋) 绿 遍 山 原 白 满 川 ,

子 规 声 里 雨 如 烟 。

乡 村 四 月 闲 人 少 ,

才 了 ( l i ǎ o ) 蚕 桑 又 插 田 。 65 《墨梅》 王冕(元)

我 家 洗 砚 池 头 树 ,

朵 朵 花 开 淡 墨 痕 。

不 要 人 夸 颜 色 好 ,

只 留 清 气 满 乾 坤 。

66 《石灰吟》 于谦(明)

qiānzhīliúqīngqìmǎnqiánkūnbùyàor?nkuāyánsahǎoduǒduǒhuākāidànm?h?nwǒjiāxǐyànchít?ushùcáiliaocánsāngy?uchātiánxiāngcūnsìyuaxiánr?nshǎozǐguīshēnglǐyǔrúyānlǜbiànshānyuánbáimǎnchuān千 锤 万 击 出 深 山 ,

烈 火 焚 烧 若 等 闲 。

粉 骨 碎 身 全 不 怕 ,

要 留 清 白 在 人 间 。

67 《竹石》 郑燮(清)

咬 定 青 山 不 放 松 ,

立 根 原 在 破 岩 中 。

千 磨 万 击 还 坚 劲 ,

任 尔 东 西 南 北 风 。

68 《所见》 袁枚(清)

牧 童 骑 黄 牛 ,

歌 声 振 林 越 。

意 欲 捕 鸣 蝉 ,

忽 然 闭 口 立 。

chuíwànjīchūshēnshānliafěnyàohuǒgǔf?nsuìshāoshēnbáiru?děngbùxiánpàquánzàiliúqīngr?njiānyǎodìngqīngshānbùfàngsōnglìgēnm?ěryuánwànzàijīxīp?yánzhōngjìnqiānranháinánjiānběidōngfēngmùt?ngqíhuángniúgēyìhūshēngyùzhanbǔbìlínyuamíngkǒuchánlìrán16

69 《村居》 高鼎(清)

草 长 莺 飞 二 月 天 , 拂 堤 杨 柳 醉 春 烟 。 儿 童 散 学 归 来 早 , 忙 趁 东 风 放 纸 鸢 。

70 《己亥杂诗》 龚自珍

九 州 生 气 恃 风 雷 , 万 马 齐 喑 究 可 哀 。 我 劝 天 公 重 抖 擞 , 不 拘 一 格 降 人 才 。

71、《梅花》 宋 王安石 qiáng

líng

yáo

w?ibùjūyīg?jiàngr?ncáiwǒquàntiāngōngzh?ngdǒusǒuwànmǎqíyīnjiūkěāijiǔzhōushēngqìshìfēngl?imángchandōngfēngfàngzhǐyuān?rt?ngsànxu?guīláizǎofúdīyángliǔzuìchūnyāncǎochángyīngfēiaryuatiān墙 角 数 枝 梅 , hánzhīyǒudúbùànzìkāixuěshìjiǎoshùzhīm?i 凌 寒 独 自 开 。 遥 知 不 是 雪 , 为 有 暗 香 来 。

72、《七步诗》 汉 曹植

(1) 煮 豆 持 作 羹 ,

漉 豉 以 为 汁 。

萁 向 釜 下 然 ,

豆 在 釜 中 泣 。 本 是 同 根 生 ,

相 煎 何 太 急 。

xiāngláizhǔd?uchízu?gēnglùqíchǐyǐw?izhīxiàngzàifǔxiàránd?ufǔzhōnggēnqìběnshìt?ngh?shēngjíxiāngjiāntài17

(2)煮 豆 燃 豆 萁,

豆 在 釜 中 泣。

本 是 同 根 生,

xiāngběnshìt?ngh?gēnshēngjíjiāntàid?uzàifǔzhōngqìzhǔd?uránd?uqí相 煎 何 太 急?

73、《宿建德江》 唐 孟浩然 移 舟 泊 烟 渚,

日 暮 客 愁 新。

野 旷 天 低 树,

jiāngyěkuàngtiānyuadīshùr?nqīngjìnrìmùkach?uxīnyízhōub?yānzhǔ江 清 月 近 人。

74、《回乡偶书》 唐 贺知章 shǎo少 小 离 家 老 大 回 ,

乡 音 无 改 鬓 毛 衰 。

儿 童 相 见 不 相 识 ,

笑 问 客 从 何 处 来 。

75、《从军行》 唐 王昌龄 qīng

gūxiàowankac?ngh?chùlái?rt?ngxiāngjiànbùxiāngshíxiāngyīnwúgǎibìnmáoshuāixiǎolíjiālǎodàhuí青 海 长 云 暗 雪 山 , 孤 城 遥 望 玉 门 关 。

黄 沙 百 战 穿 金 甲 ,

不 破 楼 兰 终 不 还 .

hǎichángyúnànxuěshānch?ngshāyáobǎiwàngzhànyùm?nguānhuángbùchuānjīnjiǎp?l?ulánzhōngbùhái18

76、《竹里馆》 唐 王维 独 坐 幽 篁 里,

弹 琴 复 长 啸。

shēn

míngdànqínlínyuafùchángbùxiàor?nláizhīdúzu?yōuhuánglǐ深 林 人 不 知, 明 月 来 相 照。

77、《钱塘湖春行》 唐 白居易 孤 山 寺 北 贾 亭 西 , 水 面 初 平 云 脚 低 。 几 处 早 莺 争 暖 树 , 谁 家 新 燕 啄 春 泥 。 乱 花 渐 欲 迷 人 眼 , 浅 草 才 能 没 马 蹄 。 最 爱 湖 东 行 不 足 , 绿 杨 阴 里 白 沙 堤 。

78、《独坐敬亭山》 唐 李白 zh?ng

gūlǜyángyīnlǐbáishādīzuìàihúdōnghángbùzúqiǎncǎocáin?ngm?imǎtíluànhuājiànyùmír?nyǎnshuíjiāxīnyànzhu?chūnníjǐchùzǎoyīngzhēngnuǎnshùshuǐmiànchūpíngyúnjiǎodīgūshānsìběijiǎtíngxīxiāngzhào众 鸟 高 飞 尽, yúndúqùxián

kànliǎngbùyànniǎogāofēijìn孤 云 独 去 闲。 xiāng

zhī相 看 两 不 厌, yǒujìngtíngshān只 有 敬 亭 山。

79、《秋浦歌》 唐 李白 白 发 三 千 丈,

yuán

h?báifāsānsìqiāngazhàngchánglǐch?uzhīchù缘 愁 似 个 长。 不 知 明 镜 里, 何 处 得 秋 霜。

míngd?jìngqiūshuāng19

80、《闻官军收河南河北》唐 杜甫 jiàn剑 外 忽 传 收 蓟 北 ,

初 闻 涕 泪 满 衣 裳 。

却 看 妻 子 愁 何 在 ,

漫 卷 诗 书 喜 欲 狂 。

白 日 放 歌 须 纵 酒 ,

青 春 作 伴 好 还 乡 。

即 从 巴 峡 穿 巫 峡 ,

便 下 襄 阳 向 洛 阳 。

81、《赠花卿》 唐 杜甫 锦 城 丝 管 日 纷 纷 ,

半 入 江 风 半 入 云 。

此 曲 只 应 天 上 有 ,

人 间 能 有 几 回 闻 ?

82、《江南逢李龟年》 唐 杜甫 岐 王 宅 里 寻 常 见 ,

崔 九 堂 前 几 度 闻 。

正 是 江 南 好 风 景 ,

落 花 时 节 又 逢 君 。

wàihūchuánlaizǐshōumǎnjìběichūquamànbáiw?nkàntìqīyīh?yùshangzàich?uxǐxūjuǎnrìshīshūgēkuángjiǔfàngzu?bāz?ngháiqīngjíchūnc?ngxiàbànxiáhǎoxiāngxiáchuānwūbiànxiāngyángxiànglu?yángjǐnch?ngrùqǔsīguǎnrìfēnrùfēnbàncǐjiāngzhīfēngbànyúnyǒuyìngyǒutiānjǐshànghuír?njiānn?ngw?nqíwángzháilǐxúnchángdùjiànw?ncuījiǔtángqiánjǐzhanglu?shìjiāngnánhǎofēngjǐnghuāshíji?y?uf?ngjūn20

83、〈春望〉 唐 杜甫 国 破 山 河 在 ,

城 春 草 木 深 。

感 时 花 溅 泪 ,

恨 别 鸟 惊 心 。

烽 火 连 三 月 ,

家 书 抵 万 金 。

白 头 搔 更 短 ,

浑 欲 不 胜 簪 。

84、《江畔独步寻花》 唐 杜甫 huáng

qiān

liú

zìhúnyùbùshangzānbáit?usāogangduǎnjiāshūdǐwànjīnfēnghuǒliánsānyuahanbi?niǎojīngxīngǎnshíhuājiànlaich?ngchūncǎomùshēngu?p?shānh?zài黄 四 娘 家 花 满 蹊 , duǒwànxìduǒdi?yāzhīshíqiàdīwǔtíliánzàishíqiàsìniángjiāhuāmǎnqī 千 朵 万 朵 压 枝 低 。 留 连 戏 蝶 时 时 舞 , 自 在 娇 莺 恰 恰 啼 。

85、《望岳》 唐 杜甫

岱 宗 夫 如 何 ,

齐 鲁 青 未 了 。

造 化 钟 神 秀 ,

阴 阳 割 昏 晓 。

荡 胸 生 层 云 ,

决 眦 入 归 鸟 。

会 当 凌 绝 顶 ,

一 览 众 山 小 。

jiāoyīngdàizōnglǔfūrúh?qíqīngwailezàoyīnhuàzhōnggēsh?nxiùyánghūnxiǎodàngju?huìyīxiōngzìshēngrùc?ngyúnguīju?niǎodǐngdānglǎnlíngzh?ngshānxiǎo21

86、《逢雪宿芙蓉山主人》唐 刘长卿 日 暮 苍 山 远,

tiān

chái

fēngrìmùcāngbáiw?nyashānwūyuǎnpínfair?nhánm?nxuě天 寒 白 屋 贫。 柴 门 闻 犬 吠, 风 雪 夜 归 人.

87、《无题》 唐 李商隐

xiāng

dōng

chūn

làguīquǎn相 见 时 难 别 亦 难 , fēngcánjùwúlìsǐbǎisīhuācánjìndàofāngjiànshínánbi?yìnán 东 风 无 力 百 花 残 。 春 蚕 到 死 丝 方 尽 , 腊 炬 成 灰 泪 始 干 。

晓 镜 但 愁 云 鬓 改 ,

夜 吟 应 觉 月 光 寒 。

蓬 莱 此 去 无 多 路 ,

青 鸟 殷 勤 为 探 看 。

88、《寒食》 唐 韩翃

chūnqīngniǎoyīnqínw?itànkànp?ngláicǐqùwúduōlùyayínyìngjiàoyuaguānghánxiǎojìngdànch?uyúnbìngǎich?nghuīlaishǐgàn春 城 无 处 不 飞 花 ,

寒 食 东 风 御 柳 斜 。

日 暮 汉 宫 传 蜡 烛 ,

轻 烟 散 入 五 侯 家 。

89、《滁洲西涧》 唐 韦应物 独 怜 幽 草 涧 边 生 ,

上 有 黄 鹂 深 树 鸣 。

春 潮 带 雨 晚 来 急 ,

野 渡 无 人 舟 自 横 。

ch?ngshímùwúchùbùfēihuāhánrìdōnghànsànfēnggōngrùyùliǔxi?chuánwǔlàzhúqīngyānh?ujiādúliányōucǎojiànbiānshēngshàngchūnyěyǒuhuánglíshēnshùmíngcháodùdàiwúyǔwǎnláizìjír?nzhōuh?ng22

90、《塞下曲》 唐 卢伦 林 暗 草 惊 风,

将 军 夜 引 弓。

平 明 寻 白 羽,

没 在 石 棱 中。

91、《竹枝词》唐 刘禹锡 yángm?izàishíl?ngzhōngpíngmíngxúnbáiyǔjiāngjūnyayǐngōnglínàncǎojīngfēng杨 柳 青 青 江 水 平 , 闻 郎 江 上 唱 歌 声 。 东 边 日 出 西 边 雨 , 道 是 无 晴 还 有 晴 。

92、《乌衣巷》 唐 刘禹锡 朱 雀 桥 边 野 草 花 , 乌 衣 巷 口 夕 阳 斜 。 旧 时 王 谢 堂 前 燕 , 飞 入 寻 常 百 姓 家 。

93、《秋夕》 唐 杜牧 银 烛 秋 光 冷 画 屏 , 轻 罗 小 扇 扑 流 萤 。 天 阶 夜 色 凉 如 水 , 坐 看 牵 牛 织 女 星 。

liǔqīngqīngjiāngshuǐpíngw?nlángbiānshìjiāngrìwúshàngchànggēshēngdōngdàochūxībiānyǒuyǔqíngháiqíngzhūquaqiáobiānyěcǎohuāwūyīxiàngwángxúnkǒuxīyángxi?jiùfēishírùxiatángqiányànchángbǎixìngjiāyínzhúqiūguāngshànsalěngpūhuàpíngqīngtiānzu?lu?jiēkànxiǎoyaliúyíngliángzhīrúshuǐqiānniúnǚxīng23

94、《商山早行》 唐 温庭筠 ch?nqǐd?ngzhēngdu?晨 起 动 征 铎 ,

kahángbēigùxiāng 客 行 悲 故 乡 。

jīshēngmáodiànyua 鸡 声 茅 店 月 ,

r?njìbǎnqiáoshuāng 人 迹 板 桥 霜 。

húyalu?shānlù 槲 叶 落 山 路 ,

zhǐhuāmíngyìqiáng 枳 花 明 驿 墙 。

yīnsīdùlíngmang 因 思 杜 陵 梦 ,

fúyànmǎnhuítáng 凫 雁 满 回 塘 。

95、《菩萨蛮·书江西造口壁》 yùgūtáixiàqīngjiāngshuǐ郁 孤 台 下 清 江 水 , zhōngjiānduōshǎohángr?nlai 中 间 多 少 行 人 泪 ! xīběiwàngchángān 西 北 望 长 安 ,

kěliánwúshùshān 可 怜 无 数 山 。

qīngshānzhēbùzhù 青 山 遮 不 住 ,

bìjìngdōngliúqù 毕 竟 东 流 去 。

jiāngwǎnzhangch?uyú 江 晚 正 愁 余 ,

shānshēnw?nzhagū 山 深 闻 鹧 鸪 。

96、〈赤壁〉 唐 杜牧 zh?jǐch?nshātiěwaixiāo折 戟 沉 沙 铁 未 销 , zìjiāngm?xǐranqiáncháo 自 将 磨 洗 认 前 朝 。 dōngfēngbùyǔzhōulángbiàn 东 风 不 与 周 郎 便 , t?ngquachūnshēnsuǒarqiáo 铜 雀 春 深 锁 二 乔 。 24 宋 辛弃疾

97、《长歌行》汉乐府民歌 qīngqīngyuánzhōngkuí青 青 园 中 葵 , cháolùdàirìxī 朝 露 待 日 晞 。 yángchūnbùd?z? 阳 春 布 德 泽 , wànwùshēngguānghuī 万 物 生 光 辉 。 chángkǒngqiūji?zhì常 恐 秋 节 至 , kūnhuánghuáyashuāi 昆 黄 华 叶 衰 。 bǎichuāndōngdàohǎi 百 川 东 到 海 , h?shífùxīguī 何 时 复 西 归 。 shǎozhuàngbùnǔlì少 壮 不 努 力 , lǎodàtúshāngbēi 老 大 徒 伤 悲 。

98、《游山西村》 宋 m?xiàon?ngjiālàjiǔhún莫 笑 农 家 腊 酒 浑 ,fēngniánliúkazújītún 丰 年 留 客 足 鸡 豚 。shānzh?ngshuǐfùyíwúlù 山 重 水 复 疑 无 路 ,liǔànhuāmíngy?uyīcūn 柳 暗 花 明 又 一 村 。xiāogǔzhuīsuíchūnshajìn 萧 鼓 追 随 春 社 近 ,yīguànjiǎnpǔgǔfēngcún 衣 冠 简 朴 古 风 存 。c?ngjīnru?xǔxiánch?ngyua从 今 若 许 闲 乘 月 ,zhǔzhàngwúshíyak?um?n 拄 杖 无 时 夜 叩 门 。

25 游 陆

99、《过零丁洋》 宋 文天祥 辛 苦 遭 逢 起 一 经 , 干 戈 寥 落 四 周 星 。 山 河 破 碎 风 飘 絮 , 身 世 浮 沉 雨 打 萍 。 shēnshìfúch?nyǔdǎpíngshānh?p?suìfēngpiāoxùgàngēliáolu?sìzhōuxīngxīnkǔzāof?ngqǐyījīnghuángkǒngtānt?ushuōhuángkǒng 惶 恐 滩 头 说 惶 恐 ,língdīngyánglǐtànlíngdīng 零 丁 洋 里 叹 零 丁 。r?nshēngzìgǔshuíwúsǐ 人 生 自 古 谁 无 死 ,liúqǔdānxīnzhàohànqīng 留 取 丹 心 照 汗 青 。

100、《朝天子·咏喇叭》 明 lǎbā喇 叭 ,

suǒnà 唢 呐 ,

qǔ?rxiǎo 曲 儿 小 ,

qiāng?rdà 腔 儿 大 。

guānchuánwǎngláiluànrúmá 官 船 往 来 乱 如 麻 ,quánzhàngnǐtáishēnjià 全 仗 你 抬 身 价 。 jūntīnglejūnch?u 军 听 了 军 愁 , míntīnglemínpà 民 听 了 民 怕 ,

nǎlǐqùbiànsh?nmezhēng?ng 哪 里 去 辨 什 么 真 共yǎnjiàndechuīfānlezhajiā 眼 见 的 吹 翻 了 这 家chuīshānglenàjiā 吹 伤 了 那 家 ,

zhīchuīdeshuǐjìn?fēibà 只 吹 的 水 尽 鹅 飞 罢 26 王磐 jiǎ假 ?, !

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com