haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 唐诗宋词唐诗宋词

古诗串串背

发布时间:2014-05-17 14:06:22  

xīn

jià

niáng

武汉市光谷八小书香校园

古诗串串背

d?

cǎo

yuáns?ngbi?

赋得古草原送别

yuán居

shàng易

cǎo

yī离离suì原

草r?ng, yě

一岁huǒ

一shāobú

枯荣jìn。 野chūn火fēng烧chuī不y?u

尽shēng

, 春风

xià

ju?

夏日绝句 宋shēng

dāng李

zu?

r?n

ji?

作w?i

人guǐ

杰xi?ng

, 死zhì

亦jīn为

鬼xiàng雄yǔ

。 至

今kěn

思gu?项jiāng羽dōng

, 不肯

shānggē商歌 宋dōng

fēng罗

mǎn与tiān之

东pín

风jiā满

地chūn, 贫

家xīn

独huā

吴xià

春gu?。 负yàn

过r?n

, 燕语似讥

niǎomíngjiàn

鸟鸣涧 唐r?n

jiān王guì

huā

lu?

ya

间jìngchūn桂shān花kōng落, 夜yua静chū

春jīng山shān空niǎo

。 月shí

出míng惊chūn山jiàn鸟zhōng

, 时鸣

zu?

jìngtíngshān

独坐敬亭山

唐zh?ng

niǎo李

gāo

fēi

jìn

鸟yún

尽xián, 孤xiāng云kàn独liǎngbù

去闲yàn

。 相zhǐ

看yǒu

两jìng不tíng厌shān

, 只

新嫁娘 唐sān

chú

xià

日入厨下xǐ

shǒuzu?gēngtāng, 洗手

羹汤wai

ān

shí

xìng。 未

谙姑食性xiānqiǎnxiǎogū

cháng

, 先遣

s?nglíngcha

送灵澈 唐cāng

cāng刘zhú

lín

苍竹林寺yǎo

yǎo

zhōngshēngwǎn

, 杳

钟声

晚h?

dài

yáng。 荷笠带夕

阳qīngshāndú

guī

yuǎn

, 青山

huà

画 唐

yuǎn

kàn

shān鼎yǒu

sa

看山有色

jìntīngshuǐwú

shēng

, 近听水无

声chūnqùhuā

hái

zài。 春去花还在r?n

láiniǎobù

jīng

, 人来

shānzhōng

山中 唐

jīng

bái

shí

chū

溪白石出

tiānhán

h?ngyaxī, 天寒红叶稀shānlù

yuánwúyǔ。 山路元无

雨kōngcuìshī

r?n

, 空翠

湿

ar

sān

li

二三里

arsān

li

去二三

里yān

cūn

wǔjie, 烟村四

五家tíngtái

liù

zu?。 亭

台六七

座bā

jiǔshí

zhī

huā

, 八九

shū

chuāngjí

shì

书窗即

事 送huā

lu?

朱chūn淑

(女)

花落春无语

chūnguīniǎozì

míng

, 春归鸟自鸣duōqíngshìfēngdi?

。 多情是蜂蝶fēi

gu?

fěn

qiángxī, 飞过

西

ya

shū

huái

旅夜书怀 唐

cǎo

wēi

fēng

àn

细草微风

岸wēi

qiángdú

ya

zhōu, 危樯独夜舟xīngchuípíngyěku?

。 星垂平野阔yua

yǒngdà

jiāngliú

, 月涌

fangyuāntú

凤鸢图 明liǔtiáo

cuō

xiàn长

cuō

mián

柳条

搓线絮搓棉

cuō

g?u

qiānxún

fàngzhǐyuān

,搓够千寻放纸鸢

xiaod?chūnfēng

duōshǎo

。消得春风多

少力

dài

jiāng?rbai

shàngqīngtiān

,带将

上青天

yǒngshí

niú

咏石牛 明tián

rù侯

xiāng尧

jiān封

shǎo

田入乡间少shí

jiāngmangxiàzhōng

, 时

孟夏终

rúh?shànggāow?

。 如何尚高卧bù

zhù

n?nggōng, 不起

zhantú

入阵图

唐gōng

gài杜sān

fēn

gu?

功盖三

分国mínggāo

zhantú

, 名高八

jiāngliú

shí

zhuǎn

。 江

流石不

hanshī

tūn

, 遗恨

吞吴

zhù

shī

忆住一师 唐

shì

jīngnián

bi?

yuǎngōng

无事经年别

dìch?ngzhōngxiǎoyì

fēng

, 帝城钟晓忆

西峰lú

yānxiaojìnhán

dēnghuì

。 炉烟

寒灯晦

t?ngzǐ

kāim?n

xuě

mǎn

sōng

, 童

子开门

xún

yǐn

zhě

隐者不遇

唐sōng

xià

wan

t?ng

松下问童子

yánshīcǎiyào

, 言师采

药去zhīzài

shānzhōng。 只在此山中yún

shēnbù

zhī

chù

, 云

mǐn

n?ng

农 唐chú

h?李

rì绅

dāng

锄禾日当午

hàn

h?

xià

, 汗滴禾下土shuízhīpánzhōngcān

。 谁

盘中餐

jiē

xīn

, 粒

m?zhú

自题墨竹 宋

ài

jūn

xīn

酷爱此君心chángjiāngm?

diǎnzhēn

, 常将墨点真háoduānsuīzàishǒu

。 毫端虽在手nán

xiě

dàn

jīngsh?n

, 难

zangd?u

jie

xiǎo?r

窦家小儿

唐shēnlǜ

yīshang

xiǎoxiǎor?n

深绿

衣裳小小人měi

lái

tīngli

jiě

xiāngqīn

, 每来

厅里

解相亲

tiānshēngh?

yúnxiāo

shàng

。 天

chǐ

sōngzāi

chū

ch?n

, 一

松栽已

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com