haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 唐诗宋词唐诗宋词

历代诗歌PDF缺失补充

发布时间:2014-05-30 15:00:46  

huì dàn sī huì pǐn zhú wǒ yě huìchànɡ zhè ɡū wǔ chuí shǒu 会弹丝,会品竹;我也会唱鹧鸪,舞垂手; huì dǎ wéi huì cù jū huì wéi qí huì shuānɡ lù nǐ biàn shì 会打围,会蹴踘;会围棋,会双陆。你便是 luò le wǒ yá wāi le wǒ kǒu qué le wǒ tuǐ zhé le wǒ shǒu 落了我牙、歪了我口、瘸了我腿、折了我手, tiān yǔ wǒ zhè jǐ bān ér dǎi zhènɡ hòu shànɡ wū zì bù kěn xiū zhí 天与我这几般儿歹症候。尚兀自不肯休。直 chú shì yán wánɡ qīn lìnɡ huàn shén ɡuǐ zì lái ɡōu sān hún ɡuī dì fǔ

除是阎王亲令唤,神鬼自来勾。三魂归地府, qí pò sànɡ mínɡ yōu nà qí jiān cái bú xiànɡ yān huā lù ér shànɡ zǒu

七魄丧冥幽。那其间才不向烟花路儿上走。

天净沙〃秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马。

夕阳西下,

断肠人在天涯。

shān pō yánɡ · tónɡ ɡuān huái ɡǔ 山坡羊〃潼关怀古

zhānɡ yǎnɡ hào

张养浩

fēnɡ luán rú jù

峰峦如聚,

bō tāo rú nù

波涛如怒,

shān hé biǎo lǐ tónɡ ɡuān lù 山河表里潼关路

wànɡ xī dū

望西都,

yì chí chú

意踟蹰,

shānɡ xīn qín hàn jīnɡ xínɡ chù 伤心秦汉经行处, ɡōnɡ què wàn jiān dōu zuò le tǔ 宫阙万间都作了土

xīnɡ bǎi xìnɡ kǔ

兴, 百姓苦;

wánɡ bǎi xìnɡ kǔ

亡, 百姓苦。

石灰吟

于谦

千锤万凿出深山, 烈火焚烧若等闲。 粉骨碎身浑不怕, 要留清白在人间。

chǎnɡ xiānɡ sī

长相思

nà lán xìnɡ dé

纳兰性德

山一程,水一程, shēn xiànɡ yú ɡuān nà pàn xínɡ 身向榆关那畔行, yè shēn qiān zhànɡ dēnɡ 夜深千帐灯。 fēnɡ yì ɡēnɡ xuě yì ɡēnɡ 风一更,雪一更, ɡuō suì xiānɡ xīn mènɡ bù chénɡ 聒碎乡心梦不成, ɡù yuán wú cǐ shēnɡ 故园无此声。 shān yì chénɡ shuǐ yì chénɡ

论诗

zhào yì

赵翼 lùn shī

李杜诗篇万口传,

zhì jīn yǐ jué bù xīn xiān

至今已觉不新鲜。

jiānɡ shān dài yǒu cái rén chū

江山代有才人出,

ɡè lǐnɡ fēnɡ sāo shù bǎi nián

各领风骚数百年。

lǐ dù shī piān wàn kǒu chuán

zá ɡǎn

杂感

huánɡ jǐnɡ rén

黄景仁

xiān fó mánɡ mánɡ liǎnɡ wèi chénɡ zhǐ zhī dú yè bù pínɡ mínɡ 仙佛茫茫两未成,只知独夜不平鸣; fēnɡ pénɡ piāo jìn bēi ɡē qì ní xù zhān lái bó xìnɡ mínɡ 风蓬飘尽悲歌气,泥絮沾来薄幸名。 shí yǒu jiǔ rén kān bái yǎn bǎi wú yí yònɡ shì shū shēnɡ 十有九人堪白眼,百无一用是书生; mò yīn shī juàn chóu chénɡ chèn chūn niǎo qiū chónɡ zì zuò shēnɡ 莫因诗卷愁成谶,春鸟秋虫自作声。

qǐ huái

绮怀

huánɡ jǐnɡ rén

黄景仁

露槛星房各悄然, 江湖秋枕当游仙。 yǒu qínɡ hào yuè lián ɡū yǐnɡ wú lài xián huā zhào dú mián 有情皓月怜孤影,无赖闲花照独眠。 jié shù qiān huá ɡuī shào zuò , bǐnɡ chú sī zhú rù zhōnɡ nián 结束铅华归少作,屏除丝竹入中年。 mánɡ mánɡ lái rì chóu rú hǎi , jì yǔ xī hé kuài zhuó biān 茫茫来日愁如海,寄语羲和快着鞭。

Lù jiàn xīnɡ fánɡ ɡè qiǎo rán jiānɡ hú qiū zhěn dānɡ yóu xiān

yǒnɡ shǐ

咏史

ɡōnɡ zì zhēn

龚自珍

金粉东南十五州,万重恩怨属名流。 láo pén xiá kè cāo quán suàn tuán shàn cái rén jù shànɡ yóu

牢盆狎客操全算,团扇才人踞上游。 jīn fěn dōnɡ nán shí wǔ zhōu wàn chónɡ ēn yuàn shǔ mínɡ liúbì xí wèi wén wén zì yù zhù shū dōu wèi dào liánɡ móu

避席畏闻文字狱,著书都为稻粱谋。 tián hénɡ wǔ bǎi rén ān zài nán dào ɡuī lái jìn liè hóu

田横五百人安在,难道归来尽列侯。

jǐ hài zá shī

己亥杂诗

ɡōnɡ zì zhēn

龚自珍

浩荡离愁白日斜,

yín biān dōnɡ zhǐ jí tiān yá 吟鞭东指即天涯。

luò hónɡ bú shì wú qínɡ wù 落红不是无情物, huà zuò chūn ní ɡènɡ hù huā 化作春泥更护花。

jiǔ zhōu shēnɡ qì shì fēnɡ léi 九州生气恃风雷,

wàn mǎ qí yīn jiū kě āi

万马齐喑究可哀。 wǒ quàn tiān ɡōnɡ zhònɡ dóu sǒu 我劝天公重抖擞,

bù jū yì ɡé jiànɡ rén cái

不拘一格降人才。

hào dànɡ lí chóu bái rì xiá

少年哀乐过于人, ɡē qì wú duān zì zì zhēn 歌泣无端字字真。 jì zhuànɡ zhōu xuán zá chī xiá 既壮周旋杂痴黠, tónɡ xīn lái fù mènɡ zhōnɡ shēn 童心来复梦中身。

shào nián āi lè ɡuò yú rén

yù zhōnɡ tí bì

狱中题壁 tán sì tónɡ

谭嗣同

望门投止思张俭, rěn sǐ xū yú dài dù ɡēn 忍死须臾待杜根。 wǒ zì hénɡ dāo xiànɡ tiān xiào 我自横刀向天笑, qù liú ɡān dǎn liǎnɡ kūn lún 去留肝胆两昆仑。

wànɡ mén tóu zhǐ sī zhānɡ jiǎn

黄海舟中日人索句并见日俄战争地图 huánɡ hǎi zhōu zhōnɡ rì rén suǒ jù bìnɡ jiàn rì é zhàn zhēnɡ dì tú

qiū jǐn

秋 瑾

万里乘云去复来,

zhī shēn dōnɡ hǎi xié chūn léi

只身东海挟春雷。

rěn kàn tú huà yí yán sè

忍看图画移颜色,

kěn shǐ jiānɡ shān fù jié huī

肯使江山付劫灰。

zhuó jiǔ bù xiāo yōu ɡuó lèi

浊酒不销忧国泪,

jiù shí yīnɡ zhànɡ chū qún cái

救时应仗出群才。

pīn jiānɡ shí wàn tóu lú xuè

拼将十万头颅血,

xū bǎ qián kūn lì wǎn huí

须把乾坤力挽回。 wàn lǐ chénɡ yún qù fù lái

上一篇:唐诗 塞下曲
下一篇:古诗诵读过渡词
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com