haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 唐诗宋词唐诗宋词

黄鹤楼送孟浩然之广陵(好)

发布时间:2014-06-15 13:58:58  

富宁县第二小学 盘永兵

李白(701——762),字太 白,号青莲居士,盛唐最杰 出的诗人,也是我国文学史 上继屈原之后又一伟大的浪 漫主义诗人,素有“诗仙” 之称。

黄鹤楼送孟浩然之广陵
李白

故 人 西 辞 黄 鹤 楼, 烟 花 三 月 下 扬 州。 孤 帆 远 影 碧 空 尽, 唯 见 长 江 天 际 流。

这首送别诗发生在 李白 在 烟花三月 ________,_____ 黄鹤楼 孟浩然 到 _______送______ 广陵 。 遥远的_____

hè mèng lí ng 黄鹤 楼 孟 浩然 广 陵
cí 告辞

wéi 唯独黄鹤楼送孟浩然之广陵
李白

故 人 西 辞 黄 鹤 楼, 烟 花 三 月 下 扬 州。 孤 帆 远 影 碧 空 尽, 唯 见 长 江 天 际 流。

黄 鹤 楼
位于湖北武汉,历代名士崔颢、李 白、白居易、贾岛、陆游、杨慎、张居 正等都先后到这里游乐,吟诗作赋。

?

黄鹤楼

? (唐)崔颢 ?昔人已乘黄鹤去, ?此地空余黄鹤楼。 ?黄鹤一去不复返, ?白云千载空悠悠。 ?晴川历历汉阳树, ?芳草萋萋鹦鹉洲。 ?日暮乡关何处是? ?烟波江上使人愁。

孟浩然(689——740),唐代第一
个大量写山水田园诗的人,存诗260多首, 多为五言律诗。他的山水诗多是写他故乡襄 阳的名胜。孟诗风格以清旷冲淡为主,但冲 淡中亦有壮逸之气。

李白和孟浩然的故事
?
据说李白常在黄鹤楼上与人饮酒赋诗。有一天,他 听说仰慕已久的孟浩然就隐居在附近的襄阳,便立刻前往 拜见。孟浩然听说李白来了,顾不得整理衣冠,赶忙来到 堂前。李白一见孟浩然,抢上一步说:“孟兄,李白早知 道您诗名天下,特来求教啊!”“哪里哪里,贤弟过奖了, 过奖了!你才华横溢,我也久仰了呀!”两人一见如故, 从此一起游山赏月,饮酒赋诗,谈人生,谈抱负……就这 样,好几个月形影不离。不久,孟浩然要到江浙一带远游, 李白有事不能同往,特地选在黄鹤楼为孟浩然送行。望着 帆船远去,李白心中百感交集,于是一首千古名诗诞生 了……

填空练习 ? ? ? ? “之”的意思是( 去 )。 扬州 “广陵”是现在的( )。 艳丽的春景 “烟花”指( )。 孟浩然 “故人”是老朋友,这里指( )。 因为( 黄 鹤 楼 在 扬 州 的 边 ),所以说“西 辞”。 消 失 “尽”是( )。 只 “唯”是( 天 边 )。 “天际”是( )。 依 依 惜 别 这首诗表达了李白对老朋友( ) 之情。

? ? ? ?

故人西辞黄鹤楼, 烟花三月下扬州。
这句诗的意思是:我的好友孟浩然在繁花似锦 的阳春三月,由黄鹤楼出发,乘船东行到扬州去。

黄鹤楼在西,扬州在东,孟浩然要沿长江 由西向东顺流而下,告辞时自然要面向西,故而 说是

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com