haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 唐诗宋词唐诗宋词

好错拼音

发布时间:2013-10-12 08:01:43  

比较 bǐjiào 不妨 bùfáng 猜度 cāiduó 参差 cēncī 坊 cháfáng 茶几 chájī 成 chéngjì 乘客 chéngkè 处理 chǔlǐ 船舷 chuánxián 口 chuāngkǒu 辍学 chuòxué 痤疮 cuóchuāng 答复 dáfù

氛围 fēnwéi 附和 fùhè 给予 jǐy 风靡fēngmǐ 脊背 jǐbèi 号哭 háokū 喝彩 hècǎi 横财 hèngcái 横祸 hènghuò 呼啸 hūxiào 花冠 huāguān 假期 jiàqī 混浊 hùnzhuó 豇豆 jiāngdòu 角色 juésè 尽管 jǐnguǎn 禁受jīnshòu

可恶 kěwù 框架 kuàngjià 栖息 qīxī 棱角 léngjiǎo 笼络 lǒngluò 埋怨 mányuàn 蛮横 mánhèng 闷热 mēnrè 蒙骗 mēngpiàn 勉强 miǎnqiǎng 模样 múyàng 抹布 mābù 宁愿 nì ngyuàn 呕吐 ǒutù 咆哮 páoxiào 跑步 pǎobù

奇数 jīshù 潜藏 qiáncáng 悄然 qiǎorán 翘首 qiáoshǒu 请帖 qǐngtiě 曲折 qūzhé 扫帚 sào zhou 山冈shān gāng 省悟 xǐng wù 什么 shén me 说服 shuō fú 汤匙 tāng chí 提防 dī fang 体己tīji

巷道 hàngdào 校对 jiàoduì 星宿 xīngxiù 绚丽 xuànlì 亚洲 yàzhōu 娱乐 yúlè

肖像 xiàoxiàng 兴奋 xīngfèn 旋风 xuànfēng 压轴 yāzhòu 友谊 yǒuyì 与会 yùhuì

咱俩 zánliǎ 质量 zhì liàng 召开 zhàokāi 发酵 fājiào

轧钢 zhágāng 走穴 zǒuxué 卓越 zhuóyuè 罕见 hǎnjiàn

打擂 dǎlèi 刁难 diāonàn 斗胆 dǒudǎn

卡壳 qiǎké pènxiāng

看护 kānhù piāoqiè

喷香

剽窃


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com