haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 唐诗宋词唐诗宋词

古诗欣赏

发布时间:2013-10-15 08:00:44  

古诗欣赏

《西江月·夜行黄沙道中》【宋】辛弃疾

明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。 七八个星天外,两三点雨山前。旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。

《晓出净慈寺送林子方》【宋】杨万里 《六月二十七日望湖楼醉书》【宋】苏轼

毕竟西湖六月中,风光不与四时同。 黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船。 接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。 卷地风来忽吹散,望湖楼下水如天。

弟子规

qīnyǒuguò jiànshǐgēng yíwúsè róuwúshēng

亲 有 过 谏 使 更 怡吾色 柔 吾 声

Jiànbúrù yuèfùjiàn hào qì suí tà wú yuàn

谏 不入 悦复 谏 号 泣 随 挞无 怨

qīnyǒují yàoxiāncháng zhòuyèshì bùlíchuáng

亲有 疾 药 先 尝 昼夜侍 不离 床

sāngsānnián chángbēiyè jūchùbiàn jiǔròujué

丧 三 年 常 悲 咽 居处 变 酒 肉 绝

sāngjìnlǐ jìjìnchéng shìsǐzhě rúshìshēng

丧 尽 礼 祭 尽 诚 事死 者 如事 生

古诗欣赏

《饮湖上初晴后雨》【宋】苏轼 《山亭夏日》【唐】高骈 水光潋滟晴方好, 山色空蒙雨亦奇。 绿树阴浓夏日长,楼台倒影入池塘。 欲把西湖比西子, 浓妆淡抹总相宜 水晶帘动微风起,满架蔷薇一院香。

《三衢道中》【宋】曾几

梅子黄时日日睛,小溪泛尽却山行。

绿阴不减来时路,添得黄鹂四五声。

弟子规

chū z? tì

【出 则 弟】

xiōngdàoyǒu dìdàogōng xiōngdìmù xiàozàizhōng 兄 道 友 弟 道 恭 兄 弟 睦 孝 在 中

cáiwùqīng yuành?shēng yányǔrěn fanzìmǐn

财 物 轻 怨 何 生 言 语 忍 忿 自 泯

hu?yǐnshí hu?zu?zǒu zhǎngzhěxiān y?uzhěh?u

或 饮 食 或 坐 走 长 者 先 幼 者 后 zhǎnghūr?n jídàijiào r?nbùzài jǐjídào

长 呼 人 即 代 叫 人 不 在 已 即 到

chēngzūnzhǎng wùhūmíng duìzūnzhǎng wùxiànn?ng 称 尊 长 勿 呼 名 对 尊 长 勿 见 能

lùyùzhǎng jíqūyī zhǎngwúyán tuìgōnglì

路 遇 长 疾 趋 揖 长 无 言 退 恭 立

qíxiàmǎ ch?ngxiàjū gu?y?udài bǎibùyú 骑下 马 乘 下 车 过 犹 待 百 步余

zhǎngzhělì y?uwùzu? zhǎngzhězu? mìngnǎizu? 长 者 立 幼勿 坐 长 者 坐 命 乃 坐

zūnzhǎngqián shēngyàodī dībùw?n quafēiyí 尊 长 前 声 要 低 低不 闻 却 非宜 jìnbìqū tuìbìchí wanqǐduì shìwùyí 进必趋 退 必迟 问 起 对 视 勿移

shìzhūfù rúshìfù shìzhūxiōng rúshìxiōng 事 诸父 如事 父 事 诸 兄 如 事 兄

上一篇:必背古诗
下一篇:伤感古诗
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com