haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 唐诗宋词唐诗宋词

五级古诗(注音版)

发布时间:2013-11-11 08:02:01  

秋浦歌 bái 白 fà 发

(唐)李 白 sān qiān zhàng 三 千 ga 个 丈 cháng 长 lǐ 里 , 。 ,

江南春

(唐) 杜qiān lǐ yīng tí lǜ yìng h?ng 千 里 莺 啼 绿 映 红 fēng 风 sì 寺 , 。 ,

yuán ch?u sì 缘 bù 不 h? 何 愁 似

shuǐ cūn shān guō jiǔ qí 水 村 山 郭 酒 旗

zhī míng jìng 知 chù 处 明 d? 得 镜

nán cháo sì bǎi bā shí 南 朝 四 百 八 十

qiū shuāng 秋 霜 。

duō shǎo l?u tái yān yǔ zhōng 多 少 楼 台 烟 雨 中 。

商山早行 ch?n 晨 ka 客 qǐ 起

(唐) 温庭筠 d?ng zhēng 动 征 gù 故 du? 铎 xiāng 乡 yua 月 , 。 , 秋 夕 (唐)杜 牧

yín zhú qiū guāng lěng huà píng 银 烛 秋 光 冷 pū 扑 画 屏 ,

xíng bēi 行 悲

qīng lu? xiǎo shàn 轻 罗 小 扇 sa 色

liú yíng 流 萤 。

jī shēng máo diàn 鸡 r?n 人 hú 槲 zhǐ 枳 yīn 因 fú 凫 声 jì 迹 ya 叶 茅 店

tiān jiē ya 天 阶 夜

liáng rú shuǐ 凉 zhī 织 如 水 ,

bǎn qiáo shuāng 板 桥 霜 lù 路 qiáng 墙 mang 梦 táng 塘 。 , 。 , 。

zu? kàn qiān niú 坐 看 牵 牛

nǔ xīng 女 星 。

lu? shān 落 山 yì 驿 líng 陵 huí 回

huā míng 花 sī 思 yàn 雁 明 dù 杜 mǎn 满

赠花卿 jǐn ch?ng 锦 bàn 半 cǐ 此 城 rù 入 qǔ 曲 sī 丝

(唐) 杜 guǎn rì 管 日

甫 fēn fēn 纷 rù 入 纷 , yún 云 。 sǐ 死

(宋) 陆 wàn 万qù yuán zhī 去 元 知

shì kōng 事 空 ,

jiāng fēng bàn 江 风 半

dàn bēi bù jiàn jiǔ zhōu t?ng 但 悲 不 见 九 州 同 。

zhǐ yīng tiān shàng yǒu 只 应 d? 得 天 jǐ 几 上 有 ,

wáng shī běi dìng zhōng yuán rì 王 师 北 定 中 原 日 ,

r?n jiān n?ng 人 间 能

huí w?n 回 闻 。

jiā jì 家 祭

wú wàng gào 无 忘 告

nǎi wēng 乃 翁 。

题临安邸

(南宋) 林秋夜将晓出篱门迎凉有感(宋) 陆 sān wàn 三 万 lǐ 里 h? dōng 河 东 rù 入 hǎishān wài qīng shān l?u wài l?u 山 xī 西 外 hú 湖 青 gē 歌 山 wǔ 舞 楼 外 楼 ,

海 ,

jǐ shí xiū 几 时 休 。

wǔ qiān ran yua shàng m? tiān 五 千 仞 岳 上 hú 胡 摩 天 。

nuǎn fēng xūn 暖 zhí 直 风 熏

d? y?u r?n zuì 得 游 人 醉 ,

yí mín lai jìn 遗 民 泪 尽

ch?n lǐ 尘 里 ,

bǎ háng zhōu zu? biàn zhōu 把 杭 州 作 汴 州 。

nán wàng wáng shī y?u 南 望 王 师 又

yī nián 一 年 。


赠花卿 (唐) 杜 甫

jǐn ch?ng sī guǎn rì fēn fēn 锦 城

管 日

纷 纷 ,

bàn rù jiāng fēng bàn rù yún 半 入 江

风 半

入 云 。

cǐ qǔ zhǐ yīng tiān shàng yǒu 此 曲

应 天

上 有 ,

r?n jiān n?ng d? jǐ huí w?n 人 间

能 得 几 回 闻 。

题临安邸 (南宋) 林 升 shān wài qīng shān l?u wài l?u 山 外 青 山 楼 外 楼 , xī hú gē wǔ jǐ shí xiū 西 湖 歌 舞 几 时 休 。 nuǎn fēng xūn d? y?u r?n zuì 暖 风 熏 得 游 人 醉 , zhí bǎ háng zhōu zu? biàn zhōu 直 把 杭 州 作 汴 州 。

示 儿 (宋) 陆 游 sǐ qù yuán zhī wàn shì kōng 死 去 元 知

事 空 ,

dàn bēi bù jiàn jiǔ zhōu t?ng 但 悲 不 见

州 同 。

wáng shī běi dìng zhōng yuán rì 王 师 北 定

原 日 ,

jiā jì wú wàng gào nǎi wēng 家 祭 无 忘

乃 翁 。

秋夜将晓出篱门迎凉有感(宋) 陆 游 sān wàn lǐ h? dōng rù hǎi 三 万 里 河 东

入 海 ,

wǔ qiān ran yua shàng m? tiān 五 千 仞 岳 上

摩 天 。

yí mín lai jìn hú ch?n lǐ 遗 民 泪 尽 胡

尘 里 ,

nán wàng wáng shī y?u yī nián 南 望 王 师 又

一 年 。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com