haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 唐诗宋词唐诗宋词

小学生必背古诗70首(拼音)

发布时间:2013-12-18 09:35:03  

jiāngnán

1.江 南

hànyuèfǔ

(汉乐府)

jiāng江 lián

莲 yú

鱼 yú

鱼 yú

鱼 yú

鱼 yú

鱼 nán

南 yè

戏 xì

戏 xì

戏 xì

戏 xì

戏 kě

cǎilián

可 采 莲,hé

tiántián

何 田 田!lián

jiān

莲 叶 间。lián

dōng

莲 叶 东,lián

ya

莲 叶 西,lián

ya

nán

莲 叶 南,lián

ya

běi

莲 叶 北。1

chìlègē

2.敕 勒 歌 běicháoyuèfǔ

(北朝乐府)

chìlèchuān

敕 勒 川, yīnshānxià

阴 山 下, tiānsìqiónglú

天 似 穹 庐,lónggàisìyě

笼 盖 四 野。 tiāncāngcāng

天 苍 苍, yěmángmáng

野 茫 茫,

fēngchuīcǎodīxiàn风 吹 草 低 见 2 niú牛yáng羊。

yǒngé

3.咏 鹅

tángluòbīnwáng

(唐)骆宾王

ééé

鹅 鹅 鹅,

qǔxiàngxiàngtiāngē

曲 项 向 天 歌。 báimáofúlǜshuǐ

白 毛 浮 绿 水, hóngzhǎngbōqīngbō

红 掌 拨 清 波。

3

fēng

4.风

jiě解 néng能guò过 rù入 tánglǐqiáo(唐)李 峤 luòsānqiūyè落 三 秋 叶, kāièryuèhuā开 二 月 花。 jiāngqiānchǐlàng江 千 尺 浪,úwàngānxié竹 万 竿 斜。

4 zh

yǒngliǔ

5.咏 柳

tánghèzhīzhāng

(唐)贺知章

bìyùzhuāngchéngyīshùgāo

碧玉妆成一树高, wàntiáochuíxiàlǜsītāo

万条垂 下绿丝绦, búzhīxìyèshuícáichū

不知细叶谁裁出, aryuachūnfēngsìjiǎndāo

二月春风似剪刀。

5

liángzhōucí

6.凉 州 词 tángwángzhīhuàn(唐)王之涣 huánghé

黄河

yīpiàn

一 片

qiāngdí

羌笛

chūnfēng

春 风

yuǎnshàngbáiyúnjiān远上 白云间,gūchéngwànrènshān孤城 万仞 山。héxūyuànyángliǔ何 须 怨 杨柳,búdùyùm?nguān不 度 玉 门 关。6

dēngguànquèlóu

7.登 鹳 雀 楼

tángwángzhīhuàn

(唐)王之涣

báirìyīshānjìn

白 日 依 山 尽, huánghérùhǎiliú

黄 河 入 海 流。 yùqióngqiānlǐmù

欲 穷 千 里 目, gèngshàngyīcéngl?u

更上 一 层 楼。

7

chūnxiǎo

8.春 晓

tángmanghàorán

(唐)孟浩然 chūn

chù

ya

huā

花 mián眠 chù处 lái来 lu?

落 bújiàoxiǎo不 觉 晓,w?ntíniǎo闻 啼 鸟。fēngyǔshēng风 雨 声,zhīduōshǎo

知 多 少。

8

liángzhōucí

9.凉 州 词

tángwanghan

(唐) 王 翰 pútáoměijiǔyaguāng葡萄 美 酒 夜 光 yùyǐnpípámǎshàng欲 饮 琵琶 马 上 zuìw?shāchǎngjūnm?醉 卧 沙场 君 莫 gǔláizhēngzhànjǐr?n古 来 征战 几 人

9 bēi杯,cuī催。xiào笑,huí回。

chūsāi

10.出 塞

tángwángchānglíng

(唐)王昌龄

qínshímíngyuèhànshíguān

秦 时 明月 汉时 关, wànlǐchángzhēngrénwèihái

万里长征 人 未 还。 dànshǐlóngchéngfēijiāngzài但使 龙城 飞将在,bújiàohúmǎdùyīnshān

不教 胡 马 度 阴山。

10

fúrónglóusòngxīnjiàn

11.芙蓉楼 送 辛渐

tángwángchānglíng

(唐)王昌龄

hányǔliánjiāngyèrùwú

寒雨 连江 夜入 吴,píngmíngsòngkèchǔshāngū

平明 送客 楚山 孤。 luòyángqīnyǒurúxiāngwan洛阳 亲 友 如 相 问,yīpiànbīngxīnzàiyùhú

一 片 冰 心 在 玉 壶。

11

lùzhái

12.鹿 柴

tángwángwéi

(唐)王维 ōng

àn

ǎn

shānbújiànrén山 不见 人,wénrényǔxiǎng闻 人 语 响。jǐngrùshēnlín景 入 深 林,àoqīngtáishàng照 青 苔 上。

12 k d f zh复

s?ngyuánarshǐānxī

13.送 元 二 使 安 西

táng

wángw?i

(唐)王维

waich?ng渭城 ka

shě

客 舍 quàn

jūn

劝 君xī

chū

西 出

áo

朝 雨 qīngqīng

青 青gang

jìn

更 尽yángguān

阳 关13

qīng 轻 liǔ

sa

柳 色yī

bēi

一 杯wú

无 故?n

尘,

xīn

新。

jiǔ

酒,

r?n

人。 chch浥

jiǔyuajiǔrìyìshāndōngxiōngdì14九月九日忆山东兄弟

tángwángwéi

(唐)王维

dúzàiyìxiàngwéiyìkè

独 在 异乡 为 异 客,měiféngjiājiébèisīqīn

每 逢 佳节 倍 思 亲。 yáozhīxiōngdìdēnggāochù遥 知 兄弟 登高 处,biànchāzhūyúshǎoyīr?n

遍 插 茱 萸 少 一人。

14

jìngyasī

15.静 夜 思

tánglǐbái

(唐)李 白

chuángqiánmíngyuaguāng

床前明 月光, yíshìdìshàngshuāng

疑 是 地上霜。 jǔt?uwàngmíngyua

举 头 望 明 月, dīt?usīgùxiàng

低 头 思 故 乡。

15

gǔlǎngyuèhángjiéxuǎn

16.古 朗 月行(节选)

tánglǐbái

(唐)李 白

xiǎoshíbúshí

小 时 不 识

hūzuòbáiyù

呼 作 白 玉

yòuyíyáotái

又 疑 瑶 台

fēizàiqīngyún

飞 在 青 云

16 yuè月, pán盘。 jìng镜, ān端。 du

wànglúshānpùbù

17.望 庐 山 瀑 布

tánglǐbái

(唐)李 白

yáo

fēi

zhào照kàn看 liú流 shì是 xiānglúshēngzǐyān香炉 生 紫 烟, pùbùguàqiánchuān瀑布 挂 前 川。 zhíxiàsānqiānchǐ直 下 三 千 尺,yính?lu?jiǔtiān银 河 落 九 天。 17

zangwānglún

18.赠 汪 伦

tánglǐbái(唐)李 白 lǐ

táo

bái白w?n闻huā花jí及ch?ngzhōujiāngyùháng乘舟 将 欲 行,ànshàngtàgēshēng岸上 踏 歌 声。tánshuǐshēnqiānchǐ潭 水 深 千 尺,wānglúns?ngwǒqíng汪 伦 送 我 情。18

huánghal?us?ngmanghàorán

19.黄鹤楼 送 孟浩然 gù

yān

w?i

(唐r?n人 huā花 fān帆 jiàn见 zhīguǎnglíng之 广陵 tánglǐbái)李 白 xīcíhuánghal?u西 辞 黄鹤 楼,sānyuaxiàyángzhōu三 月 下 扬 州。 yuǎnyǐngbìkōngjìn远 影 碧 空 尽,chángjiāngtiānjìliú长江 天 际 流。 19

zǎofābáidìch?ng

20.早发白帝城

tánglǐbái

(唐)李 白

cháocíbáidìcǎiyúnjiān

朝 辞 白 帝 彩 云 间, qiānlǐjiānglíngyīrìhái

千 里 江 陵 一 日还。 liǎngànyuánshēngtíbúzhù

两 岸 猿 声 啼 不住, qīngzhōuyǐgu?wànzh?ngshān

轻舟 已 过 万 重 山。

20

wàngtiānménshān

21.望 天 门 山

tánglǐbái

(唐)李 白

tiānménzhōngduànchǔjiāngkāi

天门中断 楚江 开, bìshuǐdōngliúzhìcǐhuí碧 水 东流 至 此 回。 liǎngànqīngshānxiāngduìchū

两岸 青山 相 对 出, gūfānyīpiànrìbiānlái

孤 帆 一 片 日 边 来。

21

biédǒngdà

22.别 董 大

tánggāoshì(唐)高 适 qiānlǐ

千里

běifēng

北风

mòchóu

莫愁

tiānxià

天 下

huángyúnbáirìxūn黄云 白日 曛,chuīyànxuěfēnfēn吹 雁 雪纷纷。 qiánlùwúzhījǐ前路 无 知 己,shuír?nbúshíjūn谁 人 不 识 君。22

juéjù

23.绝 句

tángdùfǔ

(唐)杜 甫

liǎnggèhuánglímíngcuìliǔ两个 黄鹂 鸣 翠柳,yīhángbáilùshàngqīngtiān

一行 白鹭 上 青天, chuānghánxīlǐngqiānqiūxuě窗含 西岭 千秋 雪,m?nb?dōngwúwànlǐchuán

门 泊 东 吴 万里 船。

23

chūn

táng

hǎoyǔyaxǐyǔ24.春 夜 喜 雨 dùfǔshíji?(唐)杜甫 zhī

好 雨 知 时 节, dāng

suí

rùn

ya

jiāng

xiǎo

huā

花 chūnnǎifāshēng春 乃 发 生。 ēngqiánrùya风 潜 入 夜, wùxìwúshēng 细 无 声。 ìngyúnjùhēi径 云 俱 黑, chuánhuǒdúmíng船 火 独 明。kành?ngshīchù看 红 湿 处, ?ngjǐnguānch?ng

重 锦 官 城。

24 fj物zh

juéjù

25、绝 句

tángdùfǔ

(唐)杜甫

chírìjiāngshānlì

迟 日 江 山 丽, chūnfēnghuācǎoxiāng

春 风 花 草 香。 níróngfēiyànzǐ

泥 融 飞 燕 子, shānuǎnshuìyuānyāng

沙 暖 睡 鸳 鸯。

25

jiāngpàndúbùxúnhuā

26、江 畔 独 步 寻 花

tángdùfǔ

(唐) 杜甫

huángshītǎqiánjiāngshuǐdōng黄 师 塔 前 江水 东,chūnguānglǎnkùnyǐwēifēng

春 光 懒 困 倚 微风。 táohuāyīcùkāiwúzhǔ桃 花 一 簇 开 无 主,kěàishēnh?ngàiqiǎnh?ng

可 爱 深 红 爱 浅 红。

26

yua月 jiāng江gū姑 ya夜 fēngqiáoyab?27、枫 桥 夜 泊 tángzhāngjì(唐) 张继 lu?wūtíshuāngmǎntiān 乌 啼 霜 满天,fēngyúhuǒduìch?umián枫 渔 火 对 愁眠。sūch?ngwàihánshānsì 城 外 寒 山寺,bànzhōngshēngdàokachuán 钟声 到 客船。27 落 苏半

youzǐyín

28、游 子 吟

táng

mangjiāo

(唐)孟 郊

shǒuzhōngxiàn

慈you

游lín

临yì

意shuí

谁bào

报母 zǐ

子 háng

行 kǒng

恐 yán

言 d?

得 手 shēn身 mì

密 chí

迟 cùn

寸 sān

三 28

中shàng

上mì

密 chí

迟 cǎo

草 ūn

春 线,yī

衣。缝,guī

。xīn

,huī

feng

ch 晖

jiāngxuě

29、江 雪

tángliǔzōngyuán

(唐)柳宗元 qiān

wàn

独 shānniǎofēiju?山 鸟 飞 绝, ìngr?nzōngmia径 人 踪 灭。ōusuōlìwēng舟 蓑 笠 翁,àohánjiāngxuě

钓 寒 江 雪。

29 j zh di

xī西 táo桃 qīng青xi?斜 yúgēzǐ30、渔 歌 子 tángzhāngzhìh?(唐)张志和 sāishānqiánbáilùfēi塞 山 前 白 鹭 飞,huāliúshuǐguìyúf?i花 流 水 鳜 鱼 肥。ru?lìlǜsuōyī箬 笠, 绿 蓑 衣,fēngxìyǔbúxūguī风 细 雨 不 须 归。30

yuè

dān

大 sāixiàqǔ31、塞 下 曲 tánglúlún(唐)卢 纶 hēiyànfēigāo黑 雁 飞 高,yúyèdùntáo于 夜 遁 逃。 jiāngqīngjìzhú将 轻 骑 逐,xuěmǎngōngdāo

雪 满 弓 刀。

31

wàngd?ngtíng

32、望 洞 庭

tángliúyǔxī(唐)刘禹锡 húguāng

湖光

tánmiàn

潭 面

yáowàng

遥 望

báiyín

白 银

qiūyualiǎngxiāng秋月 两 相 wúfēngjìngwai无 风 镜 未 d?ngtíngshānshuǐ洞 庭 山 水pánlǐyīqīng盘 里 一 青 32 h?,m?磨。cuì翠,lu?螺。和

33、浪 淘 沙 (唐)làngtáoshātáng刘禹锡 liúyǔxī

九 曲 黄 河 万 里 沙,jiǔqǔhuángh?wànlǐshā浪 淘 风 簸 自 天 涯。 làngtáofēngb?zìtiānyá如 今 直 上 银 河 去,rújīnzhíshàngyính?qù同 到 牵 牛 织 女 家。 tongdàoqiānniúzhìnǚjiā

34、赋 得 古 原 草 送 fùd?gǔyuáncǎos?ng 33

别 (唐)白居易 bi?tángbáijūyì

离 离 原 上 草,一 岁 lílíyuánshàngcǎoyīsuì一yī

野yě

吹chuī

远yuǎn

接jiē

枯kū火huǒ又y?u芳fāng荒huāng荣r?ng。 烧shāo 不bú 生shēng。 侵qīn 古gǔ 城ch?ng。 34 尽jìn,春道dào,chūn 晴qíng风fēng 翠cuì

又 送 王 孙 去,萋 萋 y?us?ngwángsūnqùqīqī满 别 情。 mǎnbi?qíng

35、池 上(唐) 白居易 chíshàngtángbáijūyì 小 娃 撑 小 艇,偷 采 xiǎowáchēngxiǎotǐngtōucǎi白 莲 回。 báiliánhuí

不 解 藏 踪 迹,浮 萍 bújiěcángzōngjìfúpíng

一 道 开。 yīdàokāi

35

36、忆 江 南 (唐) yìjiāngnántáng白居易 báijūyì

江 南 好,风 景 旧 曾 jiāngnánhǎofēngjǐngjiùc?ng谙。 ān

日 出 江 花 红 胜 火,rìchūjiānghuāh?ngshanghuǒ 36

春 来 江水 绿 如 蓝。 chūnláijiāngshuǐlǜrúlán能n?ng 不bú 忆yì 江jiāng 南nán。

37、小xiǎo 儿?r 垂chuí 钓diào (唐胡令能húlìngn?ng

蓬p?ng 头t?u 稚zhì 子zǐ 学xu? 垂chuí 侧ca 坐zu? 莓m?i 苔tái 草cǎo 映yìng 路lù 人r?n 借jia 问wan 遥yáo 招zhāo 37 táng)轮lún,身shēn。 手shǒu,

怕 得 鱼 惊 不 应 人。 pàd?yújīngbúyìngr?n

38、悯 农(唐)李绅 mǐnn?ngtánglǐshēn春chūn 种zhǒng 一yī 粒lì 粟sù,秋万wàn 颗kē 子zǐ。

四sì 海hǎi 无wú 闲xián 田tián,农犹y?u 饿a 死sǐ。

39、悯mǐn 农n?ng (唐táng 38 qiū n?ng lǐ shōu fū 绅shēn 收夫)李

锄 禾 日 当 午,汗 滴 chúh?rìdāngwǔhàndī禾 下 土。 h?xiàtǔ

谁shuí 知zhī 盘pán

皆jiē 辛xīn 苦kǔ。

中zhōng 39 餐cān,粒lì 粒lì

40、寻 隐 者 不 遇(唐) xúnyǐnzhěbúyùtáng贾岛jiǎdǎo

松sōng 下xià 问wan 童t?ng 子zǐ,言采cǎi 药yào 去qù。

只zhī 在zài 此cǐ 山shān 中zhōng,云不bú 知zhī 处chù。

41、山shān 行háng (唐táng) 40 yán 师shī yún 深shēn dù牧mù 杜

远 上 寒 山 石 径 yuǎnshànghánshānshíjìng

斜,白 云 生 处 有 人 xi?báiyúnshēngchùyǒur?n家。 jiā

停 车 坐 爱 枫 林 晚,tíngchēzu?àifēnglínwǎn霜 叶 红 于 二 月 花。 shuāngyah?ngyúaryuahuā

42、清 明 (唐)杜牧 qīngmíngtángdùmù 清 明 时 节 雨 纷 qīngmíngshíji?yǔfēn 41

纷, 路 上 行 人 欲 断 fēnlùshànghángr?nyùduàn魂。 hún

借 问 酒 家 何 处 jiawanjiǔjiāh?chù有? 牧 童 遥 指 杏 yǒumùt?ngyáozhǐxìng花 村。 huācūn

43、江南春(唐) 杜牧 jiāngnánchūntángdùmù千 里 莺 啼 绿 映 红,qiānlǐyīngtílǜyìngh?ng 42

水 村 山 郭 酒 旗 风。 shuǐcūnshānguōjiǔqífēng南 朝 四 百 八 十 寺,náncháosìbǎibāshísì多duō 少shǎo 楼l?u 台tái 烟yān 雨yǔ

44、乐la 游you 原yuán(唐táng) 李商隐lǐshāngyǐn

千qiān 里lǐ 莺yīng 啼tí 绿lǜ 映yìng 水shuǐ 村cūn 山shān 郭guō 酒jiǔ 旗qí 43 中zhōng。 红h?ng,风fēng。

南 朝 四 百 八 十 寺,náncháosìbǎibāshísì多 少 楼 台 烟 雨 中。 duōshǎol?utáiyānyǔzhōng

45、蜂 (唐)罗隐 fēngtánglu?yǐn 不 论 平 地 与 山 búlùnpíngdìyǔshān尖, 无 限 风 光 尽 被 jiānwúxiànfēngguāngjìnbai占。 zhàn

采 得 百 花 成 蜜 后,cǎid?bǎihuāch?ngmìh?u 44

为 谁 辛 苦 为 谁 w?ishuíxīnkǔw?ishuí甜tián?

46、江jiāng上shàng 渔yú 者zhě (范fàn 仲zh?ng 淹yān 江jiāng 上shàng 往wǎng 来lái 人r?n,鲈lú 鱼yú 美měi。 君jūn 看kàn 一yī 叶ya 舟zhōu,出 45 宋s?ng) 但dàn 爱àichū 入rù

风 波 里。 fēngbōlǐ

47、元 日 (宋) 王安石 yuánrìs?ngwángānshí爆 竹 声 中 一 岁 除,bàozhúshēngzhōngyīsuìchú春 风 送 暖 入 屠 苏, chūnfēngs?ngnuǎnrùtúsū 千 门 万 户 曈 曈 qiānm?nwànhùt?ngt?ng

日,总 把 新 桃 换 旧 rìzǒngbǎxīntáohuànjiù符。 fú

46

48、泊船瓜洲(宋) b?chuánguāzhōus?ng王安石 wángānshí

京 口 瓜 洲 一 水 jīngkǒuguāzhōuyīshuǐ间,钟 山只 隔 数 重 jiānzhōngshānzhīg?shùzh?ng山。 shān

春 风 又 绿 江 南 岸,chūnfēngy?ulǜjiāngnánàn明 月 何 时 照 我 míngyuah?shízhàowǒ 47

还? hái

49、书 湖 阴 先 生 壁 shūhúyīnxiānshēngbì(宋) 王安石 s?ngwángānshí

茅 檐 长 扫 净 无 苔,máoyánchángsǎojìngwútái花 木 成 畦 手 自 栽。 huāmùch?ngqíshǒuzìzāi

一 水 护 田 将 绿 yīshuǐhùtiánjiānglǜ

绕,两 山 排 闼 送 青 ràoliǎngshānpáitàs?ngqīng 48

来。 lái

50、六 月 二 十 七 日 liùyuaarshíqīrì望wàng 湖hú 楼l?u

轼shì

黑hēi 云yún 翻fān

白bái 雨yǔ 跳tiào

卷juǎn 地dì 风fēng

醉zuì 书shū(宋s?ng)苏sū 墨m? 未wai 遮zhē 山shān,珠zhū 乱luàn 入rù 船chuán。 来lái 忽hū 吹chuī 散sàn,49

望 湖 楼 下 水 如 天。 wànghúl?uxiàshuǐrútiān

51、饮 湖 上 初 晴 后 yǐnhúshàngchūqíngh?u雨(宋) 苏轼 yǔs?ngsūshì

水 光 潋 滟 晴 方 好,shuǐguāngliànyànqíngfānghǎo山 色 空 蒙 雨 亦 奇。 shānsakōngm?ngyǔyìqí欲 把 西 湖 比 西 子,yùbǎxīhúbǐxīzǐ浓 妆 淡 抹 总 相 宜。 n?ngzhuāngdànmǒzǒngxiāngyí 50

52、惠 崇 春 江 晓 景huìch?ngchūnjiāngxiǎojǐng(宋) 苏 轼 s?ngsūshì

竹 外 桃 花 三 两 zhúwàitáohuāsānliǎng

枝, 春 江 水 暖 鸭 先 zhīchūnjiāngshuǐnuǎnyāxiān知。 zhī

蒌 蒿 满 地 芦 芽 短,l?uhāomǎndìlúyáduǎn正 是 河 豚 欲 上 时。 zhangshìh?túnyùshàngshí 51

53、题 西 林 壁 (宋) tíxīlínbìs?ng苏轼sūshì

横h?ng 看kàn 成ch?ng 岭lǐng 侧ca 成ch?ng远yuǎn 近jìn 高gāo 低dī 各ga 不bú不bú 识shí 庐lú 山shān 真zhēn 面miàn只zhī 缘yuán 身shēn 在zài 此cǐ 山shān

54、夏xià 日rì 绝ju? 句jù ( 52 峰fēng,同tong。目mù,中zhōng。宋s?ng)

李 清 照 lǐqīngzhào

生 当 作 人 杰,死 亦 shēngdāngzu?r?nji?sǐyì为 鬼 雄。 w?iguǐxi?ng

至 今 思 项 羽,不 肯 zhìjīnsīxiàngyǔbúkěn过 江 东。 gu?jiāngdōng

55、示 儿(宋) 陆 游 shì?rs?nglùyou 死 去 元 知 万 事 sǐqùyuánzhīwànshì 53

空,但 悲 不 见 九 州 kōngdànbēibújiànjiǔzhōu同tong。

王wáng 师shī 北běi 定dìng 中zhōng 原yuán 日rì,家jiā 祭jì 无wú 忘wàng 告gào 翁wēng。

56、秋qiū 夜ya 将jiāng 晓xiǎo 出chū 门m?n 迎yíng 凉liáng 有yǒu 感gǎn(宋s?ng) 54 乃nǎi 篱lí 陆lù

游 you

三 万 里 河 东 入 sānwànlǐh?dōngrù海, 五 千 仞 岳 上 摩 hǎiwǔqiānranyuashàngm?天。 tiān

遗 民 泪 尽 胡 尘 里,yímínlaijìnhúch?nlǐ南 望 王 师 又 一 年。 nánwàngwángshīy?uyīnián

57、四 时 田 园 杂 兴sìshítiányuánzáxìng 55

(1) (宋) 范 成 大 s?ngfànch?ngdà

昼 出 耘 田 夜 绩 麻,zh?uchūyúntiányajìmá村 庄 儿 女 各 当 家。 cūnzhuāng?rnǚgadāngjiā童 孙 未 解 供 耕 织,t?ngsūnwaijiěg?nggēngzhì也 傍 桑 阴 学 种 瓜。 yěbàngsāngyīnxu?zhǒngguā

58、四 时 田 园 杂 兴sìshítiányuánzáxìng

(2) (宋) 范成大 s?ngfànch?ngdà 56

梅 子 金 黄 杏 子 肥,m?izǐjīnhuángxìngzǐf?i麦 花 雪 白 菜 花 稀。 màihuāxuěbáicàihuāxī日rì 长cháng 篱lí 落lu? 无wú 唯w?i 有yǒu 蜻qīng 蜓tíng 蛱jiá

59、小xiǎo 池chí(宋s?ng) 里lǐ

泉quán 眼yǎn 无wú 声shēng 惜xī 57 人r?n 蝶di? 杨yáng 细xì 过gu?,飞fēi。 万wàn 流liú,

树 阴 照 水 爱 晴 柔。 shùyīnzhàoshuǐàiqíngr?u小 荷 才 露 尖 尖 角,xiǎoh?cáilùjiānjiānjiǎo早 有 蜻 蜓 立 上 头。 zǎoyǒuqīngtínglìshàngt?u

60、晓 出 净 慈 寺 送 xiǎochūjìngcísìs?ng林 子 方 (宋) 杨 万 línzǐfāngs?ngyángwàn里 lǐ

毕 竟 西 湖 六 月 中,bìjìngxīhúliùyuazhōng 58

风 光 不 与 四 时 同。 fēngguāngbúyǔsìshítong接 天 莲 叶 无 穷 碧,jiētiānliányawúqi?ngbì映yìng 日rì 荷h? 花huā 别bi?

61、春chūn 日rì (宋s?ng) 胜shang 日rì 寻xún 芳fāng 泗sì 无wú 边biān 光guāng 景jǐng 一yī 等děng 闲xián 识shí 得d? 东dōng 59 样yàng 红h?ng。 朱熹zhūxī 水shuǐ 滨bīn,时shí 新xīn。 风fēng 面miàn,

万 紫 千 红 总 是 春。 wànzǐqiānh?ngzǒngshìchūn

62、题 临 安 邸 (宋) tílínāndǐs?ng林升 línshēng

山 外 青 山 楼 外 楼,shānwàiqīngshānl?uwàil?u西 湖 歌 舞 几 时 xīhúgēwǔjǐshí休? xiū

暖 风 熏 得 游 人 醉,nuǎnfēngxūnd?your?nzuì 60

直 把 杭 州 作 汴 州。 zhíbǎhángzhōuzu?biànzhōu

63、游 园 不 值 (宋) youyuánbúzhís?ng叶绍翁 yashàowēng

应 怜 屐 齿 印 苍 苔,yìngliánjīchǐyìncāngtái小 扣 柴 扉 久 不 开。 xiǎok?ucháifēijiǔbúkāi 春 色 满 园 关 不 chūnsamǎnyuánguānbú

住,一 枝 红 杏 出 墙 zhùyīzhīh?ngxìngchūqiáng 61

来。 lái

64、乡 村 四 月 (宋) xiàngcūnsìyuas?ng翁卷 wēngjuǎn

绿 遍 山 原 满 白 lǜbiànshānyuánmǎnbái川,子 规 声 里 雨 如 chuānzǐguīshēnglǐyǔrú烟。 yān

乡 村 四 月 闲 人 少,xiàngcūnsìyuaxiánr?nshǎo 62

才 了 蚕 桑 又 插 田。 cáilecánsāngy?uchātián

65、墨 梅(元) 王冕 m?m?iyuánwángmiǎn我 家 洗 砚 池 头 树,wǒjiāxǐyànchít?ushù朵 朵 花 开 淡 墨 痕。 duǒduǒhuākāidànm?h?n不 要 人 夸 颜 色 好,búyàor?nkuāyánsahǎo只 留 清 气 满 乾 坤。 zhīliúqīngqìmǎnqiánkūn

66、石 灰 吟 (明) 于谦 shíhuīyínmíngyúqiān 63

千 锤 万 凿 出 深 qiānchuíwànzáochūshēn

山,烈 火 焚 烧 若 等 shānliahuǒf?nshāoru?děng闲。 xián

粉 身 碎 骨 浑 不 怕,fěnshēnsuìgǔhùnbúpà要 留 清 白 在 人 间。 yàoliúqīngbáizàir?njiān

67、竹 石 (清) 郑燮 zhúshíqīngzhangxia 咬 定 青 山 不 放 yǎodìngqīngshānbúfàng 64

松,立 根 原 在 破 岩 sōnglìgēnyuánzàip?yán中zhōng。

千qiān 磨m? 万wàn 击jī 还hái 任ran 尔ěr 东dōng 西xī 南nán

68、所suǒ 见jiàn (清qīng) 牧mù 童t?ng 骑jì 黄huáng 牛niú,振zhan 林lín 樾yua。

65 jiān 劲jìn,běi 风fēng。 袁枚yuánm?i 歌gē 声shēng 坚北

意 欲 捕 鸣 蝉, 忽 yìyùbǔmíngchánhū然rán 闭bì 口kǒu 立lì。

69、村cūn 居jū(清qīng) 草cǎo 长cháng 莺yīng 飞fēi 二ar 拂fú 堤dī 杨yáng 柳liǔ 醉zuì 儿?r 童t?ng 散sàn 学xu? 归guī 忙máng 趁chan 东dōng 风fēng 放fàng 66 高gāo鼎dǐng 月yua 天tiān,春chūn 烟yān, 来lái 早zǎo,纸zhǐ 鸢yuān。

70、己 亥 杂 诗 (清) jǐhàizáshīqīng龚自珍 gōngzìzhēn

九 州 生 气 恃 风 雷,jiǔzhōushēngqìshìfēngl?i万 马 齐 喑 究 可 哀。 wànmǎqíyīnjiūkěāi 我 劝 天 公 重 抖 wǒquàntiāngōngzh?ngdǒu

擞,不 拘 一 格 降 人 s?ubújūyīg?jiàngr?n才。 cái

67

68

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com