haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 唐诗宋词唐诗宋词

诗经

发布时间:2013-09-17 21:05:36  

《诗经.卫风.氓》原文

1、----------,抱布贸丝。--------,来即我谋。送子涉淇,至于顿丘。-----------,子无良媒。将子无怒,秋以为期。

2、----------,以望复关。不见复关,---------。既见复关,载笑载言。---------,---------。以尔车来,----------。

3、桑之未落,其叶沃若。---------,---------!---------,无与士耽!士之耽兮,---------。女之耽兮,----------。

4、桑之落矣,-----------。---------,三岁食贫。--------,---------。女也不爽,--------。---------,二三其德。

5、三岁为妇,靡室劳矣;---------,---------。言既遂矣,至于暴矣。兄弟不知,----------。静言思之,----------。

6、及尔偕老,老使我怨。淇则有岸,---------。总角之宴,----------。---------,----------。反是不思,亦已焉哉!

7.昔我往矣,----------。-----------,雨雪霏霏。 8.伏清白以死直兮,----------------------。----------------------,余独好修以为常。

9.屈心而抑志兮,___________________ 。___________________ ,固前圣之所厚。(屈原《离骚》)

10.----------------------,哀民生之多艰

11.制芰荷以为衣兮,-----------------------

12.----------------------,虽九死其尤未悔

13.高余冠之岌岌兮,--------------------------;

14.---------------------,唯昭质其犹未亏

15. -------------------,謇朝谇而夕替。

16.既替余以蕙纕兮,----------------------。

17.---------------------,终不察夫民心。

18.---------------------,将往观乎四荒。

19.佩缤纷其繁饰兮,-------------------。

20.---------------------,岂余心之可惩。

21.---------------------,吾将上下而求索。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com