haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 唐诗宋词唐诗宋词

曹操古诗三首注拼音

发布时间:2014-01-02 15:48:05  

guān cāng hǎi

观 沧 海

cáo cāo

曹 操

dōng lín jié shí yǐ guān cāng hǎi 东 临 碣 石, 以 观 沧 海。 shuǐ hé dàn dàn shān dǎo sǒng zhì 水 何 澹 澹, 山 岛 竦 峙。 shù mù cóng shēng bǎi cǎo fēng mào 树 木 丛 生, 百 草 丰 茂。 qiū fēng xiāo sè hóng bō yǒng qǐ 秋 风 萧 瑟, 洪 波 涌 起。 rì yuè zhī xíng ruò chū qí zhōng 日 月 之 行, 若 出 其 中。 xīng hàn càn làn ruò chū qí lǐ 星 汉 灿 烂, 若 出 其 里。 xìng shèn zhì zāi gē yǐ yǒng zhì 幸 甚 至 哉, 歌 以 咏 志。

duǎn gē xíng

短 歌 行

cáo cāo

曹 操

duì jiǔ dāng gē rén shēng jǐ hé 对 酒 当 歌, 人 生 几 何? pì rú zhāo lù qù rì kǔ duō 譬 如 朝 露, 去 日 苦 多。 kǎi dāng yǐ kāng yōu

慨 当 以 慷, 忧

hé yǐ jiě yōu wéi

何 以 解 忧, 唯

qīng qīng zǐ jīn yōu

青 青 子 衿, 悠

dàn wéi jūn gù chén

但 为 君 故, 沉

yōu yōu lù míng shí

呦 呦 鹿 鸣 , 食

wǒ yǒu jiā bīn gǔ

我 有 嘉 宾, 鼓

míng míng rú yuè hé

明 明 如 月, 何

yōu cóng zhōng lái bù

忧 从 中 来 , 不

yuè mò dù qiān wǎng

越 陌 度 阡 , 枉

qì kuò tán yàn xīn

契 阔 谈 宴 , 心

yuè míng xīng xī wū

月 明 星 稀 , 乌

rào shù sān zā hé

绕 树 三 匝 , 何

shān bù yàn gāo hǎi

山 不 厌 高 , 海

zhōu gōng tǔ bǔ tiān

周 公 吐 哺 , 天 sī nán wàng 思 难 忘。 yǒu dù kāng 有 杜 康。 yōu wǒ xīn 悠 我 心。 yín zhì jīn 吟 至 今。 yě zhī píng 野 之 苹 。 sè chuī shēng 瑟 吹 笙。 shí kě duō 时 可 掇。 kě duàn jué 可 断 绝。 yòng xiāng cún 用 相 存。 niàn jiù ēn 念 旧 恩。 què nán fēi 鹊 南 飞。 zhī kě yī 枝 可 依? bù yàn shēn 不 厌 深 。 xià guī xīn 下 归 心 。

guī suī shòu

龟 虽 寿

[dōng hàn] cáo cāo

[东 汉] 曹 操

shén guī suī shòu, yóu yǒu jìng shí; 神 龟 虽 寿 ,犹 有 竟 时 ; téng shé chéng wù,zhōng wéi tǔ huī。 腾 蛇 乘 雾 ,终 为 土 灰 。 lǎo jì fú lì, zhì zài qiān lǐ; 老 骥 伏 枥 ,志 在 千 里 ; liè shì mù nián,zhuàng xīn bù yǐ。 烈 士 暮 年 ,壮 心 不 已 。 yíng suō zhī qī, bú dàn zài tiān; 盈 缩 之 期 ,不 但 在 天 ; yǎng yí zhī fú, kě dé yǒng nián。 养 怡 之 福 ,可 得 永 年 。 xìng shèn zhì zāi, gē yǐ yǒng zhì。 幸 甚 至 哉 ,歌 以 咏 志 。

上一篇:我读唐诗
下一篇:50首必背古诗
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com