haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学其它学科小学其它学科

QDPS60-68-2010 第一册 图册及技术要求

发布时间:2014-02-12 09:51:55  

Q/DPS

Q/DPS60~68.1—2010

大连派思燃气系统有限公司企业标准

燃气调压组合装置

Fuel Gas Regulating Section

通 用 机 械 零件 General Machine Parts

第一册 图册及技术要求

-9-8 实施 2010- 9-1 发布 2010

大连派思燃气系统有限公司发布

Q/DPS60~68—2010

前 言

本标准是对公司产品中通用的零件进行归纳、分类和标准化。本标准自公布之日起,停止使用2008年9月6日工程技术部发布的燃气调压组合装置——通用机械零件图册。

在保证公司产品安全使用的前提下,本标准在技术条件“承压件技术要求” 中主要规定下列内容:

1. 本标准对其适用范围作出规定。

2. 根据公司产品的特殊性,对承压件所用材料进行限制。

3. 对承压件的腐蚀裕量提出要求。

4. 容器法兰的技术要求

容器法兰与法兰盖分为25、40、50、64(bar)四个压力等级。其中25、40、64压力等级的法兰除密封面和部分尺寸与JB/T4703稍有不同外,其编制原则、结构等均与JB/T4703保持一致。所有法兰和法兰盖均分别按GB150和ASME进行设计后纳入本标准。

5. 整体法兰的技术要求

整体法兰分为class150、class300、class600三个压力等级。除壁厚明显增加外,其编制原则和结构等均与HG/T20615-2009保持一致。

为使标准具有较强的操作性,方便各部门员工使用,本标准将通用件均以一类一号、一件一图的方式编辑。

与Q/DPS60~68—2008相比,本次修订主要内容如下:

1.国家(行业)标准更新,如:

GB 713-2008《锅炉和压力容器用钢板》

HG 20592~20635-2009《钢制管法兰、垫片、紧固件》

GB 24511-2009 《承压设备用不锈钢钢板及钢带》

GB/T 7736-2008《钢的低倍缺陷超声波检验法》等;

2.企业产品多样化,如增加3种规格的立式铭牌和2种规格的过滤组件螺杆;

3.部分零件结构优化,如为Ф6限流孔板和10/300限流孔板加设手柄;

I

4.部分零件增加材质种类,如铭牌架、丝对、整体法兰等。

5.增加ASME 压力容器法兰和法兰盖,依据ASME Ⅷ-1设计并出具计算书;

6.压力容器法兰技术要求中增加最大许用工作压力、工作温度、对接筒体最小壁厚等参数说明;

7.部分锻件级别由Ⅱ提高至Ⅲ,如Class600整体法兰和PN64系列国标法兰;

8.调整个别国标压力容器法兰尺寸,如PN50系列,采用SW6校核并出具计算书;

9.选用国标材料时,均按照国标(GB150等)设计;选用ASME材料时,均按照ASME标准设计。如压力容器法兰和法兰盖等,并出具相应计算书。

10.分别按国标和ASME标准校核检查口和排液口用凸缘法兰及法兰盖,并出具相应计算书,其中凸缘法兰依据HG20582-1998校核,通常仅针对将凸缘法兰设置在封头顶部中心的情况。其它情况需另行分析核算。调整其中个别尺寸,如调整检查口法兰盖260-10的厚度和外径等。

11.公称压力单位由MPa统一改为bar(整体法兰和8字盲板除外);

12.由于结构改变等原因重新计算零部件重量。

13.本标准共由三册构成,分别是《第一册 图册及技术要求》、《第二册 国标计算书》和《第三册 ASME计算书》。

本标准所列出的各种零件宜优先选用,在本标准不能适应设计选用要求时,可按相应标准进行设计。

本标准根据公司生产及国家标准的修订情况做不定期修订。

本标准由大连派思燃气系统有限公司工程技术部提出并归口。

对于标准中存在的问题应及时提交技术部进行修改。

本标准由工程技术部负责解释。

本标准中所列出的零部件适用于本公司产品,仅限公司内部使用,引用本标准不得超出使用范围。

本标准2010版修订人 :孙福成

校 对 :于丽丽

审 核 :王国富

批 准 :佟富维

II

前言.............................................................Ⅰ

目 录

Q/DPS 60—2010 通用零件分类与承压件技术要求......................1

Q/DPS 61—2010 综合零件类

Q/DPS 61—2010 接地板............................................5 Q/DPS 61—2010

Q/DPS 61—2010

Q/DPS 61—2010

Q/DPS 61—2010

Q/DPS 61—2010

Q/DPS 61—2010

Q/DPS 61—2010 T

Q/DPS 61—2010

Q/DPS 61—2010

Q/DPS 61—2010

Q/DPS 62—2010

Q/DPS 62—2010

Q/DPS 62—2010

Q/DPS 62—2010

Q/DPS 62—2010

Q/DPS 62—2010

Q/DPS 62—2010

Q/DPS 62—2010

Q/DPS 62—2010

Q/DPS 63—2010

Q/DPS 63—2010

Q/DPS 63—2010

Q/DPS 63—2010

Q/DPS 63—2010

Q/DPS 63—2010

Q/DPS 63—2010

Q/DPS 63—2010

Q/DPS 63—2010

Q/DPS 63—2010

Q/DPS 63—2010

Q/DPS 64—2010

Q/DPS 64—2010

接地端子..........................................6 立式铭牌架300....................................7 立式铭牌架400....................................8 立式铭牌架500....................................9 立式铭牌架600...................................10 卧式铭牌架.......................................11 型卧式铭牌架...................................12 丝对1/4NPT......................................13 丝对1/2NPT......................................14 丝对1 NPT.......................................15 凸缘及法兰盖 排液口凸缘90-64................................16 排液口法兰盖90-64..............................17 排液口凸缘200-64...............................18 排液口法兰盖200-64 ............................19 检查口凸缘178-64...............................20 检查口法兰盖178-64.............................21 检查口凸缘260-10................................22 检查口法兰盖260-10..............................23 整体法兰 整体法兰1/150-130...............................24 整体法兰1/150-150...............................25 整体法兰1/150-180...............................26 整体法兰1/300-130...............................27 整体法兰1/300-150...............................28 整体法兰1/300-180...............................29 整体法兰1/600-130...............................30 整体法兰1/600-150...............................31 整体法兰1/600-180..............................32 整体法兰1 1/2/600-130............................33 管座 管座1/2NPT-50..................................34 III

Q/DPS 64—2010 管座3/4NPT-50..................................35 Q/DPS 64—2010 管座1/2NPT-72..................................36 Q/DPS 64—2010 管座3/4NPT-72..................................37 Q/DPS 64—2010 承插管座-27.....................................38 Q/DPS 64—2010 承插管座-14 ....................................39 Q/DPS 64—2010 承插管座-25.....................................40

Q/DPS 64—2010 承插管座-38 ....................................41 Q/DPS 64—2010 承插管座-50.....................................42 Q/DPS 64—2010

Q/DPS 65—2010

Q/DPS 65—2010

Q/DPS 65—2010

Q/DPS 65—2010

Q/DPS 65—2010

Q/DPS 65—2010

Q/DPS 65—2010

Q/DPS 66—2010 8

Q/DPS 66—2010 4/150

Q/DPS 66—2010 8/150

Q/DPS 66—2010 10/150

Q/DPS 66—2010 3/4/300

Q/DPS 66—2010 1/300

Q/DPS 66—2010 4/300

Q/DPS 66—2010 6/300

Q/DPS 66—2010 8/300

Q/DPS 66—2010 10/300

Q/DPS 66—2010 12/300

Q/DPS 66—2010 3/4/600

Q/DPS 66—2010 1/600

Q/DPS 66—2010 1

Q/DPS 66—2010 4/600

Q/DPS 66—2010 10/600

Q/DPS 67—2010

Q/DPS 67—2010

Q/DPS 67—2010 10/300

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

螺纹管座1/2NPT..................................43 过滤组件 过滤组件压盖Ⅰ...................................44 过滤组件螺杆Ⅰ...................................45 过滤组件压盖Ⅱ...................................46 过滤组件螺杆Ⅱ...................................47 过滤组件螺杆Ⅲ...................................48 过滤组件螺杆Ⅳ...................................49 字盲板 盲板........................................50 盲板........................................51 盲板.......................................52 盲板......................................53 盲板........................................54 盲板........................................55 盲板........................................56 盲板 .......................................57 盲板.......................................58 盲板.......................................59 盲板 .....................................60 盲板 ......................................61 1/4/600盲板.....................................62 盲板........................................63 盲板.......................................64 限流孔板 φ6排污限流孔板.................................65 限流孔板...................................66 长颈对焊法兰及法兰盖 法兰500-25(G)..................................71 法兰盖500-25(G)...............................72 法兰700-25(G)..................................73 IV

Q/DPS 68—2010 法兰盖700-25(G)..............................74 Q/DPS 68—2010 法兰800-25(G).................................75 Q/DPS 68—2010 法兰盖800-25(G)...............................76 Q/DPS 68—2010 法兰900-25 (G)................................77 Q/DPS 68—2010 法兰盖900-25(G)...............................78 Q/DPS 68—2010 法兰1000-25(G)................................79 Q/DPS 68—2010 法兰盖1000-25(G)..............................80 Q/DPS 68—2010 法兰1100-25(G).................................81 Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010

Q/DPS 68—2010 法兰盖1100-25(G)..............................82 法兰1200-25(G).................................83 法兰盖1200-25(G)..............................84 法兰500-40(G).................................85 法兰盖500-40(G)...............................86 法兰700-40(G)................................87 法兰盖700-40(G)...............................88 法兰800-40(G).................................89 法兰盖800-40(G)...............................90 法兰900-40(G)..................................91 法兰盖900-40(G)...............................92 法兰1000-40(G).................................93 法兰盖1000-40(G)..............................94 法兰1100-40(G).................................95 法兰盖1100-40(G)..............................96 法兰1200-40(G)................................97 法兰盖1200-40(G)..............................98 法兰500-50(G)..................................99 法兰盖500-50(G)...............................100 法兰700-50(G).................................101 法兰盖700-50(G)...............................102 法兰800-50 (G)...............................103 法兰盖800-50(G)...............................104 法兰500-64(G).................................105 法兰盖500-64(G)...............................106 法兰700-64(G)................................107 法兰盖700-64(G)..............................108 法兰800-64(G).................................109 法兰盖800-64(G)..............................110 法兰500-25(A)..................................111 法兰盖500-25 (A)...............................112

V

Q/DPS 68—2010 法兰700-25(A).................................113 Q/DPS 68—2010 法兰盖700-25(A)................................114 Q/DPS 68—2010 法兰800-25(A)..................................115 Q/DPS 68—2010 法兰盖800-25(A)................................116 Q/DPS 68—2010 法兰900-25 (A).................................117 Q/DPS 68—2010 法兰盖900-25(A)...............................118 Q/DPS 68—2010 法兰1000-25(A)................................119 Q/DPS 68—2010 法兰盖1000-25(A)..............................120 Q/DPS 68—2010 法兰1100-25(A)................................121 Q/DPS 68—2010 法兰盖1100-25(A)..............................122 Q/DPS 68—2010 法兰1200-25(A)................................123 Q/DPS 68—2010 法兰盖1200-25(A)..............................124

Q/DPS 68—2010 法兰500-40(A).................................125 Q/DPS 68—2010 法兰盖500-40(A)...............................126 Q/DPS 68—2010 法兰700-40(A).................................127 Q/DPS 68—2010 法兰盖700-40(A)...............................128 Q/DPS 68—2010 法兰800-40(A).................................129 Q/DPS 68—2010 法兰盖800-40(A)...............................130 Q/DPS 68—2010 法兰900-40(A).................................131 Q/DPS 68—2010 法兰盖900-40(A)...............................132 Q/DPS 68—2010 法兰1000-40(A)................................133 Q/DPS 68—2010 法兰盖1000-40(A)..............................134 Q/DPS 68—2010 法兰1100-40(A)................................135 Q/DPS 68—2010 法兰盖1100-40(A)..............................136 Q/DPS 68—2010 法兰1200-40(A)................................137 Q/DPS 68—2010 法兰盖1200-40(A)..............................138

Q/DPS 68—2010 法兰500-50(A).................................139 Q/DPS 68—2010 法兰盖500-50(A)...............................140 Q/DPS 68—2010 法兰700-50(A).................................141

.........................142 Q/DPS 68—2010 法兰盖700-50(A).......

Q/DPS 68—2010 法兰800-50 (A).................................143 Q/DPS 68—2010 法兰盖800-50(A)...............................144

Q/DPS 68—2010 法兰500-64(A).................................145 Q/DPS 68—2010 法兰盖500-64(A)...............................146 Q/DPS 68—2010 法兰700-64(A).................................147 Q/DPS 68—2010 法兰盖700-64(A)...............................148 Q/DPS 68—2010 法兰800-64(A).................................149 Q/DPS 68—2010 法兰盖800-64(A)...............................150 Q/DPS 60~68—2010 编制说明.....................................151 Q/DPS 61~68—2010 通用机械零件图样签署明细表..................152 VI

大连派思燃气系统有限公司企业标准

Q/DPS60—2010

通用零件分类与承压件技术要求 代替Q/DP60-2008 Sort of general parts and Technical requirements of pressure parts

1.承压件技术要求

1.1范围

本标准中承压件适用于设计压力为1≤P<100bar。

本标准适用的设计温度范围为-19℃~300℃。

1.2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中的引用而构成为本标准的条文。本标准发布时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB150—1998 钢制压力容器

ASME Ⅱ 材料

ASME Ⅷ 第一册 压力容器建造规则

SA-105/SA-105M 管道元件用碳钢锻件(包括在ASME II标准中)

SA-193/SA-193 M 高温用合金钢和不锈钢螺栓材料(包括在ASME II标准中) HG 20592~20635—2009 钢制管法兰、垫片、紧固件

JB/T 4700—2000 压力容器法兰技术分类与技术条件

JB/T 4703—2000 长径对焊法兰

JB/T 4707—2000 等长双头螺柱

JB 4726—2000 压力容器用碳素钢和低合金钢锻件

JB 4727—2000 低温压力容器用低合金钢锻件

JB 4728—2000 压力容器用不锈钢锻件

GB/T1804—2000 一般公差 线性尺寸的未注公差

GB/T 196—2003 普通螺纹基本尺寸

GB/T 197—2003 普通螺纹公差与配合

1.3材料及材料的检验与验收

1.3.1 采用GB150设计的材料

1.3.1.1 材料的选取以及材料的检验与验收除按图样规定外还应符合GB150和相关标准的要求。

大连派思燃气系统有限公司 2010—9—1 批准 2010—9—8 实施

1

Q/DPS60—2010

1.3.1.2 锻件应符合JB4726—2000 、JB4727—2000、JB4728—2000标准中规定Ⅱ级、Ⅲ级检验与验收,有特殊要求时还应符合图样和相关文件的规定。

1.3.1.3 用于工作温度低于-20℃的承压元件,材料的性能、低温冲击功指标及制造、检验等要求应符合GB150附录C的规定。

1.3.2采用ASME设计的材料时应符合ASME相应材料标准的要求。

1.4 适用的腐蚀裕量

本标准中承压件适用的腐蚀裕量不大于3mm。

1.5 法兰、凸缘用紧固件

本标准中钢制管法兰、凸缘用紧固件(六角头螺栓、等长双头螺栓、全螺纹螺柱和螺母以及垫片)的型式、规格、技术要求和使用规定应符合HG20613—2009 《钢制管法兰用紧固件》中的要求。

1.6 容器法兰与法兰盖

1.6.1 依据国标设计的法兰及法兰盖

1.6.1.1 容器法兰与法兰盖的设计、制造、检验与验收除符合本规定外还应符合GB150和JB/T4700的要求。

1.6.1.2法兰材料均为锻件,除图样另有规定外,锻件的最大允许工作压力应按JB/T4700要求。

1.6.1.3 容器法兰用等长双头螺栓、螺母以及垫片结构尺寸和技术要求应符合JB/T4707—2000、JB/T4705—2000中规定。

1.6.1.4螺柱通孔中心圆直径和相邻两螺柱通孔弦长的允差为±0.6mm,任意两螺柱通孔弦长的允差符合下表规定。

任意两螺柱通孔弦长允差 mm 公称直径DN

允 差 <~1200 ±1.0 ±1.5 >1200 ±2.0

1.6.1.5上述规定外的未注公差尺寸的公差按GB/T1804的m级规定。

1.6.1.6 法兰表面不得有裂纹及其他降低法兰强度或连接可靠性的缺陷。

1.6.1.7 法兰成品需在法兰盘外圆面上打上钢印标记:钢号、公称直径、公称压力。

1.6.2 依据ASME 设计的法兰及法兰盖

1.6.2.1容器法兰与法兰盖的设计、制造、检验与验收除符合本规定外还应符合ASME VIII第I册和ASME II 的要求。

2

Q/DPS60—2010

2. 通用零件分类

为了便于管理,将标准中列出的通用零件分为8类,即Q/DPS61~68。其中只有一种规格或规格数量不再增加的零件为一类:

Q/DPS61—2010 综合零件类

同类零件有多种规格的,而且根据生产发展有可能增加规格的共分七类: Q/DPS62—2010 凸缘及法兰盖

Q/DPS63—2010 整体法兰

Q/DPS64—2010 管座

Q/DPS65—2010 过滤组件

Q/DPS66—2010 8字盲板

Q/DPS67—2010 限流孔板

Q/DPS68—2010 长颈对焊法兰及法兰盖

3. 标记示例

3.1容器法兰、法兰盖

按国标设计时,公称直径800mm、公称压力25bar长径对焊法兰及其法兰盖

标记:法兰 800-25(G) Q/DPS 68—2010

标记:法兰盖 800-25(G) Q/DPS 68—2010

按ASME设计时,公称直径800mm、公称压力25bar长径对焊法兰及其法兰盖

标记:法兰 800-25(A) Q/DPS 68—2010

标记:法兰盖 800-25(A) Q/DPS 68—2010

3.2检查口、排液口用凸缘、法兰盖

公称直径178mm、公称压力64bar的检查口凸缘及其法兰盖、公称直径90mm、公称压力64bar的排液口用凸缘及其法兰盖

标记:检查口凸缘178-64 Q/DPS 62—2010

标记:检查口法兰盖178-64 Q/DPS 62—2010

标记:排液口凸缘90-64 Q/DPS 62—2010

标记:排液口法兰盖90-64 Q/DPS 62—2010

3.3整体法兰

公称直径为1 in、Class 150、长度130mm的整体法兰

标记:整体法兰1/150-130 Q/DPS 63—2010

3

Q/DPS60—2010

3.4管座

1/2NPT、长度为50mm的管座

标记:管座1/2NPT-50 Q/DPS 64—2010

3.5承插管座

公称尺寸为14mm的承插管座

标记:承插管座-14 Q/DPS 64—2010

3.6 8字盲板

公称尺寸为4in、Class 150 的8字盲板 标记:4/150盲板 Q/DPS 66—2010

4

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com