haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学其它学科小学其它学科

教具M-15方案篇

发布时间:2014-06-28 15:14:11  

15-M1-430

15-M22,-130

15-M30-524

15-M2-424

15-M3,-116

15-M29。-136

15-M4。-124

15-M25-124

15-M11。-140

15-M23。-120

15-M31。-424

15-M13,-536

15-M32-424

15-M33-430

15-M20-140

15-M34-312

15-M12。-412

15-M35。-436

15-M7。-424

15-M8-430

15-M26-124

15-M6。-418

15-M36,-510

15-M15。-136

15-M37-518

15-M9,-512

15-M21。-124

15-M10。-136

15-M38,-818

15-M54,-524

15-M55,-524

15-M56,-524

15-M18,-712

15-M5,-424

15-M14-524

15-M39,-306

15-M40,-112

15-M41,-712

15-M42。-136

15-M17。-130

15-M19-130

15-M43。-136

15-M44,-512

15-M45,-124

15-M46。-136

15-M28。-424

15-M27。-424

15-M48。-230

15-M47-230

15-M49。-240

15-M50,-512

15-M51,-512

15-M24,-805

15-F52。-120

15-M53-424

15-M16-430

15-M57-120

15-M58-516

15-M59-515

15-M60-512

15-M61-536

15-M62-524

15-M63-418

15-M64,-524

15-M65-124

15-M66-436

15-M67-536

15-M68-512

15-M69-412

15-M70-512

15-M71-512

15-M72-812

。可自制的教具F ,可自制的玩具

玩具、教具
1插座圆柱体、2彩色圆柱体阶梯、3长棒、4棕色梯、5粉红塔、 6几何图形嵌板、7构成三角形、8几何立体组、9串串棍、10日期嵌板 11二项式、12色板、13掷圈、14彩色圆柱体、15塞根板、16立方体组合 17加减法板、18布盒、19分数小人、20立方体1000、21数字拼板、 22黄色串珠棒、23数字拼板、24味觉瓶、25称盘组、26天平组、 27几何图形分解体、28几何图形组合体、29活动时钟、30穿线板、 31几何图形配对、32彩色立方体、33七巧板、34木琴、35几何图形拼 36小抽屉、37切切组、38玩水组、39音筒、40重量砝码、41神密袋、 42数板、43二倍数、44黑色串珠、45彩色串珠、46圆形分数板、 47字母箱、48字母板、49偏旁字板、50舀物组、51螺丝组、52彩色长棒 53几何体阶梯、54走线、55投篮、56平衡木、57滑轮组、58木马、 59小汽车、60敲敲组、61百变组合、62图形串串组、63积木、64保龄 65摇控小汽车、66拼图、67小剪刀、68小推车、69蜡笔、70龙球、 71球、72放大镜


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com