haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学其它学科小学其它学科

教科版一年级音节词认读

发布时间:2013-10-17 08:02:44  

bái yún

chóng zi

mǔ jī

sēn lín

xué xiào

shǒu qiāng

lǎng dú

fáng zi

guó wáng

shān yáng

gèng hǎo

běi fāng

gēng tián

tián yě

děng hòu

xiǎo dèng

xī wàng

bèng tiào

péng you

guān chá

yìn shuā

mán hèng

yùn shū

sǎng yīn

yīng xióng

tán qí n

mén chuāng

qiān bǐ

xuǎn zé

jiǎn dāo

lián xì

zhuǎn biàn

kùn nán

fēng zheng

máo jīn

xiān hòu

chèn shān

gēn suí

gāo shān

zhǔn bèi

máo jīn

qīn qiè

xì rèn n

jūn duì

gēn běn

shēn tǐ

mó fàn

bān mǎ

lán sè

rán hòu

mǔ dān

kāi zhǎn

chán rào

shū jià

qiǎo miào

xī guā

suǒ yǐ

hé zuò

sǔn shī

luò tuo

huà jiā

kuò dà

pái qiú

jiě

jué

xī miè

xǐ què

yóu jú

tuō lā jī

mǎi piào

yī yuàn

xǐ jiǎo

cái liào

sōu chá

láo lèi

shī bài

wǔ dǎo

měi lì

kāi shǐ

nèi wài

zuò chē


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com