haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学其它学科小学其它学科

国际部一年级上册《三字经》背诵内容

发布时间:2013-10-20 12:41:15  

sānzìjīng

三字经

rénzhīchū xìngběnshàn xìngxiāngjìn

xíxiāngyuǎn

人之初性本善性相近习相远

gǒubújiào xìngnǎiqiān jiàozhīdào

guìyǐzhuān

苟不教性乃迁教之道贵以专

xīmèngmǔ

zélínchù

bùxué duànjī

zhù

昔孟母dòuyànshān

窦燕山yǎngbújiào

养不教zǐ

bùxué

子不学yùbùzhuó

玉不琢wèirén

zǐ 为人子xiāngjiǔlíng 香九龄róngsìsuì 融四岁shǒuxiào

首孝悌tì

ér

shí

一而十sāncáizhě 三才者择邻处yǒuyìfāng

有义方fùzhīguò

父之过fēisuǒ

非所宜bùchéngqì不成器fāngshǎoshí

方少时néngwēnxí 能温席néngrànglí

能让梨cìjiànwén 次见闻shíér

bǎi

十而百tiāndìrén

天地人子不学jiàowǔ

zǐ教五子jiàobùyán教不严yòubùxué幼不学rénbùxué

人不学qīnshīyǒu亲师友xiàoyūqīn

孝於亲tì

yūcháng 於长zhīmǒushù知某数bǎiérqiān 而千sānguāngzhě

光者断机杼

míngjùyáng

名俱扬

shīzhīduò

师之惰

lǎohéwéi

老何为

bùzhī

不知义

xílǐ

习礼仪

suǒdāngzhí

所当执

yíxiānzhī

宜先知

shímǒuwén

识某文

qiānérwàn

而万

rìyuèxīng

日月星

悌 百千三

sāngāngzhě jūnchényì fùzǐqīn fūfùshùn

三纲者君臣义父子亲夫妇顺

yuēchūnxià

yuēqiūdōng

sìshí yùnbùqióng

曰春夏曰秋冬此四时运不穷

yuēnánběi yuēxīdōng

sìfāng yīnghūzhōng

曰南北曰西东此四方应乎中

yuēshuǐhuǒ

mùjīn

wǔxíng běnhūshù

曰水火yuērényì

曰仁义dàoliángshū 稻粱菽mǎniúyáng

马牛羊yuēxǐ

nù 曰喜怒páotǔ

匏土革gāozēngzǔ

高曾祖zìzǐsūn

自子孙fù

ēn

父子恩chángyòuxù 长幼序cǐ

shíyì

此十义木金土lǐ

zhìxìn礼智信màishǔ

jì麦黍稷jīquǎnshǐ鸡犬豕yuē

āi

jù曰哀惧mùshíjīn木石金fùérshēn父而身zhìxuánzēng至玄曾fū

fùcóng夫妇从yǒuyǔpéng 友与朋rénsuǒtóng人所同此五行本乎数

wǔcháng

bùróngwěn

此五常不容紊

liùgǔ

rénsuǒshí

此六谷人所食

liùchù

rénsuǒ

此六畜人所饲

àiwùyù

qīqíngjù

爱恶欲七情具

yǔzhú

nǎibāyīn

丝与竹乃八音

shēnér

érsūn

身而子子而孙

nǎijiǔzú

rénzhīlún

乃九族人之伦

xiōngzéyǒu

dìzégōng

兄则友弟则恭

jūnzéjìng chénzézhōng

则敬臣则忠

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com