haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学其它学科小学其它学科

四年级上册词语练习卷

发布时间:2013-10-24 11:44:27  

四年级上册词语练习卷 四年级语文上册 看拼音写词语

sh?n mì m? ca sh?n lái zhī bǐ qiān zī bǎi tài

( )( )( ) r?n jì hǎn zhì yìng jiē bù xiá juān juān xì liú

( )( )( ) lián lián fēi pù tiāo tiāo jiāng shuǐ yù yù cāng cāng

( )( )

( )

huǎng huǎng hū hū zu? w? bù ān xiāo m? shí guāng

( )( )

( )

bù kěsī yì jīng sh?n dà zhan wǎng fai xīn jī

( )( )( hào rú yān hǎi kū zhī bài ya qín qín kěn kěn

( )( )( bang bang tiào tiào kě lián bā bā yǐn háng dà jiào

( )( )

( )

màn tiáo sī lǐ zì yoú zì zài sh?n qì b? b?

( )( )( rú yuàn rú sù chan qí bù bai ch?ng shān jùn lǐng

( )( )( jǔ shì wú shuāng xiǎng yù shì jia shēn cái kuǐ wǔ

( )( )

( )

sh?n tài zì ru? jiǔ jīng shā chǎng nán zhēng běi zhàn

( )( )

( )

suǒ xiàng pī mí yua yua yù shì ru? yoǔ suǒ sī

( )( )( shū sǐ pīng b? xi? tiáo yǒu xù r?n yǐng chu? chu?

( )( )( háo táo dà kū huǎng rán dà wù kēng qiāng yoǔ lì

( )( )( jīn pí lì jìng diàn huà hào mǎ xíng dān yǐng zhī

( )( )

( )

h? mù xiāng chǔ huàn nàn yǔ g?ng sh?u yì fai qiǎn

( )( )

( )

nián shào qì shang nián yú gǔ xī yuǎn yáng chuán b?

( )( ) ) ) ) ) ) ) )

( )

y?ng wǔ zhī dì měi wai jiān yáo

( )( ) 词语积累。

1、 我能写出下列意思的词语。(8分 )

好象藏在里面看不见,又好象露在外面看得见。( )

比喻声势浩大,气势雄伟。( )

每有办法清点,无法计算。( )

供给长辈或年长的人生活所需不完备.( )

形容傲慢、满不在乎的样子。( )

拘谨、不自然、不安宁的样子。( )

非常镇定,不慌不忙的样子。( )

形容富有朝气,充满活力。( )

2、写四个表示看的词语。(不能有“看”字。)( 2分)

_______________ _______________ _______________ _______________

3、举一反三是我的长项。(6分)

蓝盈盈 灰蒙蒙 __________ __________ __________ __________ 恍恍惚惚 高高兴兴 __________ __________ __________ __________ 面如土色 势如破竹 __________ __________ __________ __________

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com