haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学其它学科小学其它学科

语文出版社五年级上册三单元复习题(1)

发布时间:2013-09-18 16:31:29  

三单元复习题

一. 看拼音写词语

Wēi yí páng b? ní wán dù h? tiě suǒ mín shān miào yǔ shǒu liú dàn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Běng liǎn miáo zhǔn ju? bì zhuì lu? nǐng kāi báo zi tiào wàng k?ng zhì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) dì bǎo k? sou wěi zhuāng xū wěi hōng zhà dǎ zhàng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (

mián bù niǔ zhuǎn xī mia shēn yín jī d?ng jiān mia

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

二、比一比组词

逶( )倭( )迤( )施( )傍(

委( )萎( )拖( )磅( )榜(

礴( )薄( )丸( )渡( )索(

博( )搏( )九( )度( )萦(

庙( )届( )溜( )弹( )蝉(

宙( )抽( )榴( )禅( )掸(

轮( )沦( )绷( )鹏( )喵(

伦( )仑( )棚( )蹦( )瞄(

壁( )坠( )拧( )雹( )眺(

璧( )堕( )狞( )雷( )跳(

寇( )冀( )葛( )涧( )屹(

冠( )翼( )喝( )简( )乞(

脊( )老( )槛( )糠( )劫(

背( )姥( )监( )康( )动( sōu chá màn yán ) ( ) lūn qǐ ( ) )旁( ) )滂( ) )眠( ) )岷( ) )抡( ) )论( ) )猫( ) )描( ) )逃( ) )挑( ) )絮( ) )紧( ) )谎( ) )慌( )

吆( )玄( )制( )堡( )咳( )该( ) 幺( )炫( )刷( )保( )核( )孩( ) 嗽( )漱( )伪( )轰( )仗( )搜( ) 喇( )懒( )为( )聂( )杖( )拽( ) 瘦( )蔓( )慢( )绵( )扭( )纽( ) 艘( )漫( )馒( )棉( )钮( )妞( ) 熄( )呻( )伸( )激( )歼( )迁( ) 息( )神( )绅( )缴( )纤( )杆( ) 蜷( )挪( )那( )甚( )勘( )蠕( ) 倦( )娜( )哪( )葚( )堪( )儒( ) 豁( )役( )胧( )拢( )

割( )没( )眬( )珑( )

三、给加点字注音

逶迤 磅礴 岷山 铁索 晋察冀 沉着 绷脸 绷带 绷直 磨盘 坠落 .............

拧开 拧毛巾 脾气拧 抡起 柳絮 黝黑 笤帚 挨打 扎进 露出 露脸 ............露白 露马脚 软鼓囊囊 睡着 哐啷 晌午 看家 骨碌 门槛 劫难 .............

挑破 撒谎 趔趄 吆喝 旋涡 楔入 山坳 挪动 呻吟 歼灭 蒙胧 战役 ................咳嗽 搜查 蔓延 瓜蔓 扭转 秫秸 笸箩 撒种 撒谎 桑椹 蠕动 豁口 ..............

四、课文内容填空

1、《七律.长征》是( )在红军二万五千里长征胜利后写下的壮丽诗篇。文中( )高度概括了红军长征途中不畏艰难险阻、勇往直前的英雄气概。( )写出了红军战士长征胜利后的喜悦。

2、我们认识了至死不忘潜伏纪律的( ),关心人民群众,为群众着想的( )

3、默写《七律.长征》

4、为了拖住敌人,七连六班的五个战士( ),(

)。他们利用险要的地形,( )。

5、班长马宝玉( ),让敌人走近了,( )。副班长葛(gě)振林( ),好像(

)。战士宋学义(

),( )。胡德林和胡福才这两个小战

士( ),( )。敌人( )。在崎岖的山路上,(

)。

6、五位战士胜利地完成了掩护任务,准备转移。面前有两条路:(

),走这条路( ),可是

( );另一条是( ),那儿三面都是( )。走哪条路呢?为了不让敌人发现群众和连队主力,班长马宝玉( )说了一声“走!”带头向棋盘陀走去。战士们( ),紧跟在班长后面。他们知道( )。

7、五位壮士一面( ),一面( )。山路上( )。到了狼牙山峰顶,五位壮士( ),( )。不少敌人( ),( )。

8、班长马宝玉负伤了,子弹都打完了,只有( )。他刚要( ),马宝玉( ),( ),他猛地( ),大声喊道:“同志们!用石头砸!”顿时,(

),带着( ),带着( ),

向敌人头上砸去。山坡上( ),敌人( )。

9、又一群敌人扑上来了。马宝玉( ),( ),用尽( )。随着一声巨响,( )。

10、五位壮士( ),(

)。他们回头望望还在向上爬的敌人,( )。

班长马宝玉( )说:“同志们,我们的任务胜利完成了!”说罢,他把(

),然后( ),像每次发起冲锋一样,(

)。战士们也( ),( )。

狼牙山上响起了( ):

(“ ”)

(“ ”)

这是( )!这声音( ),( )

11、我的心绷的紧紧的。( )?我担心(

),或者( )。我不敢朝他那儿看,

( )。但是( ),我( )——( )。我的心( ),( )。

12、为了( ),为了( ),为了( ),邱少云( ),( )。烈火在他身上( )。这为伟大的战士,( ),( ),( )。

五、四字词复习

大举进犯 满腔怒火 全神贯注 横七竖八 悬崖绝壁 斩钉截铁 热血沸腾 居高临下 粉身碎骨 昂首挺胸 壮烈豪迈 坚强不屈 惊天动地 气壮山河

居高临下 纹丝不动 漫山遍野 激动人心 此起彼伏 若有所思 若有若无 不屈不挠 大义凛然 豪情壮志 勇往直前 临危不惧 舍生取义 前仆后继 同仇敌忾 披荆斩棘 众志成城 中流砥柱 感天动地

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com