haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学其它学科小学其它学科

长春版三年级上第四单元测试

发布时间:2013-11-08 13:35:56  

第四单元测试(一)

一 看拼音填空

shān cūn r?ng yì zhēn zhū zu? lu? jī sha zhū wō yì c?ng l?u jí shǐ

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) shān huán shuǐ rào lì jí liú tǎng gài l?u shě shēn y?ng gǎn r?ng mào

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) mà zhǎ yuàn yì piào liang jiàn kāng xiāng sì zěn me shēng hu? ji? guǒ

( ) ( ) ( ) ( )( )( ) ( )( ) shuì xǐng tuán yuán guāng liàng yuán z? jiē bā jiē shí ji? shù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ji? bīng shì de huā bàn fāng fēi shān gē qīng cuì shān chá mǐ jiǔ

( )( )( )( ) ( ) ( ) ( )( ) xiāng chá měi wai fǎng wan yì zhī shān gē c?ng qián gǔ pǔ dào tián rú jīn

( )( )( ) ( )( )( )( )( ) kāi shǐ qiān biàn wàn huà shí h?u jīng cháng gǎn kuài wú jū wú shù dào gǔ

( )( )( )( ) ( )( )( ) cán liú yí wàng wú jì yí piàn jīn huáng dǎo gǔ piāo xiāng shōu hu? xǐyua

( )( )( )( )( ) rú sī xì yǔ wēi fēng xí xí shǎn shǎn fā guāng gāo l?u lín lì mǒ shàng

( )( )( )( )( ) mā bù zhuǎn wān m? jiǎo

( ) ( )

二 写出下列字的笔顺

稻:

三 写出几个描写山水的成语

第四单元测试(二)

一 给加点的字注音

即( ) 襟( ) 睡( ) 脆( ) 寨( )映( )抹上( )朴素( ) .........容( ) 则( ) 怎( ) 趟( ) 披( )捉( )抹布( )结果( ) ........猪( ) 敢( ) 似的( ) 鸡舍( ) 相似( )舍身( ) ......

二 多音字组词 a( ) shì( ) jiē?( ) 舍似结抹ǒ( ) shěì?ā( )

三 区别字组词

猴( )茶( )活( )躺( )亮( 候( )余( )话( )淌( )高( 拘( )洒( )结( )楼( )味( 狗( )酒( )洁( )数( )未( 变( )则( )睡( )使( )支( 弯( )侧( )垂( )驶( )枝( 眨( )醒( )慌( )常( )朴( 泛( )星( )谎( )偿( )卜( 脆( )园( )环( )稻( )猪( 危( )园( )怀( )蹈( )猎( 非( )菲( )原( )员( )

四成语填空 ( )弯( )角

无( )无( ) 微风( )( ) 一( )无( ) 高( )林( ) ( )( )如( )细( ) ( )( )发光 光( )四( ) 山( )水( ) ( )( )五 AABCABCC) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 飘香 喜悦

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com