haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学其它学科小学其它学科

一年级上册写字表

发布时间:2013-11-14 13:42:55  

1. 一

2. 二

3. 三

4. 十

5. 人

6. 八

【3】

25. 位

26. 问

27. 为

28. 什

【4】 29. 么

30. 回

7. 个

8. 大

9. 口

10. 天

11. 土

12. 小

13. 头

14. 尖

15. 只

16. 太

17. 从

18. 出

19. 山

20. 叫

21. 住

22. 月

23. 打

24. 上

5】

6】 31. 因 32. 外 33. 多 34. 门 35. 元

36. 角

37. 分 38. 市

39. 向 40. 白 41. 毛 42. 水 43. 书 44. 用 45. 中 46. 下 47. 果 48. 风

【7】

【8】

【9】

49. 北

50. 平

51. 开

52. 户

53. 日

54. 生

74. 画

75. 无

76. 去

77. 来

78. 东

79. 西

【12】

【10】

55. 入

56. 千

57. 里

58. 目

59. 鱼

60. 五

61. 巴

62. 豆

63. 儿

64. 在

65. 早

66. 叶

67. 飞

68. 光

69. 行

70. 马

71. 全

72. 走

73. 万

【11】

80. 后

81. 少

82. 女

83. 有

84. 鸟

85. 的

86. 不

87. 双

【13】

88. 手

89. 会

90. 工

91. 又

92. 才

93. 切

94. 了

95. 处

96. 找

97. 子

98. 可

99. 办

100.石

101. 禾

102. 当

103. 午

104. 汗

105. 知

106. 母

【14】 125. 我

126. 长

127. 岁

【16】

128. 见

129. 再

130. 也

107. 和

108. 自

109. 己

110. 米

111. 明

112. 们

113. 冬

114. 他

115. 吹

116. 地

117. 巾

118. 衣

119. 本

120. 牙

121. 几

122. 成

123. 青

124. 它

【15

131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138.

【3到16课】 共3页 【小学一年级上册写字表】

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com