haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学其它学科小学其它学科

小学语音课

发布时间:2013-09-20 10:16:40  

慧德英语学校小学语音课

一.本课内容:元音/?/ /ɑ:/ /Λ/

辅音/s/ /z/ /m/

二.拼读练习

1.重点拼读(一)

/s-?-d /→/s?d/ /? -z /→/?z/ /s-?-t /→/s?t/ /f-?-t /→/f?t/ /k-?-t/→/k?t/ /d-?-d/→/d?d/ 2.重点拼读(二)

/ɑ:-m/→/ɑ:m / /Λ-s/→/Λs/ /d-ɑ:-k/→/dɑ:k/ /k-Λ-t/→/kΛt/ /m-ɑ:-k/→/mɑ:k/ /m-Λ-m/→/mΛm/ 3.对比练习

①/i:t//?t//et//?t/②/i:z//?z//ez//?z/ ③/pi:k//p? k//pek//p?k/ ④/di:d//d?d/ /ded//d?d/ ⑤/si:t//s?t//set//s?t/ ⑥/bi:t//b ? t//bet//b?t/

4.自由练习

/pɑ:k/ /pΛb//mɑ:k//mΛst/ /bΛk/ /bΛt/ /tɑ:sk/ /tΛb/ /ɡɑ:d//ɡΛm//kɑ:d/ /kΛm/

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com