haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学英语小学英语

三年级上册第六单元测试题

发布时间:2014-02-05 09:45:49  

三年级语文上册第六单元测试题

1、看拼音写词语

21 yù yán wáng yáng bǔ láo yáng juàn kū long diāo jiē fang ( )( )( )( )( )走 ( )

h?u huǐ quàn gào pán chan mùxiá bīng xié fǔ t?u shǒu jù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

wán yì miǎn dé qiǎng zǒu nán gu? suàn shù dāng chū suí biàn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

réng rán dí rén tái jiē suǒ yǐ dǒng dé táo guàn yù chú

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

qiān xū nu? ru? shén qi zhēng biàn nuǎo nù hé mù xiāng chǔ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

liú shì huāng liáng jué kāi jīng yà guāng jié pǔ shù jià zhí

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2.写现下列词语的反义词

傲慢( ) 勇敢( ) 美丽( ) 聪明( )

3.把句子补充完整

千里之行, 。 ,更进一步。 耳听为虚, 。 人无完人, 。 绳在细处断, 。

日日行, ;常常做, 。

4、照样子写句子

例:马跑得越快,离楚国不就越远了吗?

马跑得越快,离楚国就越远了。

这不恰好表明有数不尽的骆驼吗?

周围的一切,不是都在起变化吗?

5、《亡羊补牢》告诉我们什么道理:

《南辕北辙》告诉我们什么道理:

《陶罐和铁罐》告诉我们什么道理:

6、连一连

竹 谎 愤 书

说 笛 捆 怒

严 肃 妇 女

7、除了《亡羊补牢》和《南辕北辙》,我还知道的寓言故事有:《 》、 《 》。

8、除了《陶罐和铁罐》,我还知道的童话故事有:《 》、《 》。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com