haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学英语小学英语

连词成句

发布时间:2013-10-23 09:47:54  

连词成句
1.

is this

what ( ? )

2.

is it colour what( ? )
is red it ( . )

3.

4.name is his Li Ming(. )

按顺序写字母
?b

c

__

__N O ___ L M E __ G

?h

__ j m __

?l

?O

__ Q

u __ w


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com