haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学英语小学英语

PEP六上unit4单元测试题

发布时间:2013-12-15 15:39:01  

班级

一.仔细观察,1. B D

4. F 1. 动词的单三形式

do---( ) play---( ) 2. 动词的ing形式.

dive---( ) play---( ) 三. ( ) 1. A. morning ( ) 2. A. play football ( ) 3. A. park ( ) 4. A. English ( ) 5. A. watch 四. ( ) 1. A. What’( ) 2. ( ) 3. A. Bye . ( ) 4. A. No,thanks. ( ) 5.

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com