haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学英语小学英语

五年级上册四会单词过关练习

发布时间:2013-12-17 16:39:46  

五年级上册四会单词过关练习

班级__________ 姓名__________ 学号__________ 成绩__________

Unit 1

年轻的_______滑稽可笑的_________高的________ 强壮的________ 和蔼的;亲切的__________年老的___________矮的_________ 瘦的 __________是谁______________ 先生_______

是什么_________ 像;喜欢___________ 他是_______________ 严格的__________聪明的;巧妙的___________ 但是_______

积极的;活跃的___________安静的;文静的__________ 她是_____________ 很;非常__________

Unit 2

星期一_________星期二_________星期三_________星期四_______ 星期五_______ 天;日子_______ 有;吃_______ 在……的时候-_______ 做作业_________ 看电视_________ 读书_________ 星期六_________ 星期日_________ …….怎么样?___________ 也;太_______

Unit 3

茄子_________鱼_________ 青豆_________ 豆腐_________ 土豆_________ 西红柿_______ 为;给_______ 午餐;午饭_______ 我们_______ 好吃的;可口的_______ 甜的_______ 酸的_______ 新鲜的_______ 咸的________ 最喜爱的;特别喜爱的__________他(她、它)们是_______________ 水果_______ 不____________ 葡萄_______

Unit 4

做饭_______________ 浇花_______________ 扫地_______________ 打扫卧室_________________ 铺床_______________ 摆饭桌;摆餐具_______________ 洗衣服_______________ 洗碗碟_______________ 不能(不会)_______________使用计算机___________________

Unit 5

窗帘_________垃圾箱_________ 壁橱;衣橱________ 镜子________ 床头柜___________ 卧室__________ 厨房__________ 卫生间_________ 客厅;起居室___________ 在……里面_________ 在……上面_________在……下面__________在……旁边_________在……后边_______

Unit 6

河流__________ 花__________ 草 __________湖泊____________ 森林___________ 路;小道__________ 公园___________ 照片_______ 房子;住宅_____________ 桥___________ 树___________ 公路;大道_________ 建筑物__________ 干净的__________

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com