haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

小学语文4年级15课时

发布时间:2014-01-17 17:15:19  

第一单元

wú xiá dòng tíng jiāng nán wán shǎng kuò sàn Pān dēng tài shān luò tuó ( )( )( )( )( )( )( )( )

píng zhàng zhè jiāng yóu tóng Yōng jǐ kǒng xì yǎng wò tún bù shāo wēi ( )( )( )( )( )( )( )( )

é jiǎo cā shāng wān yán yī jù jìng tíng shān bō lán zhuàng kuò

( ) ( ) ( )( )( )( )

shuǐ píng rú jìng fēng luán xióng wěi hóng yè sì huǒ bá dì ér qǐ qí fēng luó liè

( )( )( )( )( )

xíng tài wàn qiān sè cǎi míng lì wēi fēng wū lì lián mián bù duàn tū wū sēn yù

( )( )( )( )( )

fěi cuì liáng shuǎng gāo sǒng shān jiàn tòu shè jì jìng zēng tiān xì suì

( )( )( ) ( )( )( ) ( ) ( )

mǎ tí róu nèn jǐn duàn mián yán xuàn làn bái ái ái chòng chòng dié dié

( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )

bān bān diǎn diǎn

( )

第二单元

wéi chí cái fù jīng zhàn qì zhòng shǔ yú bǎi huò qíng xíng dào dé ( )( )( )( )( )( )( )( )

hào mǎ xiàng pí zūn yán táo nán shàn liáng pǔ shí kuǎn dài lì wài ( )( )( )( )( )( )( )( )

hóu jié zàn shǎng chuí bèi jiāng yìng xǔ pèi bō diàn huà huǎn huǎn ( )( )( )( )( )( )( )

shǐ guò mèn mèn bù lè mí huò bù jiě miàn chéng cài sè pí bèi bù kān ( )( )( )( )( )

Láng tūn hǔ yān gǔ shòu rú chái jié jū bēn chí kuì zèng tiān jīn sǔn shāng ( )( )( )( )( )( )( )

liàng shai zhú qiān huǒ hou dān wù zhuàn qián shú liàn jiào dǎo ( )( )( )( )( )( )( )

jiǎng jiu shòu yì chén zhòng dào xiè yǎn shén bào yuàn gǔ lì

( )( )( )( )( )( )( )

kuān róng mèng mèi yǐ qiú zǒu jiē chuàn xiàng jiāng xīn bǐ xīn

( )( )( )( )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com