haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

小学二年级上册多音字组词

发布时间:2014-01-20 10:48:31  

多音字组词

Wai( ) bai ( ) xíng( ) 为 背 兴

W?i ( ) bēi ( ) xìng ( )

Zhuǎn( ) qǔ ( ) jiāo( ) 转 Zhuàn (

m? ( 没 m?i (

bēn ( 奔 ban (

piào ( 漂 piāo (

la ( 乐 yua (

cháo ( 朝 zhāo (

曲 ) qū ( ) hǎo ( 好 ) hào ( ) fēn ( 分 ) fan ( ) dōu ( 都 ) dū ( ) jià ( 假 ) jiǎ ( ) dào ( 倒 ) dǎo (教

) jiào( ) huán( 还

) hái ( ) dang (当

) dang () dàn ( 弹

) tán ( ) zhōng ( 中

) zh?ng( ) juǎn ( 卷

) juàn( ) ) ) ) )

) )

) )

) )

zh?ng ( ) gān ( ) tǔ ( ) 重 干 吐

ch?ng ( ) gàn ( ) tù ( )

chù ( ) pù ( ) xiàng ( ) 处 铺 相

chú (

fā ( 发 fà(

dān ( 担 dàn (

dang ( 澄 ch?ng (

d? ( 得

děi (

) pū ( ) qiē ( 切 qia ( ) jǐn ( 尽 ) jìn ( ) lu? ( 落 ) lá ( ) )

) xiāng () níng ( 宁

) nìng ( ) huá ( 华

) huà ( ) jiàng (降

xiáng ( )

) )

) )

) )

) )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com