haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

苏教版一年级语文上册复习二测试

发布时间:2014-02-05 10:47:07  

复习三

姓名 得分

一、看拼音,写词语(48)

Shēng gōng shā bai fēng diàn xǔ yú

Zhī bēi yá you yua jian shū máo

着 刷

朋 明 看

法 鹅

Chē tiān chu tián xiǎo niǎo shàng xià mù mǎ 轿

冬 浮

wǒ men lì zhang jiāng nán shù ya bái yún dōng fā

ng

Yǒu y?ng diǎn t?u shēng qì shān cūn kāi fàng tīng shuō

Ch?ng zi mǎ yǐ tiān niú fēng làng quán shuǐ

men

Yīn yua tīng xiě zì xiǎo h? qīng cǎo gǔ shí

Cháng jiāng lì jiāo shuǐ miàn bào zhù duì miàn gōng r?

n

二、根据课文填一填(22)

1、《

2、

3、

《怀素

4、

《北风

5、《

6、《叫“神舟号”》

明珠》 上海字》

小鱼》 浮船 从播国来 视塔 子一长

法家 道 时候

水面 吹一口 立

哪里国旗》 我南》

您敬礼 间 采莲 鱼戏莲

三、数笔画填空(18)

1、“四”共( )笔、第4笔是( ),组词( )。

2、“鱼” 共( )笔、第2笔是( ),组词( )。

3、“电” 共( )笔、第5笔是( ),组词( )。

4、“车” 共( )笔、第3笔是( ),组词( )。

5、“气” 共( )笔、第4笔是( ),组词( )。

6、“对” 共( )笔、第1笔是( ),组词( )。

四、加上标点符号(6)

1、他们在一起看书

2、爸爸又去广东了吗

3、上海世博会真精彩呀

4、玻璃窗上的冰花真漂亮

5、早上 我和小红一起去上学

6、你喜欢秋天吗

五、填句子(6)

1 )跑。 2、( )和( )在植树。 3、树叶从( )。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com