haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

《识字4》[第二课时]

发布时间:2014-02-05 15:49:13  

识 字 4
第二课时

qīnɡ tínɡ bàn kōnɡ zhǎn chì hú dié huā jiān zhuō tǔ lǐ mí

蜻 蜓 半 空 展 翅 飞,
蝴 蝶 花 间 捉 迷 藏。
qiū mǎ cánɡ yǐn yǐ zào ɡōnɡ diàn

fēi

蚯 蚓 土 里 造 宫 殿, 蚂 蚁 地 上 运 食 粮。
dì shànɡ yùn shí liánɡ

蝌 蚪 池 中 游 得 欢,
zhīdǒu

chí zhōnɡ yóu

de

huān

蜘 蛛 房 前 结 网 忙。

zhū fánɡ qián jié

wǎnɡ mánɡ

识字4
qīnɡ tí nɡ bàn kōnɡzhǎn chì fēi

蜻 蜓 半 空 展 翅 飞,
hú dié huā jiān zhuō mí cá nɡ

蝴 蝶 花 间 捉 迷 藏。
qiū yǐn tǔ mǎ lǐ zà o ɡōnɡ dià n

蚯 蚓 土 里 造 宫 殿,
yǐ dì shà nɡ yù n shí liá nɡ

蚂 蚁 地 上 运 食 粮。
kē dǒu chí zhōnɡ yó u de huān

蝌 蚪 池 中 游 得 欢,
zhī zhū fá nɡ qiá n jiéwǎnɡ má nɡ

蜘 蛛 房 前 结 网 忙。

识字4
qīnɡ tí nɡ bàn kōnɡzhǎn chì fēi

蜻 蜓 半 空 展 翅 飞,
hú dié huā jiān zhuō mí cá nɡ

蝴 蝶 花 间 捉 迷 藏。
qiū yǐn tǔ mǎ lǐ zà o ɡōnɡ dià n

蚯 蚯 蚓 蚓 土 里 造 宫 殿,
yǐ dì shà nɡ yù n shí liá nɡ

蚂 蚁 地 上 运 食 粮。
kē dǒu chí zhōnɡ yó u de huān

蝌 蚪 池 中 游 得 欢,
zhī zhū fá nɡ qiá n jiéwǎnɡ má nɡ

蜘 蛛 房 前 结 网 忙。

qīnɡ

tínɡ

bàn

kōnɡ

zhǎn

chì

fēi

蜻 蜓 半 空 展 翅 飞,dié

huā

jiān

zhuōcánɡ

蝴 蝶 花 间 捉 迷 藏。

qiū

yǐn

zào

ɡōnɡ

diàn

蚯 蚓 土 里 造 宫 殿,shànɡ

yùn

shí

liánɡ

蚂 蚁 地 上 运 食 粮。dǒu

chí

zhōnɡ

yóu

de

huān

蝌 蚪 池 中 游 得 欢,

zhī

zhū

fánɡ qián

jié

wǎnɡ

mánɡ

蜘 蛛 房 前 结 网 忙。

蜻 蝴 蚯 蚂 蝌 蜘

蜓 蝶 蚓 蚁 蚪 蛛

半 花 土 地 池 房

空 间 里 上 中 前

展 捉 造 运 游 结

翅 迷 宫 食 得 网

飞, 藏。 殿, 粮。 欢, 忙。

蜻蜓

捉迷藏

蝴蝶
蚯蚓 蚂蚁

展翅飞
结网忙 造宫殿

我 会 连

蝌蚪
蜘蛛

运食粮
游得欢

兔子 蜜蜂

树下

吃萝卜。

小鱼
青蛙

?

白兔地上蹦蹦跳。 小猫房前喵喵叫。 小狗屋里汪汪叫。 大象河边在洗澡。

? ?

?


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com