haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

二年级语文上册识字五ppt

发布时间:2014-02-06 17:08:35  什么是谚语?
? ?

什么是谚语呢?谚语是在群众中流传的固定的语句,, 说明一个深刻的道理. 谚语内容包括极广,有气象谚语“蚂蚁搬家蛇过道, 明日必有大雨到”。有农业谚语“清明前后,栽瓜种 豆”。有卫生谚语“冬吃萝卜夏吃姜,免得医生开药 方”。有社会谚语“凡人不可貌相,海水不可斗 量”“若要人不知,除非己莫为”。有学习谚语“刀 不磨要生锈,人不学要落后。

人心齐,泰山移。 人多计谋广,柴多火焰高。
yì zhé móu chái yàn一根筷子容易折,一把筷子难折断。 树多成林不怕风,线多搓绳挑千斤。 一花独放不是春,百花齐放春满园。
dú cuōshéng jīn

我会读
? yí ?移 ? zhé

móu
谋 cuō

chái
柴 shéng

yàn

jīn dú

?折

我会读
?移

?折

移动

计谋

火柴

火焰

容易
独立

折断
挑水

搓绳子
树根

千斤
满足

①手提一斤米。( 折 ) ②某个人在说话,说什么,想办法。( 谋 ) ④禾苗真多啊!( 移 ) ⑤短撇加竖撇,拿来称一称,加上横和竖, 一共有多重。( 斤 ) ⑥小狗脚边一条虫。( 独 ) ⑦勿在太阳底下站太久。( 易 )

人心齐,泰山移。 人多计谋广,柴多火焰高。 一根筷子容易折,一把筷子难折断。 树多成林不怕风,线多搓绳挑千斤。

一花独放不是春,百花齐放春满园。

人心齐,泰山移。 人多计谋广,柴多火焰高。 一根筷子容易折,一把筷子难折断。

人心齐,泰山移

人多力量大,只要大家齐心协力,再大的困难也能解决。

人多计谋广,柴多火焰高

一根筷子容易折

一根筷子容易折,一把筷子难折断。

一个人的力量小,集体的力量无比大

? 一根筷子
? 一( ? 一(

一把筷子 )小鱼 一( )鲜花 一(

)小鱼 )鲜花

折 容 易 根

树多成林不怕风

线多搓绳挑千斤。

树多成林不怕风, 线多搓绳挑千斤。

一花独放不是春,百花齐放春满园。

人心齐,泰山移。 人多计谋广,柴多火焰高。 一根筷子容易折,一把筷子难折断。

树多成林不怕风,线多搓绳挑千斤。 一花独放不是春,百花齐放春满园。

要团结合作

1.众人一条心,黄土变成金。 2.三个臭皮匠,顶个诸葛亮。 3.一个篱笆三个桩, 一个好汉三个帮。 4.一块砖头砌不成墙, 一根甘蔗榨不成糖。 5.风大就凉,人多就强。

折 挑 满 斤 满 容 易 根 折


上一篇:第七单元教案
下一篇:一下语文
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com