haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

期中复习【生字】

发布时间:2014-02-08 09:47:54  

期中生字复习

【我很重要】

单薄(bó)简明扼(è)要 菽粟(shū sù)濡(rú)养 雾霭(ǎi) 混淆(xiáo)生死攸(yōu)关 肋(lèi)骨 琴弦(xián)微蹙(cù)揿(qìn)一沓沓(dá) 翱(áo)翔 寰(huán)宇 承载(zài)|一年半载(zǎi)

鬼斧神工:象是鬼神制作出来的。形容艺术技巧高超,不是人力所能达到的。 相濡以沫:濡:沾湿;沫:唾沫。泉水干了,鱼吐沫互相润湿。比喻一同在困难的处境里,用微薄的力量互相帮助。

【北大是我美丽羞涩的梦】

呜 咽 (wù yè) 浑浑噩噩(a) 逡(qūn)巡 沙砾(lì) 干瘪(biě) 拙(zhōu)劣 希冀(jì) 系(jì)气球

攥(zuàn)住 懵(měng)懂 呓(yì)语 惩(ch?ng)罚 刻骨铭心:铭刻在心灵深处。形容记忆深刻,永远不忘。

【布衣总统孙中山】

(tiē):贴补、贴画;(tia):字贴;(tiě):请帖、三字贴 卤(lǔ)水鸡 奢侈(shē chǐ)

【华罗庚】

苏家驹(jū) 坎坷(kǎn kě ) 扉(fēi)页 斐然(fěi) 绯(fēi)闻 蜚(fēi)声 诽谤 (fěi bàng) 筱(xiǎo) 瘟疫(wēn yì) 瘸(qu?) 怜悯(mǐn) 金瓯(ōu) 鹰鹯(zhān) 追溯(sù) 商榷(qua) 铿锵(kēng qiāng) 简明扼(a)要

【罗曼.罗兰】

茨(cí)威格 勃良艮(gèn)|花生米艮(gěn)了 喧嚣(xiāo) 剖(pōu)析 混沌(hùn dùn)

【留取丹心照汗青】

卞(biàn)毓(yù)方 怦(pēng)然心动 汴(biàn)州 社稷(jì) 擎(qíng)天玉柱 煌煌(huáng) 戕(qiāng)灭 衢(qú)州 葵藿(kuíhu?) 聒(guō)噪 辚辚(lín) 戏谑(xua) 浼(měi) 缧绁(l?i xia) 恫(d?ng)吓 髭(zī) 戛戛(jiá)

黔(qián)驴技穷 孤注一掷(zhì) 攘袂(mai) 四肢百骸(hái)

【我的回顾】

讣【fù】告 桎梏(zhì gù) 真知灼(zhu?)见 吞噬(shì)

【荷塘月色】

1

蓊(wěng)蓊郁郁 霎(shà)时 峭楞楞(l?ng) 梵(fàn)婀玲 敛裾(jū)

【散文两篇】

云翳(yì) 璀璨(cuǐcàn)

【拣麦穗】

磕(kē)碰 戏谑(xua) 害臊(sào) 山坳(ào) 歪歪趔趔(lia) 嘎(gā)嘎叫

疙瘩(gē dā) 蹒跚(pán shān)

【我与地坛】

剥蚀(bō shí) 坍圮(tān pǐ) 撅(juē)捋(lǚ)胡子 捋(luō)虎须 捋(luō)下

窸窸窣窣(xī sū) 熨(yù)帖 恓惶(xī huáng) 罪孽(niè) 福祉(zhǐ)

【沙田山居】

湛湛(zhàn) 夏圭(guī) 绸缪(ch?u m?u) 浩淼(miǎo) 樯桅(qiáng w?i)赫(hè)然 阒(qù)黑 峻峭(qiào) 朝暾(tūn) 肩膂(lǚ) 崦嵫(yān zī) 余曛(xūn) 眈眈(dān) 肘腋(zhǒu ya) 踞(jù) 夐(xi?ng)远 氤氲(yīn yūn) 壑(ha) 蹂躏(r?u lìn) 曳(ya) 桓(huán)

【静女】

城隅(yú) 踟蹰(chí chú) 娈(luán) 炜(wěi) 怿(yì)

【氓】

氓(m?ng) 蚩(chī) 愆(qiān) 垝(guǐ)垣(yuán) 筮(shì) 咎(jiù) 陨(yǔn) 徂(cú) 罔(wǎng) 靡(mǐ) 夙(sù) 咥(xì) 隰(xí) 泮(pàn)

【离骚】

苗裔 (yì) 陬(zōu) 庚(gēng) 寅(yín ) 揆(kuí) 肇(zhào) 扈(hù) 芷(zhǐ) 2

纫 (rèn) 汩(yù) 搴(qiān) 阰(pí) 莽 (mǎng) 秽(huì) 骐骥(qí jì) 驰骋(chí chěng) 申椒(jiāo) 蕙茝(huì chǎi) 耿(gěng)介 桀纣(jié zh?u)

猖(chāng)披 幽昧(mèi) 惮殃(dàn yāng) 皇舆(yú) 踵(zhǒng)武 荃(quán) 馋(chán) 齌(jì)怒 謇謇 (jiǎn) 遁 (dùn)

【孔雀东南飞】

自缢(yì)箜篌(kōng h?u) 伶俜(líng pīng)萦(yíng)苦心 秀腰襦(rú) 蹑(nia) 玳瑁(dài mào) 窈窕(yǎo tiǎo) 便(pián)言 舫(fǎng) 龙子幡(fān) 赍(jī) 鲑(xi?)

【迢迢牵牛星】

皎皎(jiǎo) 擢(zhu?) 札札(zhá) 机杼(zhù)

【短歌行】

譬(pì)如 子衿(jīn) 呦呦(yōu) 三匝(zā) 吐哺(bǔ)

【归园田居】

羁(jī)鸟 暧暧(ài) 依依墟(xū)里烟 樊(fán)笼

【登池上楼】

潜(qián)虬(qiú) 怍(zu?) 徇禄(xùn lù) 卧疴(kē) 褰(qiān)开 衾(qīn)枕昧(mai)节候 岖嶔(qīn) 祁祁(qí) 豳(bīn)歌

【晚登三山还望京邑】

灞涘(bà sì) 飞甍(m?ng) 流霰(xiàn) 鬒(zhěn)

3

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com