haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

五年级下册1-4单元基础知识专项练习

发布时间:2014-04-26 14:08:23  

第一至四单元基础专项训练

第一单元

班级:姓名:一、选择合适的拼音

撮嘴(cuō zuō) 亲昵(ní nì) 滇(diān zhēn)池 旋xuán涡(wō wo) 储(chǔ zh 贮(zhù chǔ)存 烟囱(tong cōng) 劈(pī

日寇(kòu koù) kāng k) 瞌睡(kē kè) 竹篾(mia miǎo)(象冢(zhǒng zhōng) 唏嘘(xī xū ā)刻 暴

毙(bì b?) ìng j pō ) 铁镐(gāo gǎo)柞(há)叫 惦(diàn diān)记

旋济 j悄 qiǎ露 lù ( ) xujāo( ) lòu( )

( ( )海 ( )( )不安 ( )不( )心( )( )不幸 清波( )( ) ( )耳( )聋(( ) ( )( )落后 千( )百( ) ( )( )不得 )( ) 大 ( )大( ) 无 ( )无( )

四、形近字组词

欧( ) 慨( ) 镌 ( ) 寇( ) 燥( ) 拔( ) 碑( ) 鸥( ) 概( ) 携( ) 冠( ) 躁( ) 跋( ) 卑( )

五、日积月累

《马诗》 , 。 , 。

第二单元

班级:姓名:一、选择合适的拼音 琴弦(xián xuán) àn quàn) 肖像(xiāo xiào) 矜持(j?n)抿嘴(m?n mín) 蹿( 绷(bēng běng)脸 悄(qiāo qiǎo)然 倒(d 模(mó mú)仿 喝(hè hē ǒ 抻面(chēn shēn)u zhǒu(nì ni)ng yà模mó d绷 bēn( )

mó?èn( )

微波( ) 为( )( )为

( ) )( )

四、形近字组词

饿( ) 键茵( ) 梁( ) 耀( ) 啤( )

峨 ( ) 健( ) 接菌( ) 粱( ) 翟( )脾( )

腊( )缕( )普劈( )辟( )搏( )塑( )凝( )

蜡( )屡( )谱( )僻( )避( )博( )望( )疑( )

五、日积月累

古( )古( ) 余音( )( ) 不落( )( ) ( )( )共赏

美不( )( ) ( )( )人口 曲高( )( ) ( )( )生花

( )( )白雪 笔走( )( ) 不同( )( ) 别( )一( )

大洋( ) ( ( )( )一日 雕( )画( ) ( )( )天工 独具( )( )引人( )( )

六、翻译句子

1.伯牙鼓琴,志在高山。钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山!”

2.伯牙所念,钟子期必得之。

3.子期死,伯牙谓世再无知音,乃破琴绝弦,终身不复鼓。

五、日积月累

1.人非 , 《师说》

2.一 , , 。 《左传》

3. , 。 《墨子》

4.种树者 , 。 《传习录》

5. , 。《文心雕龙》

六、翻译句子

1.为是其智弗若与?曰:非然也。

2.我以日始出时去人近,而日中时远也。

3.孰为汝多知乎?

) ) ì) 熬( ) 刑( ) 饺( ) 摊( ) 爆( )掺( )贩( ) 傲( ) 型( ) 胶( ) 滩( )暴( )渗( )败( )

五、日积月累

《元日》

, 。 , 。

《天竺寺八月十五日夜桂子》

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com