haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学语文小学语文

一年级下册识字三

发布时间:2014-05-01 13:10:37  

义务教育课程标准实验教科书

语文
一年级 下册

识字3

云对雾, 雪对霜。

和风对细雨, 朝霞对夕阳。

云对雾,
shuāng雪对霜。

和风对细雨,
zhāo xiá

朝霞对夕阳。晨雾

shuānɡ 霜

秋霜

和风 细雨

朝霞

夕阳

zhāo十月十日

朝霞 朝阳

xiá


朝霞 彩霞 云霞
夕阳和风对细雨,
zhāo xiá xī

朝霞对夕阳。

雾 霜 霞
朝 夕

zhāo十月十日。(朝)
多字少一半。( 夕)

花对草, 蝶对蜂。

蓝天对碧野, 碧 万紫对千红。

蝶 蜂

fēng

dié

(蜜蜂) (蝴蝶)

蓝天

碧野

蓝天碧野


碧 (碧绿)

碧绿的( 荷叶 )

万紫

千红此+糸紫色 万紫千红 紫气东来qiān


千万 一千 万紫千红

万紫千红 万紫对千红

桃对李,
柳对杨。 山清对水秀,

鸟语对花香。李 (李子)yánɡ


李树 姓李 木字旁


杨柳 杨树

山清

水秀

禾+乃
秀气 秀美

nǎi

xiù


秀才 秀丽

山清水秀

大对( ),多对( ),黄狗对( ),鸭子对( )。 ( )对小,( )对少,( )对香蕉,( )对黄桃。

鸟语

花香

鸟语花香

wù shuāng zhāo xiádié

fēng
qiān

yáng


xiù山清水秀万紫

和风

鸟语

朝霞

夕阳

千红

花香

细雨

我会归类

李 蝶 雾 霞

云对雾, 雪对霜。

花对草, 蝶对蜂。

桃对李,

柳对杨。

和风对细雨, 蓝天对碧野, 山清对水秀,

朝霞对夕阳。 万紫对千红。 鸟语对花香。

读一读:
大对小,多对少, 黄狗对花猫,鸭子对小鸟。 大对小,多对少, 苹果对香蕉,红枣对黄桃。

白 外 黑对( ),里对( )。 细 低 高对( ),粗对( )。 今 近 远对( ),古对( )。 晚 暗 明对( ),早对( )。 入 无 有对( ),出对( )。 右 后 前对( ),左对( )。

朝阳 鸟语花香 晚霞 秋霜 晨雾 和风细雨 山清水秀 万紫千红


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com